Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

ПЛАН ЗАХОДІВ на 2020—2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року

Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України

Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року

Про затвердження Держстандарту ПТО

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України

Про затвердження Положення про ПТНЗ

Про внесення змін до Положення про ПТНЗ

Про вдосконалення мережі ВНЗ і ПТНЗ

Про схвалення Плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах

Про ліцензування, атестацію, акредитацію навчальних закладів

Про ліцензування освітніх послуг

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ

Про затвердження Положення про ступеневу ПТО

Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)

Про затвердження Комплексних заходів щодо формування ступеневої професійно-технічної освіти, спеціалізації та перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів

Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів

Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у ВНЗ і вищих професійних училищах

Про затвердження Положення про освітній округ

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників ПТНЗ

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (від 11 січня 2018 р. № 23)

Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка

Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Про Правила дорожнього руху

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Про схвалення Концепції Державної програми "Репродуктивне здоров'я на 2006 - 2015 роки"

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року

Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002 - 2011 роки

Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією

Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

Про збільшення розміру академічної стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців

Про збільшення розміру державних стипендій для підтримки діячів літератури і мистецтва, особливо обдарованих учнів і студентів спеціалізованих навчальних закладів у галузі культури

Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років

Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати

Про реалізацію окремих положень ст. 57 Закону України "Про освіту"

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Про реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів

Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності

Про встановлення надбавки педагогічним працівникам

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів

Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток

Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них

Про затвердження Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки

Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році

Про утворення Державної служби якості освіти України

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року

Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки

Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року 

2021-12-17 15:13:34
Засідання обласних фахових секцій працівників психологічної служби ЗП(ПТ)О Хмельницької області

16 грудня 2021 року в Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області було проведено засідання обласних фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів на тему «Використання проєктивних та арт-терапевтичних технік в роботі фахівця психологічної служби ЗПО».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області