Новини
2018-04-20 11:59:24
Готуємося до викладання української мови та літератури за компетентнісним підходом

Впровадження нових підходів до викладання української мови у ЗПО є важливим напрямом роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Тому 19 квітня 2018 року було проведено вебінар для викладачів української мови та літератури закладів професійної освіти на тему «Використання тестових та мультимедійних технологій у процесі навчання та контролю як важливий етап підготовки учнів до складання ЗНО з української мови та літератури».

Сучасне навчання є компетентнісним, а, отже, орієнтованим не на засвоєння визначеного обсягу знань, а передусім на пізнання життєвих реалій, у яких ці знання мають значення.

Відкрила вебінар Алла Іванівна Смалюк, завідувач лабораторії виховної роботи НМЦ ПТО ПК, яка окреслила зміни, що відбуваються в сучасній освіті, висвітлила вимоги щодо реалізації компетентнісного підходу при викладанні предмета «Українська мова» відповідно до оновленої програми для старшої школи.

З особливостями компетентнісного підходу при викладанні предмета «Українська література» учасників вебінару ознайомила Раїса Петрівна Заранчевська, викладач Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького.

Досвідом роботи щодо використання ІКТ на уроках української мови та літератури як засобу підготовки учнів до ЗНО поділилася Тетяна Миколаївна Царук, викладач ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького». Учасники вебінару мали змогу переглянути урок української мови на тему «Написання слів з подвоєнням і подовженням приголосних. Спрощення в групах приголосних», проведений Тетяною Миколаївною Царук.

Алла Михайлівна Щегельська, викладач ДНЗ «Подільський центр ПТО», створила та презентувала віртуальний кабінет з української мови та літератури. Педагог наголосила на ролі віртуального кабінету як багатопланового середовища, зорієнтованого на взаємодію викладача та учня, що забезпечує більш комфортне оволодіння знаннями з української мови та літератури.

При підбитті підсумків вебінару були окреслені основні завдання викладачів щодо підготовки учнів до ЗНО та впровадження компетентнісного підходу в освітній процес ЗПО Хмельницької області.

Усі матеріали вебінару розміщені на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини». 

2018-12-18 11:57:33
Всеукраїнська конференція «Кар'єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників в постіндустріальному суспільстві: проблеми та перспективи розвитку»

В умовах постіндустріального суспільства особливо актуалізується проблема формування особистості, здатної до успішної самореалізації в світі праці. У цьому сенсі успішність сучасної професійної освіти залежить від гнучкого реагування на постійно змінювані умови ринку праці, тобто підготовки фахівців, здатних оперативно перебудовувати зміст професійної діяльності, прогнозувати власний кар’єрний розвиток.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області