Нормативна база до організованого початку 2021-2022 н.р.

 

Перелік нормативних документів,

які потрібно опрацювати на початок навчального року

 

Лист МОН № 1/9-436 від 30.08.2021 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році». Містить методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.

У межах реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р, пріоритетними завданнями залишаються створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, задоволення особливих освітніх потреб усіх учасників освітнього процесу, створення інклюзивного освітнього середовища.

Необхідними умовами формування інклюзивного середовища в закладах загальної середньої освіти є подолання соціальних та психологічних бар’єрів, впровадження педагогіки партнерства, створення універсального дизайну та розумних пристосувань у закладах освіти в межах безбар’єрного фізичного простору.

Крім того, визначено перелік основних елементів забезпечення архітектурної доступності та умов для організації інклюзивного навчання в закладі освіти:

·       доступність прилеглої території до будівлі закладу освіти (шляхи руху, зона паркування транспорту); 

·       безбар'єрний вхід (входи, виходи, сходи, пандуси); 

·       безперешкодний рух у приміщеннях (коридори, ліфти, підйомники, позначення, піктограми) доступність до дверних і відкритих прорізів; пристосування приміщень (шляхів руху, загальних і санітарних приміщень, рекреаційних зон).

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним державними стандартами результатів навчання, є освітня програма закладу загальної середньої освіти.

Зокрема, у спеціальних закладах освіти (спеціальних школах), навчально-реабілітаційних центрах (далі – НРЦ) з 1 вересня 2018 року запроваджено поетапне введення в дію нових освітніх програм, розроблених відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87.

У 2021/2022 навчальному році учні спеціальних закладів освіти відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності навчаються за відповідними типовими освітніми програмами, що вказано в листі.

Переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих МОН для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році, наведено в листі МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 та розміщено на вебсайті Інституту модернізації змісту освіти за покликанням.

Особливу увагу МОН приділяє забезпеченню права кожної дитини з особливими освітніми потребами на освіту, під час вивчення документів про зміну типу спеціального закладу відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Погодження відповідних проєктів рішень засновників відбувається після наявної інформації про зарахування кожної дитини з особливими освітніми потребами до іншого закладу освіти, доступності закладу освіти для дітей з особливими освітніми потребами, створених умов для навчання та реабілітації (наявність корекційних педагогів, соціальних та медичних послуг, підвезення тощо), а також працевлаштування працівників закладу загальної середньої освіти. 

Віднедавна до нормативно-правових актів щодо діяльності інклюзивно-ресурсних центрів внесено зміни. Зокрема, усунуто норму щодо нижньої межі віку дитини для проведення комплексної оцінки потреб (наразі до інклюзивно-ресурсних центрів батьки  можуть звертатися від народження дитини, а не з 2 років, як було раніше) та визначено основні завдання інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ):

·       проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

·       надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

·       забезпечення участі педагогічних працівників ІРЦ в діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з ООП;

·       надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з ООП (дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти, дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу);

·       визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з ООП в інклюзивному класі (групі) тощо;

·       оновлено підходи до визначення особливих освітніх потреб та затверджено категорії (типи) особливих освітніх потреб (труднощів).

За результатами проведеної фахівцями ІРЦ комплексної оцінки визначається

наявність чи відсутність у дитини особливих освітніх потреб та в разі їх наявності вказується категорія(ї) (тип(и)) особливих освітніх потреб (труднощів), напрями підтримки особи з ООП в освітньому процесі, рекомендації, створення належних умов для навчання, термін повторної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи тощо. 

Усі діти інклюзивних класів, у т.ч. діти з ООП, навчаються за освітньою програмою закладу освіти, при цьому для дітей з ООП передбачено доповнення освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Програми для спеціальних закладів освіти можуть бути лише ресурсом для адаптації та/або модифікації освітньої програми до потреб дітей з особливими освітніми потребами.

МОН звертає особливу увагу на якість складання індивідуальної програми розвитку дитини, мета якої – забезпечення індивідуалізації освітнього процесу конкретної дитини шляхом адаптації та/або модифікації навчального матеріалу, створення відповідного освітнього середовища, методів навчання тощо. 

У листі Міністерства наголошується, що в організації інклюзивного навчання важливою є співпраця всіх учасників освітнього процесу, а також чіткий розподіл ролей і обов’язків, зокрема між вчителем та асистентом вчителя. (Детальніше із завданнями та функціями асистента вчителя можна ознайомитись у листі МОН від 31.08.2020 №1/9-495).

У разі встановлення рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «червоного» рівня епідемічної небезпеки надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами може здійснюватися шляхом використання дистанційних технологій. Проведення таких занять здійснюється за наказом керівника закладу та погодженням одним з батьків. 

