Новини
2011-05-30 13:45:08
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ЗА КОРЕСПОНДЕНТСЬКО-ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ У І ПІВРІЧЧІ 2011 РОКУ

        Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 14.08.2009 №749 "Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів" та від 29.12.2009 №1238 "Про внесення змін до наказу МОН від 14.08.2009 №749" впроваджено систему курсового підвищення кваліфікації, що поєднує в собі різні за змістом та завданнями форми (психолого-педагогічна і методична, фахова та професійна підготовки) та відповідає індивідуальним потребам майстрів виробничого навчання, цільовим і програмним завданням навчального закладу та вимогам роботодавців і проводиться за кореспондентсько-очною формою навчання.
     На Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області покладено організацію проведення, науково-методичний супровід, здійснення психолого-педагогічної підготовки курсового підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ України за галузевим спрямуванням.
Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання містить у собі наступні основні види (організаційні форми) навчання:
- підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної, методичної підготовок, що передбачає отримання слухачем посвідчення про підвищення кваліфікації державного зразка;
- стажування в умовах виробництва з метою підвищення (підтвердження) робітничої кваліфікації, по завершенню якого видається свідоцтво державного зразка;
- набуття нових компетенцій за новітніми виробничими технологіями, які підтверджуються сертифікатом.
   Упродовж І півріччя 2011 року було проведено підвищення кваліфікації за кореспондентсько-очною формою навчання для 140 майстрів в/н, з них 55 - пройшли психолого-педагогічну та методичну підготовку за кореспондентсько-дистанційною формою навчання при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області (таблиця 1).
    За результатами вихідного анкетування слухачів КПК основними перевагами запропонованої форми підвищення кваліфікації вони вважають:
- можливість отримання та поглиблення знань з сучасних виробничих технологій;
- набуття нових та вдосконалення існуючих практичних навичок роботи із новими виробничими матеріалами;
- ознайомлення із сучасними методами та технологіями навчання учнів ПТНЗ;
- спілкування по електронній почті із викладачами НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, що економить час майстрів виробничого навчання;
- наявність самостійної роботи і різноманіття вибору засобів інформації при опануванні психолого-педагогічного модуля без відриву від педагогічної діяльності та короткий термін навчання на очному етапі при опануванні фахового модуля;
- оптимальне поєднання теоретичних і практичних занять та висока майстерність педагогів базових ПТНЗ.

 

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області