Новини
2018-06-01 14:11:26
Навчальний семінар з формування професійної компетентності керівників ЗПО відповідно до діагностичних анкет

      Прийняття управлінських рішень більшість науковців і практиків не вважають окремою управлінською функцією (на відміну від планування, організації, контролю, аналізу), проте, очевидним є факт, що приймати управлінські рішення керівникові закладу професійної освіти доводиться в процесі реалізації будь-якої із зазначених функцій.

Підготовка й оформ­лення управлінських рішень є одним із важливих аспектів організаторської діяльності керівників закладів освіти, а їх прийняття - наскрізь пронизує всю управлінську діяльність, адже від їх якості залежать загальні результати діяльності ЗП(ПТ)О та рівень досягнення його  цілей.

Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області  30 травня 2018 року проведено навчальний семінар для керівників ЗПО (директорів, заступників директорів ЗПО з навчально-виробничої, навчальної (або осіб, які виконують відповідні посадові обов’язки) і виховної  роботи ) з теми «Прийняття управлінських рішень як складова системи управління ЗП(ПТ)О» у режимі он-лайн на новій платформі для вебінарів ZOOM.

Під час семінару опрацьовані питання:

-       теоретичні основи процесу прийняття  управлінських рішень (класифікація управлінських рішень, вимоги до управлінських рішень, фактори впливу на прийняття управлінського рішення);

-       алгоритм  прийняття управлінських рішень;

-       методи прийняття управлінського рішення;

-       колегіальний підхід до прийняття управлінських рішень;

-       наказ як основна форма  управлінського рішення керівника ЗП(ПТ)О.

    Учасники вебінару розглянули вимоги і правила оформлення наказів, технологію розробки  організаційно-розпорядчих  та аналітичних наказів, строки зберігання наказів та інші питання та  дійшли до спільної думки, що прийняття управлінського рішення — це складний комплекс управлінських дій, пов’язаний з усіма функціями управління — аналізом, плануванням, організацією освітнього процесу, контролем — і потребує високого рівня компетентності керівника закладу професійної освіти.

2019-02-19 09:46:28
Підвищення ефективності методичної роботи на рівні ЗП(ПТ)О як необхідна умова професійного розвитку педагога

Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 14 лютого 2019 року було проведено семінар в режимі он-лайн для заступників директорів з навчально-методичної роботи та методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з теми: «Підвищення ефективності методичної роботи на рівні ЗП(ПТ)О як необхідна умова професійного розвитку педагога».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області