При цьому графік проведення корекційно-розвиткових занять із використанням технологій дистанційного навчання затверджується керівником закладу освіти

 

Лист МОН України від 28.08. 2021 р. № 1/9-433 «Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році»

Звернена  увага на:

·                     особливості навчання під час карантину

·                     проведення першого уроку

·                     структуру навчального року

 

Постанова МОЗ від 26.08.2021 р. №9 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

 

До таких заходів належать:

Ø роз’яснювальна робота серед персоналу і учнів щодо заходів профілактики коронавірусної хвороби та реагування у разі виявлення її симптомів;

Ø інформування щодо вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань;

Ø допуск персоналу до роботи – за умови використання засобів індивідуального захисту (Далі – ЗІЗ).

 

Учні обов’язково мають носити ЗІЗ, пересуваючись приміщеннями навчального закладу, водночас  можуть не використовувати їх під час проведення занять.

·       використання ЗІЗ під час спілкування між працівниками;

·       вхід та перебування в закладі батьків – за умови використання масок, проведення термометрії та попереднього узгодження дій з керівником закладу;

·       проведення занять з окремих предметів просто неба (за можливості).

На період карантину у цих закладах освіти заборонено:

·       входити до приміщень без використання ЗІЗ;

·       недотримання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України на період карантину та необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів;

·       допущення до роботи персоналу, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

 

Ø Зверніть увагу на зміни, які відбулись:

·       Керівник закладу освіти повинен забзепечити інформування учасників освітнього процесу щодо вакцинації, профілактики хвороб та протидії поширенню COVID-19.

·       Знімається вимога допуску працівника лише після проведення термометрії.

·       Працівники мають використовувати маски під час спілкування одне з одним.

·       Рукавчиками, масками, респіраторами або щитками, а також окулярами мають бути забезпечені працівник на видачі їжі та працівник, який проводить розрахунок.

 

Лист ІМЗО від 11.08.2021 № 22.1/10-1775 Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році”

 

Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”

Рекомендований список містить переліки навчальної літератури та навчальних програм для закладів дошкільної освіти, початкової, базової та старшої школи, а також переліки літератури для учнів, які навчаються мовами національних меншин та учнів з особливими освітніми потребами.

У Міністерстві освіти зазначають, що переліки рекомендованої літератури і програм доповнюватимуться новими назвами та оновлюватимуться з урахуванням терміну дії грифів, наданих літературі та навчальним програмам.

 

·                     Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

 

·                     Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-363 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р.”  

 

·                     Лист Міністерства освіти і науки України від 1/10-3101 від 23.07.2021 “Щодо особливостей організації навчання”

Інформація щодо варіантів (сценаріїв) організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у 2021/2022 навчальному році

Навчальний 2021–2022 рік в Україні розпочався у звичному форматі. Однак, варто розуміти, що наближається період, коли очікується збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні хвороби, у тому числі на COVID-19. Отже, залежно від особливостей епідемічної ситуації в кожному регіоні, форма навчання здобувачів освіти всіх рівнів може змінюватися. Навчальний процес може організовуватися за одним із трьох можливих сценаріїв:

1.                 «Зелений» рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності)

Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Однак варто пам’ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для   закладів освіти.

2.                 «Жовтий» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності)

Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.

Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.

3.                 «Червоний» рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності)

Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80 % персоналу. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.

 

·                     “Абетка для директора”-2021Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі середньої освіти.

Методичні рекомендації розроблені для допомоги закладу загальної середньої освіти у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. В даному виданні враховані зміни в освітньому законодавстві, що відбулися після ухвалення закону «Про повну загальну середню освіту» у 2020 році. Рекомендації ґрунтуються на запропонованих для інституційного аудиту вимогах та критеріях для оцінювання якості освітньої діяльності, управлінських процесів у закладі та охоплюють освітнє середовище, управлінські процеси, якість педагогічної діяльності, систему оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

·                     Наказ МОН від 07.07.2021 № 779 “Про видання підручників та посібників для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти за кошти державного бюджету у 2021 році”

 

·                     Наказ МОН від 05.05.2021  № 498 Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

 

·                     Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”

 

·                      20.06.2021 набули чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», внесені постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №365.

 

Оновлені  Збірники календарних планувань з усіх предметів  ЗО дисциплін

 

Збірник календарно-тематичних планувань з української мови та літератури на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань уроків зарубіжної літератури на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з математики на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з англійської мови на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з історії та правознавства на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з біології на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з хімії на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з фізики та астрономії на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з географії на 2021-2022 н.р.

Збірник календарно-тематичних планувань з інформатики на 2021-2022 н.р.

Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти   Наказ МОН від 06.05.2021 №509

 

Щодо створення наглядової (піклувальної) ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти      Наказ МОН від 23.06.2021 №705

 

Методичні рекомендації щодо укладання договору про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою. Лист МОН № 1/9-260. 18.05.2021

Міністерством освіти і науки України у 2019 році затверджено Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1551, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2020 року за № 193/34476). Положення передбачає використання тристоронньої угоди, що врегульовує права і обов’язки здобувача професійної (професійно-технічної) освіти, закладу професійної (професійно-технічної) освіти і роботодавця, який забезпечує професійно-практичну частини освітньої програми.

Дуальна форма здобуття професійної (професійно-технічної) освіти забезпечує найбільшу відповідність результатів навчання і компетентностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти вимогам ринку праці і конкретних роботодавців. Тому укладання договорів є важливою складовою забезпечення освітнього процесу і виконання освітньої програми, подальшого працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Міністерство освіти і науки пеідготувало для використання методичні рекомендації щодо укладання договору про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою.

Рекомендації  щодо передачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти  з державної у комунальну власність  Лист МОН № 1/9-301 від 09.06.2021

 

Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Постанова від 03 березня 2021 р. № 179  Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року

 

Проєкт  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Оптимізація мережі закладів П(ПТ)О дозволить синхронізувати процес підготовки кваліфікованих кадрів з реальними потребами регіональних ринків праці. Крім того, оптимізована освітня мережа дозволить сконцентрувати ресурси на кращих закладах освіти, забезпечити їх сучасним освітнім середовищем, що прямо впливатиме на якість практичної та теоретичної підготовки здобувачів П(ПТ)О. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, в управлінні яких перебувають заклади П(ПТ)О, зможуть ефективно розподіляти ресурси на рівні регіональної освітньої мережі.

 Зауваження та пропозиції до проєкту Методичних рекомендацій просимо надсилати до 13 вересня 2021 року на електронну адресу: karbysheva@mon.gov.ua (Карбишева Вікторія Оттівна, керівник експертної групи з питань змісту та забезпечення якості освіти директорату професійної освіти).

Оскільки заклади професійної освіти передаються місцевій владі, рішення щодо оптимізації прийматимуться на рівні кожного окремого регіону. МОН, зі свого боку, визначило перелік критеріїв та індикаторів, на які можуть зважати управлінці під час прийняття рішення.

Наразі пропонується використовувати 4 критерії для оцінки мережі: 

·       демографічний – статистичний. Фіксує співвідношення кількості закладів профосвіти з кількістю населення в регіоні. Цей критерій враховує потенційну кількість молоді, яка навчатиметься у старшій профільній школі професійного спрямування;

·       економічний. Визначає поточну і перспективну потребу місцевих роботодавців у робітниках, яких готує заклад. Визначається також обсяг ресурсів, які витрачаються на профтехосвіту. Серед індикаторів – наповненість груп у закладах, тижнева зайнятість навчальних майстерень, відсоток працевлаштування, зокрема за професією, випускників тощо;

·       доступність. Враховує відстань до закладу або час, витрачений на доїзд до нього в громадському транспорті;

·       соціальний. Визначає спроможність мережі задовольняти запит населення на отримання робітничих професій. Соціальний критерій також враховує співвідношення закладів профосвіти з кількістю випускників шкіл, кількість учнів з особливими освітніми потребами та частку дорослих, які потребують підвищення кваліфікації чи перепідготовки.

Проєкт Методрекомендацій також містить пропозиції щодо роботи над планом оптимізації регіональної мережі. Насамперед пропонується створити профільну робочу групу. До складу групи може увійти заступник голови облдержадміністрації, що координує питання освіти, керівник департаменту освіти облдержадміністрації, представник служби зайнятості, ключові роботодавці регіону, керівник ради директорів закладів профосвіти області тощо. Разом вони здійснюють аналіз освітньої мережі та потреб регіональної економіки. За результатами засідань робочої групи напрацьовується документ з новим баченням мережі професійної освіти в області. Після його узгодження з регіональною радою професійно-технічної освіти затверджується остаточний план оптимізації мережі.

У проєкті Методичних рекомендацій пропонується зробити план оптимізації частиною стратегічного плану розвитку регіональної системи професійної освіти.

Проєкт Методичних рекомендацій був напрацьований у межах реалізації Програми ЄС «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України». Планується, що після затвердження Методрекомендацій апробація дорожньої карти оптимізації проходитиме у 7-ми пілотних регіонах Програми (Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій областях).

