Новини
2019-10-24 15:23:24
Обговорено актуальні проблеми професійної освіти на засіданні науково-методичної ради

16 жовтня 2019 року відбулося чергове засідання науково-методичної ради Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, яке транслювалося також у он-лайн режимі. Предметом обговорення стали такі важливі питання як результати участі здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти у ЗНО та результативність системи профорієнтаційної роботи в ЗП(ПТ)О області.

     Голова науково-методичної ради, директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук Л.І. запросила учасників зібрання до ґрунтовного аналізу й спільного обговорення означених проблем.

Завідувач лабораторії загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Сидоренко Т.М проаналізувала результати участі здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти області у зовнішньому незалежному оцінювані та акцентувала увагу на необхідності підвищення якості загальноосвітньої підготовки здобувачів П(ПТ)О шляхом запровадження корекційно-розвивальних методик роботи з учнями з низькою успішністю, використання тестових технологій оцінювання компетентностей учнів, зміцнення навчально-матеріальної бази предметних кабінетів.

Одним із ключових критеріїв оцінки якості роботи ЗП(ПТ)О області є результативність організації профорієнтаційної роботи. Начальник відділу професійної освіти та виховної роботи управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Фіярська С.І. зупиналася на основних аспектах проведення профорієнтації у контексті виконання ЗП(ПТ)О області державного та регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та окреслила основні завдання у цьому напрямі роботи. 

Про результативність системи профорієнтаційної роботи в ЗП(ПТ)О області доповіла завідувач лабораторії виховної роботи Смалюк А.І. Зокрема, було презентовано позитивні освітні практики ЗП(ПТ)О регіону щодо надання профорієнтаційних послуг, результати анкетування учнів І курсу щодо їх професійного вибору, а також інформаційну платформу НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області для підвищення ефективності профорієнтації серед учнівської молоді та дорослого населення.

Учасники засідання поділилися власним досвідом роботи у цьому напрямі. Директор ВПУ №25 м. Хмельницького, кандидат педагогічних наук Загіка О.О. зауважила, що одним із важливим завдань профорієнтації є підняття престижності професійної освіти та проінформувала, що в межах проведення всеукраїнського експерименту педколективом закладу підготовлено навчально-методичний комплекс «Професійний успіх і кар’єра», який можна імплементувати у ЗП(ПТ)О регіону. Селізар В.М., в.о. директора ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького», поділився досвідом проведення профорієнтаційних майстер-класів для учнів старшої школи м. Хмельницького як на базі закладу, так і на успішних підприємствах міста.

Директор ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» Царьова Є.С. презентувала роботу школи вибору професій «Агенція професіонал», де учні шкіл власним прикладом у формі індивідуальної чи колективної гри проявляють інтерес до вибраної ними професії.

Лавренюк Н.В., заступник директора з виховної роботи ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», зосередила увагу присутніх на сучасних формах профорієнтаційної роботи у ЗП(ПТ)О, ролі соціального партнерства у налагодженні ефективної системи профорієнтаційної роботи, а також взаємозв’язку профорієнтації та працевлаштуванням випускників ЗП(ПТ)О.

Викладач Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, кандидат економічних наук, доцент Трішкіна Н.І. зупинилася на основних аспектах профорієнтаційної роботи у закладах фахової передвищої освіти.

За результатами наукового обговорення питань порядку денного були ухвалені відповідні рішення, які оприлюднено на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини».

 

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області