Новини
2011-10-27 14:57:04
КРУГЛИЙ СТІЛ "ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ" НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ

26 жовтня 2011 року Національною академією педагогічних наук України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Хмельницькою обласною державною адміністрацією, управлінням освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області в рамках VІМіжнародної науково-практичної конференції “Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи” проведено круглий стіл "Проблеми модернізації професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки".

У роботі круглого столу взяли участь керівники та педагогічні працівники ПТНЗ Хмельницької області, працівники управління освіти і науки Хмельницької ОДА, Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Під керівництвом Ничкало Неллі Григорівни, дійсного члена НАПН, академіка-секретаря Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, учасники круглого столу активно долучилися до обговорення проекту Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

Гаврішко Вадим Дмитрович, заступник голови обласної державної адміністрації, зазначив, що якість трудового потенціалу – це визначальна умова розвитку економіки регіону, тому необхідно налагоджувати ефективні механізми взаємодії закладів ПТО, роботодавців, служби зайнятості для забезпечення регіонального ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами.

В ході засідання круглого столу до обговорення актуальних проблем модернізації ПТО та шляхів їх вирішення долучилися Очеретянко Віктор Іванович, начальник управління освіти і науки Хмельницької ОДА, кандидат історичних наук, Дунець Іван Іванович, голова об’єднання організацій роботодавців Хмельницької області, голова правління, генеральний директор ВАТ АК “АДВІС”, Кравчук Іван Васильович, директор Хмельницького обласного центру зайнятості, Єльникова Галина Василівна, заступник директора з наукової роботи Інституту ПТО НАПН України, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор, Лук’яненко Ганна Іванівна, завідувач лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту ПТО НАПН України, а також керівники та педагоги закладів ПТО Хмельницької області.

Доповіді учасників круглого столу засвідчили необхідність забезпечення науково-методичного супроводу модернізації професійно-технічної освіти, оновлення навчально-матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів, впровадження в навчальний процес нової техніки, обладнання, матеріалів, інструментів; прискорення темпів збільшення обсягів видання навчальної літератури, розробки державних стандартів ПТО, врахування міжнародного досвіду розвитку професійної освіти і навчання, максимального наближення професійно-технічної освіти до потреб і запитів роботодавців; урахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці і трансформування їх у конкретні освітні програми професійної підготовки фахівців; модернізація інформаційного, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення професійної освіти.

За підсумками обговорення проекту Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки було запропоновано звернути увагу на такі аспекти:

- необхідно збалансувати професійно-технічну і вищу освіту у сторону збільшення питомої ваги професійно-технічної освіти;

- необхідно ухвалити закони про соціальне партнерство в системі професійно-технічної освіти, тобто врегулювати взаємовідносини підприємств і навчальних закладів, інших соціальних партнерів із системою професійно-технічної освіти в ринкових умовах;

- ввести розділ по професійній орієнтації населення;

- визначити соціальні гарантії для педагогічного працівника.

 

 

 

 

 

 

 

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області