Новини
2019-09-16 12:22:52
Засідання фахових секцій керівників та заступників керівників з навчально-виробничої роботи ЗП(ПТ)О Хмельницької області

       Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 419-р схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, якою передбачено проведення реформи професійної (професійно-технічної) освіти.

Очікується, що реалізація Концепції забезпечить поліпшення якості професійної освіти, сприятиме задоволенню потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах, зростанню привабливості професійної освіти, сталому розвитку економіки та суспільства.

Реформування системи професійної освіти передбачає  децентралізацію системи управління, диверсифікацію джерел фінансування, модернізацію структури та змісту освіти, оновлення освітнього середовища, оновлення нормативно-правового забезпечення, розвиток державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Саме цим питанням було присвячено засідання фахових секцій керівників ЗП(ПТ)О та заступників керівників з навчально-виробничої роботи з питання «Особливості  організації професійної підготовки робітничих кадрів  у 2019-2020 навчальному році», яке проведено 12 вересня 2019 року у режимі он-лайн.

На засіданні опрацьовано питання:

Ø особливості  організації професійної підготовки робітничих кадрів у новому навчальному році:

-   завдання ЗП(ПТ)О щодо впровадження в освітній процес елементів дуальної форми навчання та модульно-компетентнісного  підходу;

-  проведення у ЗП(ПТ)О вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації;


Ø зміни у нормативно-правовому забезпеченні організації освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році;

Ø організація діловодства з урахуванням особливостей ЗП(ПТ)О;


Ø особливості організації охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗП(ПТ)О у 2019-2020 навчальному році.


     З метою організації ефективної роботи керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області розповсюдив під час семінару серед його учасників нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2019/2020 навчального року та для використання у практичній роботі  пам’ятки з питань «Порядок прийняття на роботу», «Посадова інструкція: правила розроблення та внесення змін», а також коментар до Закону України «Про захист персональних даних».

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області