Новини
2018-11-05 15:02:38
Вебінар викладачів хімії та біології закладів професійної (професійно-технічної) освіти

      Створення умов для розвитку SТЕМ-освіти є пріоритетним напрямом модернізації освітньої галузі. Це завдання у загальній середній освіті найбільш ефективно може бути реалізоване навчальними предметами освітньої галузі «Природознавство», оскільки метою цієї галузі є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу.

З 2018/2019 навчального року у закладах професійної (професійно-технічної) освіти запроваджено  інтегрований курс  «Природничі науки» за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ільченко В.Р.

Програма побудована за модульним підходом і реалізує усі компоненти освітньої галузі «Природознавство» у відповідних модулях – загальноприродничому, фізико-астрономічному, хімічному, біолого-екологічному, географічному.

З метою розвитку професійної компетентності викладачів хімічного, біолого-екологічного модулів інтегрованого курсу «Природничі науки» 30 жовтня 2018 року був проведений вебінар на тему «Реалізація компетентнісно орієнтованого змісту навчання хімії та біології» .

У заході взяли участь  25 педагогів із  21 ЗПО області.

Відкрила вебінар Тетяна Миколаївна Сидоренко, завідувач лабораторії загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО ПК, яка окреслила зміни, що відбуваються у сучасній освіті, висвітлила вимоги щодо реалізації  компетентнісного підходу при викладанні курсу «Природничі науки» відповідно до оновлених програм для старшої школи.

Курс «Природничі науки» передбачає формування загальнонавчальних умінь і навичок, ключових компетентностей.

Предметом виступу викладачів ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти» Алли Миколаївни Недокус, Олесі Миколаївни Чорненької, Олени Георгіївни Жмурко стали проблеми компетентнісно орієнтованого змісту навчання хімічного та  біолого-екологічного модулів курсу. Педагогами було зосереджено увагу на інструктивно-методичних  рекомендаціях,  методичному забезпеченні курсу, зразках структурно-логічних схем, освітніх сайтах тощо.

У зв’язку із переважно експериментальним характером курсу в хімічному модулі передбачено виконання практичних робіт, лабораторних і демонстраційних дослідів. Олена Іванівна Козирська, викладач ВПУ №25 м.Хмельницького,  презентувала свій досвід роботи саме з проблеми організації дослідно-експериментальної роботи з учнями у межах вивчення курсу. Нею була представлена авторська методична розробка.

 Значне місце у курсі «Природничі науки» відводиться розгляду глобальних проблем, що постали сьогодні перед людством, перш за все, екологічних. Свій досвід роботи з проблеми формування екологічної компетентності учнів представила Наталія Володимирівна Варцаба, викладач ВПУ №25 м.Хмельницького, яка запропонувала учасникам методичного заходу  переглянули позакласний захід з цієї проблеми.

Усі матеріалу вебінару розміщені на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини». http://profosvitakm.at.ua/index/2018/0-185

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області