Новини
2018-12-18 11:57:33
Всеукраїнська конференція «Кар'єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників в постіндустріальному суспільстві: проблеми та перспективи розвитку»

   В умовах постіндустріального суспільства особливо актуалізується проблема формування особистості, здатної до успішної самореалізації в світі праці. У цьому сенсі успішність сучасної професійної освіти залежить від гнучкого реагування на постійно змінювані умови ринку праці, тобто підготовки фахівців, здатних оперативно перебудовувати зміст професійної діяльності, прогнозувати власний кар’єрний розвиток.

З метою обговорення ключових аспектів щодо формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти та відповідно до програми проведення всеукраїнського експерименту (наказ МОН України № 713 від 17.05.2017) 13-14 грудня 2018 року на базі Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Кар’єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників у постіндустріальному суспільстві: проблеми та перспективи розвитку».

Співорганізаторами конференції були Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти і підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницький області та Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького.

У конференції взяли участь науковці, представники служб зайнятості, роботодавці, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працівники обласних науково(навчально)-методичних центрів професійно-технічної освіти, науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, представники громадських організацій.

В перший день роботи відбулося пленарне засідання та дискусії.

Під час пленарного засідання директор Вищого професійного училища №25, кандидат педагогічних наук Загіка Олена Олегівна окреслила основні напрями роботи конференції, наголосила на актуальності і важливості порушеної проблематики та презентувала діяльність училища.

Орлов Валерій Федорович, головний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор зосередив увагу учасників на проблемі кар’єрної компетентності як фактора проектування професійного майбутнього кваліфікованих робітників.

Про роль дуальної системи освіти у розвитку професійного успіху та кар’єрного становлення майбутніх кваліфікованих робітників доповів присутнім Ковальчук Сергій Андрійович, помічник народного депутата України С.П. Лабазюка.

Сергеєва Лариса Миколаївна, професор кафедри публічного адміністрування і менеджменту освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, виступила з доповіддю на тему: «Конкурентоздатність як маркер успішності фахівця».

Досвід поширення ідей кар’єрної орієнтації у молодіжному середовищі презентував учасникам конференції Залуський Сергій Едуардович, заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості.

Менеджер з персоналу відділу по роботі з персоналом гіпермаркету «Епіцентр-К» Шпак Марія Миколаївна представила досвід розвитку кар’єрної компетентності персоналу компанії в контексті співпраці із закладами професійної освіти.

Після пленарного засідання роботу конференції було продовжено у форматі дискусій на теми: «Кар’єрне становлення особистості в сучасних соціально-економічних умовах» (модератор Орлов В.Ф., головний науковий співробітник лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор), «Технології консультування з професійної кар’єри учнівської молоді в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (модератор Закатнов Д. О., завідувач лабораторії професійної кар'єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник), «Центри консультування з професійної кар'єри: цілі, завдання, досвід діяльності» (модератор Базиль Л. О., учений секретар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент).

Для забезпечення об’єктивної оцінки обговорюваних в ході дискусій питань в якості експертів були обрані досвідчені науковці, педагоги, соціальні партнери, а саме: Мехеда Т. Р., директор Хмельницького міського центру зайнятості, Кінах Н. В., доцент кафедри педагогіки та психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, Загіка О. О., директор Вищого професійного училища №25 м.Хмельницького, кандидат педагогічних наук, Дрозіч І. А., методист Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», кандидат педагогічних наук, Шамралюк О. Л., методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Зейналова Т. О., старший майстер Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр професійної освіти», Гичко Н. Г., заступник директора з НВР Колківського вищого професійного училища (профконсультант Центру професійної кар’єри), Кучмик Г. К., викладач Колківського вищого професійного училища, Джерелейко Л. В., викладач Державного навчального закладу «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти».

14 грудня 2018 в межах конференції для учнів Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького викладачами училища Салабай Наталією Сергіївною та Петришиним Дмитром Олексійовичем було проведено тренінг-ділову гру «Сто доріг – одна твоя».

Завершилася робота конференції засіданням круглого столу «Педагогічні умови формування готовності учнівської молоді ЗП(ПТ)О до планування і реалізації кар’єри» та підведенням підсумків роботи і прийняттям рекомендацій.

Проведений захід дав можливість об’єднати наукові інституції, заклади професійної, вищої та фахової передвищої освіти, регіональні методичні служби, роботодавців, служби зайнятості з метою визначення шляхів взаємодії у вирішенні зактуалізованих учасниками конференції проблем щодо розвитку кар’єрної компетентності майбутніх фахівців, а також популяризувати позитивний досвід педагогічних колективів щодо  формування в учнів саме тих професійних та особистісних якостей, які необхідні їм для досягнення професійного успіху.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області