Новини
2018-10-30 16:24:56
Засідання обласної фахової секції заступників директорів з навчально-методичної роботи та методистів ЗПО

    24 жовтня 2018 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області  було проведено  засідання обласної фахової секції  заступників директорів з навчально-методичної роботи  та методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з теми: «Професійний розвиток  та підвищення кваліфікації педагогічних працівників».

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що  підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти. Про вагомість професійного розвитку свідчить відповідна стаття  закону України «Про освіту» -    «Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників». Зокрема,  у  статті 54. п.2. наголошується, що педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність.

 Виходячи з цього, одним з головних завдань методичної служби системи професійно-технічної освіти Хмельниччини  стали питання мотивації професійного розвитку  педагогічних працівників та надання їм адресної методичної допомоги  у професійному зростанні.

Саме цим проблемам й було присвячене чергове засідання обласної фахової секції  заступників директорів з навчально-методичної роботи  та методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Під час засідання учасники ознайомились із нормативними документами щодо професійного розвитку, підвищення  кваліфікації педагогічних працівників та засадничими основами  професійного зростання викладачів та майстрів виробничого навчання, запровадженими у систему ПТО  нашої області. Їх представила  Сиско Н.М. завідувач  лабораторії  підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи НМЦ ПТО ПК у  Хмельницькій області.

Систему  роботи з педагогічними працівниками на рівні освітнього закладу,   особливості проведення атестації педагогічних працівників ЗПО у 2018/2019 навчальному році  та  впровадження електронного портфоліо презентувала Тимощук  Г.В., завідувач  лабораторії  передового педагогічного  досвіду та інформаційно-видавничої діяльності. Портфоліо педпрацівника представляє сукупність обраних педагогом методик професійно-педагогічної діяльності, може використовуватись для оцінювання професійного рівня  педагога й дає можливість простежити індивідуальний  процес його професійного розвитку. Під час засідання із методистами було також обговорено структуру бази даних педпрацівників навчального закладу, що дасть змогу  оцінити якісний склад педагогів ЗПО області, узагальнювати дані, визначати проблеми та шляхи їх вирішення.

         Аналіз стану щодо  проходження стажування майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних предметів здійснила Садова Н.П., методист лабораторії  підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи НМЦ ПТО ПК у  Хмельницькій області.

   Також,  методисти ЗПО опрацювали питання  розробки навчально-програмної документації відповідно до вимог СП(ПТ)О на компетентнісно-модульній основі,  впровадження елементів дуальної форми навчання, зразки документації для викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання, зокрема робочих навчальних програм професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок, поурочного плану, переліку навчально-виробничих робіт, взірців ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, які представила Джус Л.К., заступник директора центру.

   За підсумками засідання секції  були окреслені основні завдання щодо  покращення роботи  методичних служб. Матеріали засідання розміщені на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини», зберігаються на електронних носіях у бібліотеці НМЦ ПТО ПК. 

2020-09-17 17:13:52
Спільне засідання фахових секцій керівників ЗП(ПТ)О Хмельниччини

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 17 вересня 2020 року в режимі он-лайн проведено спільне засідання фахових секцій директорів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи, методистів ЗП(ПТ)О з питання «Особливості організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О Хмельницької області у 2020-2021 навчальному році в умовах пандемії». У засіданні взяли участь представники Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області