Новини
2019-03-01 10:12:49
Від атестації до сертифікації через е-портфоліо викладача ЗП(ПТ)О

       Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області  28 лютого  2019 року було проведено семінар в режимі он-лайн  для методистів та голів методичних комісій  закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Відповідно до плану роботи  семінару були опрацьовані наступні питання: основні вимоги щодо структури та змісту  е-портфоліо викладача професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О; опрацювання критеріїв щодо присвоєння педагогічних  звань викладачам та майстрам виробничого навчання.

Під час семінару Н.Сиско, завідувач лабораторії підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи,  кандидат психологічних наук,  презентувала рекомендовану структуру та ключові складові е-портфоліо викладача професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О. До структури е-портфоліо рекомендовано увести загальні відомості про педагогічного працівника, результати   педагогічної та методичної діяльності на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях. Створення е-портфоліо дасть можливість підготуватися до атестації та наступної сертифікації педагогічних працівників.

Г.Тимощук, завідувач лабораторії передового педагогічного досвіду та інформаційно-видавничої діяльності НМЦ ПТО ПК  у Хмельницькій області,  представила рекомендовані критерії щодо присвоєння педагогічних звань викладачам ЗП(ПТ)О, розробленими з метою якісної організації та проведення процедури атестації педагогічних працівників. Г.Тимощук обґрунтувала необхідність більш виваженого підходу до присвоєння педагогічних звань викладачам ЗП(ПТ)О, оскільки  Типове положення про атестацію педагогічних працівників стосується атестації викладачів різних типів навчальних закладів: дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, вищих навчальних закладів  І-ІІ рівнів акредитації та  не відповідає сучасним вимогам до педагогічної діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О. Творча група працівників НМЦ ПТО ПК запропонувала  критерії, які рекомендовано використовувати при атестації педпрацівників.

 О.Шамралюк, методист лабораторії підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи, презентувала критерії щодо присвоєння педагогічних  звань майстрам виробничого навчання ЗП(ПТ)О та  порядок розгляду навчально-методичної літератури науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК.

Матеріали семінару розміщені на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» у рубриці «Online-заходи» та рекомендовано впроваджувати  в практику роботи ЗП(ПТ)О  Хмельниччини.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області