Новини
2019-11-01 11:54:57
Компетентнісний підхід – вимога сучасного ринку праці.

      «Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити успішно й щасливо. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам її реалізувати  якомога ефективніше». Вислів бізнесмена, інвестора, письменника Роберта Кійосакі як ніколи актуальний в умовах сьогодення, коли професійна (професійно-технічна) освіта зазнає певних трансформацій  та змін. Адже одним із напрямів забезпечення якості освіти є формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі.

30 жовтня 2019 р. Науково-методичний центр професійно - технічної освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області на базі Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького провів проблемний семінар педагогічних працівників професій «Секретар керівника», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», Офісний службовець (бухгалтерія)», «Діловод», «Адміністратор», «Касир (на підприємстві,  в установі, організації)», «Оператор поштового зв’язку», «Агент з постачання», «Контролер-касир», викладачів економічних дисциплін «Шляхи формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників економічного та комерційного напряму відповідно до вимог сучасного ринку праці».

В заході взяли участь 29 педагогів з 16 ЗП(ПТ)О.

Заступник директора НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій обл. Л.Джус ознайомила присутніх з особливостями проведення експерименту всеукраїнського рівня «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності». О. Загіка, директор ВПУ №25 м. Хмельницького  наголосила на необхідності пошуку шляхів підвищення ефективності процесу формування  професійної компетентності, забезпечення якості фахової підготовки майбутніх випускників, окреслила основні  виклики  та проблеми  підготовки здобувачів освіти ЗП(ПТ)О в контексті вимог  сучасного ринку праці до персоналу. Організаційно-методичні засади  впровадження в освітній процес СП(ПТ)О на модульно-компетентісній основі розкрили Г. Соленцова, зав. лабораторією професійної підготовки НМЦ ПТО ПК  у Хмельницькій обл., І. Кирилюк, методист лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК  у Хмельницькій обл.

 Л.Шатковська, методист ВПУ №25 м. Хмельницького висвітлила питання професійної компетентності  як передумови професійної реалізації кваліфікованого робітника.

Учасники семінару взяли участь у тренінгу «Підприємницька компетентність як складова професійного успіху кваліфікованого робітника». Фасилітатори Т. Мельникова, викладач економічних дисциплін,   Н. Пенделюк, практичний психолог ВПУ №25 м. Хмельницького, використовуючи  прийом  критичного мислення «шість капелюхів», ситуаційні завдання, методи роботи в малих групах, метод мозкового штурму занурили педагогів у різні аспекти формування підприємницької компетентності, ще раз довели важливість та необхідність формування підприємницької компетентності для особистісного та професійного розвитку майбутніх фахівців.

У ході круглого столу, що відбувся в рамках роботи семінару, педагоги ділились практичним досвідом формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.

Досвідом формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності через діяльність учнівського бізнес-центру поділились Н.Попіль, викладач економічних дисциплін, О. Доротюк, майстер в/н ДНЗ «ВПУ №11 м.Хмельницького». Практичні аспекти формування підприємницької компетентності фахівців ресторанного господарства висвітлила Г.Зінчук, заступник директора з НВР, викладач економічних дисциплін ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». Дієві приклади використання методу проектів у формуванні підприємницької компетентності на уроках Основ галузевої економіки і підприємництва навела І.Сікірніцька, викладач економічних дисциплін Старокостянтинівського професійного ліцею.  Про форми роботи для формування в здобувачів освіти підприємницького мислення в процесі набуття підприємницької компетентності на уроках економічних  дисциплін розповіла викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Подільський центр ПТО»  А. Сухляк.

І. Деліта, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» презентувала   методи  формування підприємницької компетентності учнів під час проведення уроків з предмета «Технології» (навчальний модуль «Основи підприємницької діяльності»). З цікавістю сприйняли педагоги  практичні аспекти використання квест-технології як складової формування підприємницької компетентності на уроках професійно-теоретичної підготовки, з якими ознайомила Т. Конопельнюк, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки ВПУ №36 с. Балин. Досвідом застосування коучинг-технологій як складової формування професійної компетентності поділились Г. Мельничук та Н.Салабай, майстри  виробничого навчання ВПУ №25 м. Хмельницького.

Семінар пройшов в цікавій та невимушеній атмосфері. Його учасники висловили надію на подальші цікаві та насичені зустрічі у колі однодумців.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області