Новини
2019-06-24 16:51:56
На часі-реалізація компетентісного підходу до підготовки кваліфікованих робітників

      Із зміною векторів  підготовки сучасного кваліфікованого робітника у професійній (професійно-технічній)  освіті кардинально змінюються  підходи до професійної підготовки та засоби їх  реалізації. «Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року» передбачає забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти шляхом, зокрема, формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі, модернізації освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу.

Саме про засади реалізації  компетентнісного підходу до  підготовки кваліфікованих робітників економічних професій, поштового зв’язку та діловодства  19 червня 2019р. велась мова на проблемному семінарі, що відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, що  відбувся на базі ВПУ № 25 м. Хмельницького в рамках роботи обласної  фахової секції педагогічних працівників професій «Секретар керівника», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», Офісний службовець (бухгалтерія)», «Діловод», «Адміністратор», «Касир (на підприємстві,  в установі, організації)», «Касир ( в банку)», «Оператор поштового зв’язку».

У семінарі взяли участь  15 педагогів з 7 ЗП(ПТ)О.

Учасники семінару обговорили шляхи реалізації компетентісного підходу до підготовки кваліфікованих робітників економічних професій, поштового зв’язку та діловодства, проблеми, що виникають при реалізації СП(ПТ)О на модульно-компетентісній основі, шляхи їх вирішення, вимоги до розробки навчально-плануючої документації та ведення облікової документації.

Директор ВПУ №25 м. Хмельницького Загіка О.О. ознайомила присутніх з особливостями  підготовки кваліфікованих робітників ВПУ №25 м. Хмельницького, наголосила на важливості запровадження мотиваційних механізмів кар’єрного зростання майбутніх  кваліфікованих робітників, важливості ступеневої освіти.

Методист лабораторії професійної підготовки Кирилюк І.М. розкрила основні поняття,  шляхи реалізації компетентісного підходу до підготовки кваліфікованих робітників, визначила особливості розроблення навчально-планувальної та ведення облікової документації для організації навчання на основі модульного – компетентнісного підходу. 

Досвід реалізації компетентісного підходу до підготовки кваліфікованих робітників з професії «Діловод» презентувала майстер виробничого навчання ВПУ №25 м. Хмельницького Коржан Т.В. Зацікавив всіх присутніх досвід використання навчальної платформи «Moodle» як засобу контролю за засвоєнням компетентностей, навчальних модулів при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Діловод», що висвітила методист ВПУ №25 м. Хмельницького Шатковська Л.В.  Презентовано розроблені майстрами виробничого навчання Коржан Т.В., Цюпак О.В. на базі навчальної платформи «Moodle» дистанційні курси з компетентностей ДЛВ-1.1. «Складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації», ДЛВ-1.3 «Складання та оформлення кадрових документів» професії «Діловод», інструктивно-методичний комплекс «Виробнича практика з професії «Діловод».


 

В зв’язку з переходом закладів  професійної (професійно-технічної) освіти з 2019/2020 навчального року на новий зміст навчання з професій за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти, розробленими на модульно-компетентнісній  основі  та з метою дотримання єдиних вимог при плануванні освітньої діяльності в рамках роботи семінару  відбулось засідання робочої групи  з професій  «Адміністратор», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». Робочою групою здійснено розподіл годин на предмети загальнопрофесійного блоку та професійні компетентності.

Педагоги обговорили шляхи формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти з професій «Адміністратор» «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»,  ідеї щодо модернізації освітнього середовища закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області