Новини
2019-06-06 14:17:58
Впроваджуємо стандарт професійної (ПТ )О при підготовці кадрів з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»

      Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної  освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області 31 травня 2019 року на базі Вищого професійного училища №25 м.Хмельницького   проведено засідання обласної фахової секції інженерно-педагогічних працівників професії «Слюсар з ремонту автомобілів» на тему: «Розробка та впровадження освітніх програм з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» зорієнтованих на результати навчання (здобуття  часткових та повних кваліфікацій)». Викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання зі всіх професійно-технічних навчальних закладів Хмельниччини, де здійснюється  підготовка кваліфікованих робітників з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» , знайшли чимало спільних питань для обговорення та обміну досвідом.  У роботі засідання взяли участь  15 учасників з 10 навчальних закладів, де проводиться підготовка кваліфікованих робітників з вищевказаних професій.

Методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області М.П. Стасюк   ознайомив учасників засідання з планом роботи секції, розповів про сутність та ознайомив із СП(ПТ)О за компетентнісно-модульним підходом з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та особливості реалізації  компетентнісного підходу у   професійній підготовки учнів ЗП(ПТ)О відповідно до змісту СП(ПТ)О.   

Присутні ознайомились із змістом загальнопрофесійного блоку  та типових навчальних планів.  В процесі дискусійної роботи та принципових питань  було вироблено єдині підходи щодо реалізації змісту загальнопрофесійного  блоку та навчальних модулів.

Викладач  Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького О.М. Ластовецький розповів про використання компетентнісного підходу в сучасному навчально-виховному процесі.           

 Під час роботи фахової секції учасники семінару мали змогу ознайомитися з методичними розробками педагогічних працівників Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького.   

  Старший майстер Л.В. Пархомюк коротко ознайомила присутніх із системою підготовки кваліфікованих робітників з професії.  

Присутні обговорили проблемні питання професійно-технічних навчальних закладів.  

Координатор секції, методист Науково-методичного центру професійно-технічної  освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області  М.П. Стасюк наголосив на  ролі, значенні й актуальності впровадження компетентнісного підходу у професійно-теоретичній та професійно-практичній підготовці, дав належну оцінку цьому заходу, визначив ряд завдань щодо розробки робочих навчальних програм , введення регіонального компонента у зміст програм та впровадження ІКТ і виробничих технологій  в навчально-виробничий процес.

Круглий стіл учасників секції дав змогу обмінятися досвідом роботи, окреслити подальші плани в роботі фахової секції та виробити рекомендації щодо удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», зокрема:

-  впроваджувати у процес професійної підготовки новітні педагогічні та виробничі технології;

-   творчо  працювати над розробкою змісту робочих навчальних програм;

- для кращого спілкування та ознайомлення з досвідом роботи інженерно-педагогічного колективу ЗП(ПТ)О  проводити засідання секцій не рідше двох разів на рік на базі різних  закладів ПТО області.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області