Новини
2019-01-31 17:00:41
Зміна парадигм управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельниччини

     Осмислення радикальних змін у суспільстві взагалі та освітній сфері зокрема, спонукають по-новому оцінювати сутність і значимість управління, роль, місце, а головне – управлінські характеристики керівника, необхідні йому для ефективного управління професійним (професійно-технічним) навчальним закладом. Управлінська діяльність керівників у системі професійно-технічної освіти має бути одним із основних чинників забезпечення випереджувального розвитку цієї системи, спрямованої на максимальне задоволення освітніх потреб особистості, а вітчизняної  економіки у кваліфікованих робітниках. Суттєвим аспектом сталого розвитку  ЗП(ПТ)О  є забезпечення рівного доступу до освіти для усіх громадян, в тому числі й для осіб з інвалідністю чи/та особливими потребами.

Саме ці завдання визначили зміст проблемного семінару для  керівників ЗП(ПТ)О та заступників керівників з навчально-виробничої роботи з питання «Професійна самореалізація особистості та реалізація принципу навчання впродовж життя з урахуванням гендерної рівності та інклюзії», проведеного 30 січня 2019 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області у режимі он-лайн.

Під час семінару опрацьовані питання:

-   освіта впродовж життя як визначальна умова професійної самореалізації особистості;

-   управління професійним навчальним закладом на засадах впровадження інклюзивних підходів;

-  презентація Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року;

-   заходи щодо реалізації Стратегії державної політики з питань здорового  та активного довголіття населення на період до 2022 року;

- особливості професійного розвитку і саморозвитку керівника закладу  професійної освіти у контексті освіти впродовж життя.

При підбитті підсумків вебінару завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення управлінської діяльності С.Б.Коломійчук наголосила, що важливою умовою забезпечення мотивації діяльності працівників ЗП(ПТ)О  є умотивованість дій самого керівника, що досягається в результаті дотримання ним певних умов, а саме чіткого усвідомлення мотивів управлінської діяльності, чіткої постановки цілей перед собою та своїм колективом, прийняття відповідальності за результати досягнення цілей. У цій роботі особливу роль відіграють особистісні якості керівника – його професіоналізм, загальна і педагогічна культура, зацікавленість у справах закладу освіти, педагогів і слухачів, вміння ставити завдання і досягати їх вирішення. Створюючи умови для особистісного розвитку педагогічних працівників, керівник ЗП(ПТ)О повинен бути орієнтованим, насамперед, на власний особистісний і професійний розвиток.

По завершенню заходу всім керівникам ЗП(ПТ)О  було запропоновано скопіювати матеріали для використання у власній діяльності, зокрема детально опрацювати нові нормативні документи, враховувати їх у змісті управлінської діяльності, та презентаційні матеріали з розглянутих на семінарі питань.

2020-02-20 10:03:31
Вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 30 січня 2020 року відбувся вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О на тему «Формування ключових компетентностей на уроках математики».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області