Нормативна база психологічної служби
 

Закони України

 

 1. Закон України ПРО ОСВІТУ
 2. Закон України ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
 3. Закон України ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУОСВІТ
 4. Закон України ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ
 5. Закон України ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ
 6. Закон України ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА
 7. Закон України ПРО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
 8. Закон України ПРО СОЦІАЛЬНУ РОБОТУЗ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ
 9. Закон України ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
 10. Закон України ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
 11. Закон України ПРО ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
 12. Закон України ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

 

Укази ПРЕЗИДЕНТА України

 1. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
 2. Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей

 

Постанови КМУ

 1. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
 2. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам
 3. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти
 4. Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоровя та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років
 5. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами
 6. Про реалізацію статті 54 Закону України "Про освіту" та статті 48 Закону України "Про вищу освіту"
 7. Про затвердження переліку послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість
 8. Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року"
 9. Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки
 10. Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 11. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки"

 

Накази МОН

 1. Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи
 2. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
 3. Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
 4. Про затвердження "Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 року”
 5. Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам
 6. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників
 7. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
 8. Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 9. Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України
 10. Про затвердження Порядку розгляду зверненьта повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
 11. Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"
 12. Положення про психологічну службу системи освіти України

 

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА

 

Лист МОН щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України

Лист МОН про статус практичного психолога

Лист МОН України "Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015-2016 навчальному році"

Лист МОН України щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень

Оперативна інформація щодо учнів (вихованців), що переселилися із АРК, Донецької та Луганської областей та зараховані до навчальних закладів

 

2021-12-17 15:13:34
Засідання обласних фахових секцій працівників психологічної служби ЗП(ПТ)О Хмельницької області

16 грудня 2021 року в Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області було проведено засідання обласних фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів на тему «Використання проєктивних та арт-терапевтичних технік в роботі фахівця психологічної служби ЗПО».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області