Лабораторія передового педагогічного досвіду та інформаційно-видавничої діяльності
Лабораторія передового педагогічного досвіду та інформаційно-видавничої діяльності
Напрями діяльності:
- вивчення та впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду в навчально-виробничий та навчально-виховний процес;
- налагодження зв’язків з науковими, методичними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, інформаційними установами України та області, навчально-методичними центрами інших областей з питань удосконалення професійної і загальноосвітньої підготовки учнів, обміну передовим педагогічним і виробничим досвідом;
- консультування керівників і методистів ПТНЗ із питань наукової організації методичної роботи в навчальному закладі, методики діагностування рівня професійної компетентності педагогів, розробки зведених діагностичних карт, вибору змісту, форм і методів методичної роботи, єдиної науково-методичної проблеми навчального закладу, планів індивідуального розвитку та самоосвітньої роботи педагогів, організації роботи методичних кабінетів і бібліотек ПТНЗ області;
- узагальнення та розповсюдження педагогічної та науково-технічної інформації;
- підготовка та надання інформаційних матеріалів про передовий методичний, педагогічний та виробничий досвід у навчальних закладах професійно-технічної освіти;
- організація обласних виставок комплексно-методичних матеріалів, конкурсів серед педагогів закладів профтехосвіти, шкіл передового досвіду, естафет обміну досвідом роботи тощо;
- участь в ліцензійній експертизі діяльності НМЦ ПТО ПК, атестації навчальних закладів, педагогів ПТНЗ та працівників НМЦ ПТО ПК;
- надання допомоги ПТНЗ в організації роботи служби науково-технічної та педагогічної інформації, педагогічних рад, методичних кабінетів, бібліотек з удосконалення професійної компетентності педагогів та впровадження інноваційних технологій навчання;
- комплектування банку інформації про педагогічні кадри ПТНЗ області, зміст кращого досвіду, сучасні інноваційні педагогічні та виробничі технології;
- створення та підтримки єдиного інформаційного простору бібліотек ПТНЗ та НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.
- систематичне поповнення веб-порталу "Професійно-технічна освіта в Україні", сайту НМЦ ПТО ПК, інформаційного порталу "Профтехосвіта Хмельниччини";
- проведення моніторингових та статистичних досліджень стану і розвитку ПТО, працевлаштування випускників ПТНЗ тощо;
- поповнення картотеки навчальної, методичної літератури, газетних і журнальних статей;
- узагальнення, удосконалення та розповсюдження педагогічної та науково-технічної інформації, пропаганди методичної, навчальної та технічної літератури;
- підготовка та надання інформаційних матеріалів про передовий методичний, педагогічний та виробничий досвід у професійно-технічні навчальні заклади області;
- здійснення інформаційно-видавничої діяльності (підготовка та випуск інформаційних і методичних матеріалів, періодичних та інших видань);
- організація та координація разом з методистами інших відділів НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області роботи творчих груп, окремих педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів з розробки підручників, навчальних та методичних посібників, інформаційних матеріалів.
- видання науково-методичного вісника "ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА", метою якого є інформаційно-методичне забезпечення закладів профтехосвіти, оновлення змісту професійної освіти відповідно до вимог державних стандартів шляхом впровадження інноваційних технологій, удосконалення професійної та педагогічної майстерності керівних та педагогічних працівників ПТНЗ, налагодження соціального партнерства, узагальнення та розповсюдження педагогічної та науково-технічної інформації, передового педагогічного та виробничого досвіду, висвітлення інноваційних підходів до підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, науково-методичний супровід дослідницько-експериментальної роботи як окремих педагогів, так і педагогічних колективів закладів профтехосвіти.
У структурі відділу функціонує бібліотека.
Напрями роботи бібліотеки:
- моніторинг забезпечення професійно-технічних навчальних закладів області навчальною літературою;
- вивчення потреби ПТНЗ в підручниках, навчально-методичних посібниках, замовлення літератури для ПТНЗ та її розподіл;
- збереження і упорядкування бібліотечного фонду НМЦ ПТО ПК, реєстрація та облік літератури;
- ведення картотеки бібліотечного фонду, наукових статей;
- проведення виставок навчальної, методичної літератури;
- співпраця з бібліотеками міста й області.
2021-12-17 15:13:34
Засідання обласних фахових секцій працівників психологічної служби ЗП(ПТ)О Хмельницької області

16 грудня 2021 року в Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області було проведено засідання обласних фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів на тему «Використання проєктивних та арт-терапевтичних технік в роботі фахівця психологічної служби ЗПО».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області