Новини
2019-11-13 16:53:32
Профтехосвітяни Хмельниччини на міжнародній конференції

        Рушійною силою розвитку держави є людина: її духовність, знання та досвід. Для України це питання сьогодні стало особливо важливим. Такі риси потрібно прищеплювати молоді ще з дитинства, а потім під час навчання в загальноосвітній школі, у закладах професійної освіти, коледжах та вищих навчальних закладах. Цим проблемам і була присвячена ювілейна Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи», яка проходила 7-8 листопада 2019 року на базі Хмельницького національного університету. Для обговорення порушеної проблематики об’єдналися науковці Національної академії педагогічних наук України, провідних закладів та установ Хмельницької, Вінницької, Полтавської областей, інших регіонів України, а також зарубіжні гості, зокрема з Німеччини, Румунії, Польщі, Угорщини, Республіки Білорусь.

Під час урочистого відкриття конференції з вітальними словами до її учасників звернулися ректор Хмельницького національного університету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Микола Скиба,  академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Нелля Ничкало  та директор Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук Олег Фасоля.

Далі, перш, ніж розпочати обговорення головної теми конференції, Нелля Ничкало розповіла про творчі здобутки цьогорічних лауреатів громадської відзнаки – срібна медаль «Василь Зеньківський», а Микола Скиба вручив їх. Нагороди одержали Георгій Філіпчук, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України,  Валентина Радкевич, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Петро Лузан, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, і Наталія Бідюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету.

Під час двох пленарних засідань увага учасників конференції була зосереджена на питаннях становлення особистості професіонала як умови неперервного розвитку людського капіталу, науково-методичного супроводу реалізації державної політики у сфері професійної і фахової передвищої освіти, особливостей цифрової трансформації професійної освіти та інших

Науковець з Республіки Білорусь Валерій Голубовський розповів про розвиток регіонального співробітництва у сфері професійної освіти. Значний інтерес викликали доповіді працівників Федерального інституту професійної освіти і навчання Ізабель Ле Муйор та Крістіане Еберхардт щодо навчання й самовизначення кваліфікованих робітників в умовах малих і середніх підприємств Німеччини та участі стейкхолдерів у розробленні освітніх стандартів.

Конструктивне обговорення проблем і перспектив професійного становлення особистості продовжилося на засіданні круглого столу «Забезпечення якості професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти», яке відбулося 8 листопада 2019 року на базі Хмельницького професійного ліцею.

В засіданні взяли участь працівники Інституту ПТО НАПН України, Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області,  директори  та педагоги ЗП(ПТ)О області.

Модераторами заходу були Базиль Людмила Олександрівна, учений секретар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент та Шевчук Людмила Іванівна, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент.

З вітальними словами до учасників засідання звернулися заступник директора Департаменту освіти і науки – начальник управління професійної освіти і ресурсного забезпечення Хмельницької обласної державної адміністрації Антоніна Харчук та директор Хмельницького професійного ліцею Григорій Станіслав.

Далі А. Харчук презентувала систему професійної (професійно-технічної) освіти Хмельниччини, пріоритетні напрями діяльності у контексті підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців та перспективи розвитку.

Ничкало Нелля Григорівна наголосила на невичерпності інноваційного потенціалу й оптимізму профтехосвітян Хмельниччини, які системно і випереджувально працюють над оновленням змісту освіти, впровадженням інноваційних підходів у підготовці кваліфікованих робітників, новітніх форм, методів і технологій навчання та виховання, створенням сучасного освітнього середовища. Вона також наголосила на ролі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області у формуванні позитивного іміджу П(ПТ)О регіону.

Із основними напрямами діяльності Інституту ПТО НАПН України учасників засідання ознайомила Валентина Радкевич, котра зосередила увагу на темах, за якими здійснюється науково-дослідна робота працівниками Інституту.

В ході засідання учасники активно долучилися до обговорення актуальних питань щодо забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти. Зокрема, проблемам впровадження дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти були присвячені доповіді Наталі Кулалаєвої, завідувача лабораторії технологій професійного навчання Інституту ПТО НАПН України, кандидата хімічних наук, доцента, та Людмили Джус, заступника директора з навчально-методичної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Антоніна Харчук зосередила увагу на реалізації у ЗП(ПТ)О області проекту щодо впровадження дуальної форми навчання за ініціативи депутата Верховної Ради України С. Лабазюка.

З доповідями про запровадження модульно-компетентнісного підходу в практику роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області та необхідністю підготовки педагогів до організації освітнього процесу у новому форматі до наукового діалогу долучилися директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Шевчук та завідувач лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Галина Соленцова.

Докторант Інституту ПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук Олександр Базелюк презентував особливості цифровізації професійної освіти та реалізації дистанційного навчання у ЗП(ПТ)О.

На проблемі формування підприємницької компетентності і ділової активності особистості зосередили увагу присутніх працівники лабораторії професійної кар’єри Інституту ПТО НАПН України: Валерій Орлов, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор, Дмитро Закатнов, завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, та Людмила Базиль, учений секретар Інституту ПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.

Про оптимізацію опанування природничих дисциплін у ЗП(ПТ)О шляхом упровадження інтегрованого курсу доповіли Тетяна Сидоренко, завідувач лабораторії загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, та Олександр Тютюнник, заступник директора з навчальної роботи ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти».

На проблемах реалізації інклюзивного навчання у системі професійної (професійно-технічної) освіти у своїх доповідях  наголосили Юлія Ворона, методист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області та Олена Ляска, в.о. заступника директора з навчально-виробничої роботи Шепетівського професійного ліцею.

Активність учасників заходу в науково-педагогічному діалозі свідчить про усвідомлення ними необхідності реформування галузі професійної освіти  в контексті сучасних соціально-економічних викликів з метою підвищення якості підготовки робітничих кадрів.

При підведенні підсумків роботи Харчук Антоніна Михайлівна констатувала об’єктивну необхідність у консолідації зусиль науковців, управлінців, педагогів-практиків та роботодавців для забезпечення модернізаційних процесів у системі професійної (професійно-технічної) освіти.

2020-01-27 10:21:53
Сучасні методи профорієнтації у роботі психологічної служби ЗП(ПТ)О

Питанню впровадження сучасних методів профорієнтаційної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний семінар працівників психологічних служб, який відбувся 23 січня 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області