Рекомендації щодо структури та змісту узагальненого матеріалу ППД

Рекомендації щодо структури та змісту узагальненого матеріалу передового педагогічного досвіду.

Тема досвіду: « ____________________________________________________»

Об’єкт досвіду: дані про автора досвіду

- прізвище, імя по батькові;

- дата народження;

- освіта,

- посада,

- предмет, який викладє( професія, яку веде);

- педагогічний стаж;

- рік попередньої атестації;

- кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педзвання );

- адреса блогу, сайту

Адреса досвіду: назва навчального закладу.

Роки вивчення та рік оформлення досвіду.

Актуальність досвіду. Аргументація необхідності його вивчення і поширення у відповідності до державних та регіональних завдань у сфері ПТО, соціальної значущості, спрямованості на подолання суперечностей та недоліків масової педагогічної практики.

Провідна педагогічна ідея досвіду. Необхідно виділити головне, найбільш суттєве в досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: які позитивні зміни очікуються в удосконаленні навчально-виховного, навчально-виробничого (управлінського) процесу.

Опис досвіду. Даний розділ має відповісти на запитання: яким чином (за допомогою яких форм, методів, прийомів, способів діяльності) автор досягає реалізації провідної ідеї досвіду. Розкриваються особливості педагогічної системи носія досвіду, педагогічні закономірності, на які спирається даний досвід, подаються конкретні зразки педагогічних напрацювань.

Поширення досвіду на обласному та всеукраїнських рівнях. Проведення відкритих уроків на обласних семінарах, виступи на секційних засіданнях, проведення шкіл ППД, естафет, майстер-класів, відзначення матеріалів досвіду на обласних виставках КМЗ, підготовка навчальних посібників, підручників, педагогічних програмних засобів навчання, перемога в обласних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, підготовка учнів-переможців обласних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсів фахової майстерності тощо.

Висновки та рекомендації. У висновках подається оцінка одер­жаних результатів роботи над зазначеною проблемою за певний період (підвищення рівня знань, умінь, навичок учнів; сформованість певних ком­петенцій; ефективності науково-методичної роботи, управлінської діяльності).

У рекомендаціях визначають можливості ефективного застосування результатів досвіду у практиці роботи інших ПТНЗ та подальші дії, необхідні для більш глибокого вивчення проблеми. Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверд­жені даною роботою.

Додатки. Подаються матеріали, необхідні для повноти досвіду (схеми, таблиці, відеозаписи тощо ).

Узагальнені матеріали передового педагогічного досвіду мають бути презентовані на засіданні науково-методичної ради для їх схвалення та розміщені на сайті НМЦ ПТО ПК у рубриці «Передовий педагогічний досвід». 

2021-12-17 15:13:34
Засідання обласних фахових секцій працівників психологічної служби ЗП(ПТ)О Хмельницької області

16 грудня 2021 року в Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області було проведено засідання обласних фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів на тему «Використання проєктивних та арт-терапевтичних технік в роботі фахівця психологічної служби ЗПО».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області