Новини
2018-11-01 15:16:42
Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників Хмельниччини на основі інноваційних підходів

      Необхідність переходу до компетентнісно-модульної парадигми професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників для різних галузей промисловості та запровадження в освітній процес закладів професійної освіти елементів дуальної форми навчання зумовлені запитами сучасного ринку праці, який потребує виробничого персоналу високої кваліфікації. Інноваційні  підходи у професійній освіті дозволяють запроваджувати нову систему формування професійних кваліфікацій, створювати інноваційний освітній простір за участю роботодавців. 

З метою інтенсифікації опанування закладами професійної (професійно-технічної) освіти новітніх технологій Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області запроваджено систему проведення виїзних навчальних семінарів та надання практичної допомоги педагогічним колективам безпосередньо в закладах професійної освіти.

Для впровадження єдиних підходів до розроблення якісної навчально-планувальної та облікової документації  у закладах професійної освіти НМЦ ПТО ПК підготовлено та направлено у заклади освіти методичні рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів і робочих навчальних програм  на основі компетентнісно-модульного підходу та організації навчально-виробничого процесу з елементами дуальної форми навчання. Крім того, творчою групою  розроблено зразки документації для викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання, зокрема робочих навчальних програм професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання, поурочного плану, переліку навчально-виробничих робіт, взірець ведення журналів теоретичного та виробничого навчання.

Одночасно з навчанням педагогічних працівників у ЗП(ПТ)О проводиться моніторинг якості освітнього процесу з конкретних професій за визначеними критеріями:

- матеріали проведення педагогічних рад, інструкційно-методичних нарад тощо з вивчення та впровадження в освітній процес елементів дуальної форми навчання та  компетентнісно-модульного підходу побудови змісту навчання;

- організація роботи методичних комісій у закладі освіти та участь у них роботодавців;

-  наявність та якість навчально-планувальної документації педагогів;

- матеріально-технічне оснащення кабінетів, майстерень, лабораторій обладнанням, інструментами, технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою, підручниками, електронними посібниками;

- організація робочого місця майстра виробничого навчання;

- стан документації з питань впровадження елементів дуальної форми навчання у навчально-виробничий процес;

- стан журналів теоретичного та виробничого навчання з професій за СП(ПТ)О на компетентнісно-модульній основі;

- наявність в бібліотеці комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет, наявність навчальної літератури на електронних носіях, діяльність електронної бібліотеки;

- аналіз відповідності викладачів та майстрів виробничого навчання за освітою;

- наявність та змістовність індивідуальних планів розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів і майстрів виробничого навчання;

- стан проходження  курсів підвищення кваліфікації та стажування, зокрема  на базі навчально-практичних центрів України тощо.

 Навчальні семінари в ЗП(ПТ)О відповідно до графіка розпочалися з 18 жовтня 2018 року. У ході зустрічей увагу приділено обговоренню в колективах та внесенню пропозицій до проекту Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», який подано на громадське обговорення.

У листопаді узагальнені матеріали моніторингу якості  освітнього процесу з конкретних професій за СП(ПТ)О на компетентнісно-модульній основі та елементами дуальної форми навчання будуть розглянуті на засіданні науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області рекомендації надіслані у ЗП(ПТ)О.

2018-12-11 15:51:26
Конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти Хмельниччини взяли участь у ІІ етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика, метою якого є сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу, розвитку творчого потенціалу, підвищення рівня мовної освіти в Україні та за її межами. Конкурс відбувся 10 грудня 2018 року на базі ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького», в якому взяли участь 22 учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області