 

Проєкт Положення про атестацію педагогічних працівників

 Проєктом акта передбачається визначити порядок проведення атестації педагогічних працівників як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності.

За результатами атестації може бути:

встановлено відповідність або невідповідність педагогічного працівника займаній посаді;

присвоєно наступну чи нижчу кваліфікаційну категорію або підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію;

підтверджено чи не підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання, присвоєно чи не присвоєно педагогічне звання;

 присвоєно (підтверджено) тарифний розряд.

Проєктом акта передбачено механізм проведення атестації педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію.

Пропозиції та зауваження до проєкту просимо надсилати до 05 жовтня 2021 року на е-пошту v_bozhinskiy@mon.gov.ua (Божинський Володимир Святославович, керівник експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення та децентралізації в освіті директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН) або storchak@mon.gov.ua (Сторчак Ніна Анатоліївна, державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення та децентралізації в освіті директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН) з темою повідомлення «Атестація. Громадське обговорення».

 

Безпека працівників освіти на робочому місці в умовах карантину (коментар юридичного відділу ЦК Профспілки та Освітнбого омбудсмена України).

 Конституцією України визначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (стаття 3 Конституції України), йдеться у матеріалі юридичного відділу ЦК Профспілки.

Статтею 54 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівників, іншим особам, які залучаються до освітнього процесу, гарантується право на безпечні і нешкідливі умови праці.

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган (стаття 153 Кодексу законів про працю України).

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Організацією об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) на позачерговій сесії Глобальної наради з питань освіти на тему: «Освіта після COVID-19» 22 жовтня 2020 прийнято Декларацію, якою передбачено:

·                     надавати підтримку всім педагогічним працівникам, консультуючись з їх представниками під час прийняття рішень і забезпечувати їх безпеку і належні умови праці;

·                     захищати здоров’я і благополуччя всіх педагогічних працівників, викладачів закладів вищої освіти під час і після пандемії COVID-19, враховуючи особливі потреби вагітних жінок, літніх людей і працівників освіти які мають проблеми із здоров’ям.

Постановою Кабінету Міністрів України від 9.12.2020 № 1236 на території України установлено карантин з 19 грудня 2020 р. до 1 жовтня 2021 р. з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та визначаються відповідні обмежувальні заходи, зокрема, у закладах освіти.

На збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу під час проведення занять у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), спрямована, зокрема, постанова Верховної Ради України від 18 вересня 2020 року № 922-ІХ.

Цією постановою рекомендовано Кабінету Міністрів України здійснити необхідні розрахунки перерозподілу видатків для забезпечення необхідними індивідуальними засобами захисту педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти під час освітнього процесу та необхідними технічними засобами для здійснення дистанційного навчання шляхом запровадження нової бюджетної програми «Безпека педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)».

З 5 серпня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 787, якою внесено зміни до постанови КМУ від 9.12.2020 № 1236 в частині організації роботи закладів освіти в умовах погіршення епідемічної ситуації в Україні.

Передбачено, що у разі встановлення на території України або в окремих регіонах «жовтого», «помаранчевого» та «червоного» рівня епідемічної небезпеки забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (пп. 15-1 п. 3 постанови від 9.12.2020 № 1236).

У зв’язку із запровадженням зазначеної норми виникає необхідність для керівників закладів освіти ведення обліку працівників, які отримали повний курс вакцинації, а працівники відповідно мають надати документ, що підтверджує проведення вакцинації.

Якщо в закладі освіти провакцинувалися менше 80 відсотків працівників – у регіонах, де встановлено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної безпеки такий заклад буде зобов’язаний працювати дистанційно.

Освітній омбудсмен України, коментуючи зазначену ситуацію, пояснює, що як громадянин, він підтримує вакцинацію і вважає, що вакцинуватися мають не лише якнайбільше педагогічних працівників, а всі громадяни загалом.

Провакцинований працівник закладу освіти не лише сам набагато менше ризикує і суттєво краще захищений від важкого перебігу хвороби, але й захищає інших працівників та учнів. Але цей захист не буде достатньо ефективним, якщо не провакцинується належна для створення колективного імунітету кількість працівників.

Разом з тим, освітній омбудсмен наголосив, що вакцинація педагогічних працівників не є обов’язковою як і для всіх інших громадян вона залишається добровільною, й тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у ЗО педагогічного працівника, який не отримав щеплення.

2021-12-17 15:13:34
Засідання обласних фахових секцій працівників психологічної служби ЗП(ПТ)О Хмельницької області

16 грудня 2021 року в Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області було проведено засідання обласних фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів на тему «Використання проєктивних та арт-терапевтичних технік в роботі фахівця психологічної служби ЗПО».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області