Новини
2021-06-23 13:01:28
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ

    Трансформаційні процеси у соціально-економічній сфері вимагають від закладів професійної освіти швидкого реагування на зовнішні та внутрішні  виклики щодо формування та розвитку трудового потенціалу держави в цілому та конкретного регіону. Одним із дієвих інструментів вирішення окреслених завдань є активізація участі закладів професійної освіти у проєктних та грантових програмах для залучення донорських коштів, що уможливлює істотне підвищення ефективності організації освітнього процесу з  підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.  Саме тому на  черговому засіданні науково-методичної ради, яке відбулося 18 червня 2021 року, увагу присутніх було зосереджено на результатах реалізації у п’яти закладах профтехосвіти Хмельницької області проєктів  регіонального розвитку,  що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Зокрема, Селізар Василь Михайлович, директор ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького», презентував проєкт «Забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками», за підсумками якого творчою розроблено стандарти професійної (професійно-технічної) освіти на модульно-компетентісній основі за професіями «Овочівник»  і «Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту» та запроваджено підготовку з цих професій, створено сучасну навчально-матеріальну базу - навчальну  теплицю шостого покоління на гідропоніці площею 600 кв. м. та  збірно-розбірний макет тепличного господарства  площею 100 кв. м., а також проведено профорієнтаційні заходи з метою залучення учнів загальноосвітніх шкіл міста на навчання за вказаними професіями.

Із результатами реалізації проєкту «Стимулювання розвитку новаторської і раціоналізаторської роботи в навчальному закладі як один з факторів підвищення якості підготовки робітничих кадрів для потреб регіону» ознайомив Мартинюк Олег Олександрович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Хмельницького професійного ліцею електроніки. Відповідно до мети і завдань проєкту на базі закладу було відкрито STEM-центр, який оснащено  сучасним обладнанням  у напрямах «Робототехніка», «3Д моделювання», «Віртуальна реальність», «Оператор дрона», «Графічний дизайн», що уможливлює відкриття нових професій та  активне  використання цифрових технологій при організації освітнього процесу.

Методист Хмельницького професійного ліцею Михальчук Анатолій Максимович схарактеризував етапи реалізації проєкту «Модернізація матеріально-технічного забезпечення для підготовки кваліфікованих працівників за професією електрогазозварювальник у відповідності до сучасних вимог ринку праці». Як зазначив доповідач, в результаті проведеної реконструкції навчально-виробничих майстерень електрозварювання та газового зварювання, оснащення їх сучасним обладнанням у закладі створено центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрогазозварник».

Досвідом впровадження проєкту «Створення багатопрофільного регіонального Центру професійної освіти» поділилася Тимощук Оксана Михайлівна, методист ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей». Згідно з планом проєктної діяльності проведено модернізацію навчальних, виробничих та побутових   приміщень (їдальні та гуртожитку) із застосуванням енергозберігаючих технологій, їх оснащення необхідними засобами навчання, обладнанням і меблями, а також розроблено та узгоджено із роботодавцями гнучкі навчальні програми, в тому числі із впровадженням елементів дуальної форми навчання, для організації професійної підготовки молоді та дорослого населення. 

Про результати реалізації проєкту «Створення учнівського готельно-туристичного центру» доповіла Дранічнікова Вікторія Анатоліївна, викладач ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти». Як зазначила Вікторія Анатоліївна, упродовж 2019-2021 рр. було проведено реконструкцію навчального корпусу відділення сфери послуг та громадського харчування і оснащено Центр сучасною навчально-матеріальною базою, відкрито ліцензії на професії відповідно до регіонального замовлення, укладено договори про співпрацю з підприємствами регіону щодо проходження виробничої практики та вивчення новітніх виробничих технологій, а також створено маркетингову службу закладу з метою розроблення стратегії профорієнтаційної роботи та популяризації робітничих професій.

        Презентовані результати реалізації проєктів регіонального розвитку підтверджують їх актуальність та демонструють потенціал проєктної діяльності у напрямі створення сучасної навчально-матеріальної бази, формування інноваційного освітнього середовища, запровадження новітніх педагогічних та виробничих технологій у освітній процес, розвитку професійної компетентності педагогічних працівників задля забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці та підвищення конкурентоздатності закладів професійної освіти на ринку освітніх послуг.

2022-04-01 10:23:43
Перша психологічна допомога постраждалим

З метою підвищення ефективності надання соціально-психологічної допомоги постраждалому населенню й усім учасникам освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 31 березня 2022 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області було проведено методичний коворкінг для фахівців психологічної служби.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області