Новини
2012-02-28 11:06:22
Засідання науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області

24 лютого 2012 року відбулося засідання науково-методичної ради Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, на якому було здійснено аналіз системи роботи ПТНЗ області на основі індикаторів ефективної діяльності, обговорено особливості проведення моніторингу змісту навчання в ПТНЗ. Також було проведено  аналіз матеріалів науково-методичного вісника «Професійна освіта» щодо моніторингу якості  та розглянуто навчально-методичні матеріали, розроблені працівниками НМЦ ПТО ПК та педагогами ПТНЗ області.

 За підсумками засідання науково-методичної ради було прийнято рішення:

1.      Посилити роботу фахових рад за галузевим спрямуванням та роботу методичних комісій ПТНЗ за участю спеціалістів підприємств замовників робітничих кадрів.

Керівники ПТНЗ                                                                                                 Постійно

2.      При формуванні пакету навчально-методичної документації з професії  зобов’язати викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання ПТНЗ розробляти до робочої навчальної програми з кожного предмета переліки  сучасного технологічного обладнання та матеріалів, новітніх виробничих технологій, ліцензованих ППЗ та подавати до 01.09.2012 сформовані пакети НМД до НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Керівники ПТНЗ                                                                                           До 22.06.2012

3.      У паспортах комплексно-методичного забезпечення (розділ 4) ввести додатково графи:

- «Використання сучасного технологічного обладнання і матеріалів»;

- «Використання новітніх виробничих технологій».

Викладачі  професійно -

теоретичної підготовки,

майстри виробничого навчання ПТНЗ                                                            До 02.04.2012

4.      Розробити «Положення про внутрішньоучилищний контроль» і затвердити його на засіданні педагогічної ради навчального закладу .

Керівники ПТНЗ                                                                                                До 02.04.2012

5.      При плануванні внутрішньоучилищного контролю в ПТНЗ передбачити систему планомірної, цілеспрямованої і об’єктивної перевірки, обліку і аналізу стану навчально-виробничого процесу, забезпечити виконання вимог нормативних документів.

Керівники ПТНЗ                                                                                                       Постійно

6.      Активно впроваджувати у практику роботи ПТНЗ такі види внутрішньоучилищного контролю:

- за часом проведення: оглядовий і попередній;

- за метою і змістом: тематичний і фронтальний;

- за об’єктом і змістом: персональний, предметно-узагальнюючий, узагальнюючий по групах і комплексно-узагальнюючий.

Керівники ПТНЗ                                                                                                     Постійно

7.      Визначити відповідальну особу за введення в електронну базу даних «Рейтингове оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів» на веб-порталі професійно-технічної освіти.

Керівники ПТНЗ                                                                                                      До 20.03.2012

8.      Провести навчання для відповідальних в ПТНЗ за введення в електронну базу даних «Рейтингове оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів» на веб-порталі професійно-технічної освіти.

Ворона Ю.В.                                                                                                         До 01.11.2012

9.      Узагальнити пропозиції ПТНЗ щодо удосконалення системи рейтингового оцінювання та надіслати у Департамент професійно-технічної освіти

Ворона Ю.В.                                                                                                       До 06.03.2012

10.  Ухвалити до друку та поширення у ПТНЗ області 17 найменувань  навчально-методичної літератури.

   

 

 

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області