Новини
2018-03-27 16:22:26
Профтехосвіта Хмельниччини презентує інновації

     Сьогодні кожна сфера суспільного життя і кожна галузь економіки  має розвиватися інноваційно. Це стосується і професійно-технічної освіти, яка якнайбільше пов’язана з економікою країни та найповніше відображає її запити. Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта покликана підготувати висококваліфікованого, професійно мобільного, соціально адаптованого робітника, здатного своєю щоденною працею забезпечити економічну стабільність нашої держави і добробут її громадян. Освітня галузь, на яку покладена така почесна місія, має відповідати актуальним педагогічним і виробничим тенденціям.

    Саме упровадженню  сучасних педагогічних і виробничих  технологій в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти було присвячене чергове засідання науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, яке відбулося 19 березня 2018 року.

    Голова науково-методичної ради, директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Л.І. Шевчук, відкриваючи засідання, зосередила увагу  на вимогах до якості підготовки кваліфікованих робітників у системі професійної освіти, впровадженні сучасних педагогічних і виробничих  технологій в освітній процес закладів професійної освіти, налагодженні конструктивного, взаємовигідного партнерства між закладами освіти та роботодавцями, запровадженні дуальної форми навчання та стандартів, що ґрунтуються на модульно-компетентнісному підході.

    Завідувач лабораторії передового педагогічного досвіду та інформаційно-видавничої діяльності Г.В. Тимощук акцентувала увагу членів науково-представницького форуму на необхідності здійснення науково-методичного супроводу упровадження сучасних педагогічних та виробничих  технологій у закладах професійної  освіти як важливій передумові забезпечення якості освітнього процесу в ЗПО. Адже науково-методичний та організаційний супровід упровадження інновацій у систему профтехосвіти Хмельниччини дає можливість налагодити дієву систему підготовки кадрів для різних галузей економіки, конкурентоспроможних на ринку праці, забезпечити високу якість професійної освіти, сприяє реалізації кращих здобутків міжнародного досвіду в сфері професійної освіти і навчання завдяки послідовній  і чіткій інтеграції профтехосвіти регіону та країни у європейський освітній простір, активному обміну перспективним досвідом формування висококваліфікованого, професійного мобільного, креативного робітничого потенціалу.

    Про реалізацію сучасних педагогічних технологій в практиці роботи закладів професійної освіти, розповіла Г.М. Соленцова, завідувач лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

    До конструктивного діалогу долучилася Л.В. Лужняк, методист лабораторії підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, яка закликала до активізації роботи у навчальних закладах щодо створення сучасного інформаційного середовища ЗПО та забезпечення його систематичного поповнення.

    Учасники засідання поділилися власним досвідом роботи з питань порядку денного. Досвід роботи щодо впровадження інноваційних виробничих технологій при підготовці фахівців будівельної галузі висвітлив А.В. Тітенок, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти».

  Власний досвід роботи щодо впровадження сучасних виробничих технологій при підготовці кваліфікованих робітників професій громадського харчування презентувала Г.І. Хомюк, викладач ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг».

    За результатами засідання науково-методичної ради сформовано відповідне рішення, що доведене до відома керівництва закладів професійної освіти області для подальшого урахування у роботі. Матеріали засідання розміщено на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» у рубриці «Із засідань науково-методичної ради».

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області