Новини
2018-12-18 11:57:33
Всеукраїнська конференція «Кар'єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників в постіндустріальному суспільстві: проблеми та перспективи розвитку»

   В умовах постіндустріального суспільства особливо актуалізується проблема формування особистості, здатної до успішної самореалізації в світі праці. У цьому сенсі успішність сучасної професійної освіти залежить від гнучкого реагування на постійно змінювані умови ринку праці, тобто підготовки фахівців, здатних оперативно перебудовувати зміст професійної діяльності, прогнозувати власний кар’єрний розвиток.

З метою обговорення ключових аспектів щодо формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти та відповідно до програми проведення всеукраїнського експерименту (наказ МОН України № 713 від 17.05.2017) 13-14 грудня 2018 року на базі Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Кар’єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників у постіндустріальному суспільстві: проблеми та перспективи розвитку».

Співорганізаторами конференції були Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти і підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницький області та Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького.

У конференції взяли участь науковці, представники служб зайнятості, роботодавці, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівники обласних науково(навчально)-методичних центрів професійно-технічної освіти, науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, представники громадських організацій.

В перший день роботи відбулося пленарне засідання та дискусії.

Під час пленарного засідання директор Вищого професійного училища №25, кандидат педагогічних наук Загіка Олена Олегівна окреслила основні напрями роботи конференції, наголосила на актуальності і важливості порушеної проблематики та презентувала діяльність училища.

Орлов Валерій Федорович, головний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор зосередив увагу учасників на проблемі кар’єрної компетентності як фактора проектування професійного майбутнього кваліфікованих робітників.

Про роль дуальної системи освіти у розвитку професійного успіху та кар’єрного становлення майбутніх кваліфікованих робітників доповів присутнім Ковальчук Сергій Андрійович, помічник народного депутата України С.П. Лабазюка.

Сергеєва Лариса Миколаївна, професор кафедри публічного адміністрування і менеджменту освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, виступила з доповіддю на тему: «Конкурентоздатність як маркер успішності фахівця».

Досвід поширення ідей кар’єрної орієнтації у молодіжному середовищі презентував учасникам конференції Залуський Сергій Едуардович, заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості.

Менеджер з персоналу відділу по роботі з персоналом гіпермаркету «Епіцентр-К» Шпак Марія Миколаївна представила досвід розвитку кар’єрної компетентності персоналу компанії в контексті співпраці із закладами професійної освіти.

Після пленарного засідання роботу конференції було продовжено у форматі дискусій на теми: «Кар’єрне становлення особистості в сучасних соціально-економічних умовах» (модератор Орлов В.Ф., головний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор), «Технології консультування з професійної кар’єри учнівської молоді в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (модератор Закатнов Д. О., завідувач лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник), «Центри консультування з професійної кар'єри: цілі, завдання, досвід діяльності» (модератор Базиль Л. О., учений секретар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент).

Для забезпечення об’єктивної оцінки обговорюваних в ході дискусій питань в якості експертів були обрані досвідчені науковці, педагоги, соціальні партнери, а саме: Мехеда Т. Р., директор Хмельницького міського центру зайнятості, Кінах Н. В., доцент кафедри педагогіки та психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, Загіка О. О., директор Вищого професійного училища №25 м.Хмельницького, кандидат педагогічних наук, Дрозіч І. А., методист Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», кандидат педагогічних наук, Шамралюк О. Л., методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Зейналова Т. О., старший майстер Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр професійної освіти», Гичко Н. Г., заступник директора з НВР Колківського вищого професійного училища (профконсультант Центру професійної кар’єри), Кучмик Г. К., викладач Колківського вищого професійного училища, Джерелейко Л. В., викладач Державного навчального закладу «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти».

14 грудня 2018 в межах конференції для учнів Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького викладачами училища Салабай Наталією Сергіївною та Петришиним Дмитром Олексійовичем було проведено тренінг-ділову гру «Сто доріг – одна твоя».

Завершилася робота конференції засіданням круглого столу «Педагогічні умови формування готовності учнівської молоді ЗП(ПТ)О до планування і реалізації кар’єри» та підведенням підсумків роботи і прийняттям рекомендацій.

Проведений захід дав можливість об’єднати наукові інституції, заклади професійної, вищої та фахової передвищої освіти, регіональні методичні служби, роботодавців, служби зайнятості з метою визначення шляхів взаємодії у вирішенні зактуалізованих учасниками конференції проблем щодо розвитку кар’єрної компетентності майбутніх фахівців, а також популяризувати позитивний досвід педагогічних колективів щодо  формування в учнів саме тих професійних та особистісних якостей, які необхідні їм для досягнення професійного успіху.

2019-06-10 09:59:06
Обговорення особливостей реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

6 червня 2019 року на базі Шепетівського професійного ліцею, проведено проблемний семінар на тему «Реалізація Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття професійної освіти з професій швейного виробництва». У засіданні взяли участь 15 педагогічних працівників із 10 закладів професійної освіти Хмельницької області, де ведеться підготовка кваліфікованих робітників професій швейного виробництва. Координатор секції С.В. Жухевич, методист лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК, у своєму виступі акцентувала увагу на особливостях реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області