Новини
2018-03-27 16:22:26
Профтехосвіта Хмельниччини презентує інновації

     Сьогодні кожна сфера суспільного життя і кожна галузь економіки  має розвиватися інноваційно. Це стосується і професійно-технічної освіти, яка якнайбільше пов’язана з економікою країни та найповніше відображає її запити. Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта покликана підготувати висококваліфікованого, професійно мобільного, соціально адаптованого робітника, здатного своєю щоденною працею забезпечити економічну стабільність нашої держави і добробут її громадян. Освітня галузь, на яку покладена така почесна місія, має відповідати актуальним педагогічним і виробничим тенденціям.

    Саме упровадженню  сучасних педагогічних і виробничих  технологій в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти було присвячене чергове засідання науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, яке відбулося 19 березня 2018 року.

    Голова науково-методичної ради, директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Л.І. Шевчук, відкриваючи засідання, зосередила увагу  на вимогах до якості підготовки кваліфікованих робітників у системі професійної освіти, впровадженні сучасних педагогічних і виробничих  технологій в освітній процес закладів професійної освіти, налагодженні конструктивного, взаємовигідного партнерства між закладами освіти та роботодавцями, запровадженні дуальної форми навчання та стандартів, що ґрунтуються на модульно-компетентнісному підході.

    Завідувач лабораторії передового педагогічного досвіду та інформаційно-видавничої діяльності Г.В. Тимощук акцентувала увагу членів науково-представницького форуму на необхідності здійснення науково-методичного супроводу упровадження сучасних педагогічних та виробничих  технологій у закладах професійної  освіти як важливій передумові забезпечення якості освітнього процесу в ЗПО. Адже науково-методичний та організаційний супровід упровадження інновацій у систему профтехосвіти Хмельниччини дає можливість налагодити дієву систему підготовки кадрів для різних галузей економіки, конкурентоспроможних на ринку праці, забезпечити високу якість професійної освіти, сприяє реалізації кращих здобутків міжнародного досвіду в сфері професійної освіти і навчання завдяки послідовній  і чіткій інтеграції профтехосвіти регіону та країни у європейський освітній простір, активному обміну перспективним досвідом формування висококваліфікованого, професійного мобільного, креативного робітничого потенціалу.

    Про реалізацію сучасних педагогічних технологій в практиці роботи закладів професійної освіти, розповіла Г.М. Соленцова, завідувач лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

    До конструктивного діалогу долучилася Л.В. Лужняк, методист лабораторії підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, яка закликала до активізації роботи у навчальних закладах щодо створення сучасного інформаційного середовища ЗПО та забезпечення його систематичного поповнення.

    Учасники засідання поділилися власним досвідом роботи з питань порядку денного. Досвід роботи щодо впровадження інноваційних виробничих технологій при підготовці фахівців будівельної галузі висвітлив А.В. Тітенок, заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти».

  Власний досвід роботи щодо впровадження сучасних виробничих технологій при підготовці кваліфікованих робітників професій громадського харчування презентувала Г.І. Хомюк, викладач ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг».

    За результатами засідання науково-методичної ради сформовано відповідне рішення, що доведене до відома керівництва закладів професійної освіти області для подальшого урахування у роботі. Матеріали засідання розміщено на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» у рубриці «Із засідань науково-методичної ради».

2019-06-10 09:59:06
Обговорення особливостей реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

6 червня 2019 року на базі Шепетівського професійного ліцею, проведено проблемний семінар на тему «Реалізація Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття професійної освіти з професій швейного виробництва». У засіданні взяли участь 15 педагогічних працівників із 10 закладів професійної освіти Хмельницької області, де ведеться підготовка кваліфікованих робітників професій швейного виробництва. Координатор секції С.В. Жухевич, методист лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК, у своєму виступі акцентувала увагу на особливостях реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області