Новини
2018-11-30 12:32:08
Проблеми і перспективи підвищення якості освіти

      Якість професійної (професійно-технічної) освіти є одним із ключових пріоритетів сьогодення.  У контексті реформаційних візій саме якість освіти є високоліквідною інвестицією в особистість. Тому саме система внутрішнього забезпечення якості освіти у ЗП(ПТ)О, моніторингові дослідження якості професійної освіти регіону, підсумки дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня стали основними важелями конструктивного діалогу, який розгорнувся на засіданні науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області 29 листопада 2018 року.

На незаперечній перспективі досліджень якості освіти та упровадженні результатів дослідно-експериментальної роботи наголосила директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Шевчук Л.І.

Теоретичний аспект внутрішнього забезпечення якості освіти у ЗП(ПТ)О, висвітлений завідувачем лабораторії науково-методичного забезпечення управлінської діяльності Коломійчук С.Б., дав старт жвавому обговоренню результатів моніторингових досліджень професійної та загальноосвітньої підготовки у закладах регіону, аналіз і основні виклики яких були презентовані відповідно заступником директора НМЦ ПТО ПК Джус Л.К. та завідувачем лабораторії загальноосвітньої підготовки Сидоренко Т.М.

Створити оптимальні умови для зростання рівня загальноосвітніх знань і фахових компетенцій вихованців ЗПО дадуть змогу здобутки закладів, отримані за підсумки дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня. На засіданні науково-методичної ради було заслухано відповідні підсумкові звіти про результати  дослідно-експериментальної роботи за двома темами: «Організація внутрішньоучилищного контролю за навчально-виробничою діяльністю»  з професій  «Кравець» та «Муляр; лицювальник-плиточник», «Організація професійно-практичної підготовки в умовах виробництва» з професій «Токар», «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах», «Кухар». Досягнення у дослідно-експериментальній роботі регіонального рівня презентували педагоги ДНЗ «Хмельницький центр професійного технічної освіти сфери послуг» Дрозіч І.А. та Нерода Н.А.,  ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти» Чекригіна Г.Б. і Боднар С.О. та ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького» Кедис Л.А.

За наслідками обговорення питань порядку денного наукового зібрання було схвалено розроблені педагогами закладів-учасників експерименту за результатами дослідно-експериментальної роботи методичні рекомендації та науково-методичні напрацювання працівників НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області: збірник матеріалів веб-конференції «Інноваційна особистість педагога закладу професійної освіти – запорука якості підготовки сучасного робітника: методичний аспект», методичні рекомендації з розроблення навчально-планувальної документації для організації навчання з професій за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісно-модульного підходу, критерії моніторингу ефективності діяльності ЗПО у Хмельницькій області (методична складова).

Запровадження в освітній процес ЗПО окреслених на засіданні підходів та методичних матеріалів сприятиме зростанню якості загальноосвітньої та професійної підготовки кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

2020-01-27 10:21:53
Сучасні методи профорієнтації у роботі психологічної служби ЗП(ПТ)О

Питанню впровадження сучасних методів профорієнтаційної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний семінар працівників психологічних служб, який відбувся 23 січня 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області