Новини
2018-02-28 16:54:04
ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ У ЗПО ХМЕЛЬНИЧЧИНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

      Система освіти в Україні зараз переживає період активних реформ, починаючи від змін у законодавчій базі та впровадження державних стандартів до оновлення парадигми освіти, спрямованої на навчання упродовж усього життя.

Головною метою реформ в освіті завжди є підвищення її якості. Реалізація цієї мети здійснюється насамперед шляхом оптимізації наукової і практично-орієнтованої складових змісту освіти, використанням сучасних педагогічних та виробничих технологій на основі інтерактивних методів навчання, виховання і розвитку особистості. 

Трансформація змісту освіти не може оминути проблему розробки та створення навчальних програм, підручників і посібників. Важливою є проблема адекватності підручника чи посібника вимогам державних стандартів і суспільства загалом, оскільки створення сучасної навчальної літератури є одним з багатьох чинників, що забезпечують якісну освіту.

Проблема забезпечення навчальних дисциплін професійного циклу підручниками нового покоління є однією з найважливіших – у контексті впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій у навчально-виробничий процес. Ця навчальна література повинна відзначатися не тільки новими принципами структурування і відбору змісту, а й враховувати психологічні особливості сприйняття навчального матеріалу сучасною молоддю. А найголовніше – це якість підручників і посібників. Саме тому 28 лютого 2018 року проведено навчальний семінар для заступників директорів ЗПО з навчально-виробничої, навчальної (або осіб, які виконують відповідні посадові обов’язки) і виховної роботи та старших майстрів у режимі он-лайн на тему «Методика підготовки авторських програм, підручників, навчальних посібників».

Під час семінару методистом лабораторії передового педагогічного досвіду та інформаційно-видавничої діяльності НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області А. П. Лісіциною висвітлено питання:

Ø     об’єктивна необхідність розробки навчально-методичної літератури для закладів системи професійно-технічної освіти;

Ø     види і характеристика навчально-методичних видань. Етапи роботи над навчально-методичною літературою;

Ø     орієнтовна структура видань;

Ø     апробація та експертиза навчально-методичних видань;

Ø     порядок розгляду навчально-методичної літератури науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК.

За підсумками роботи заходу на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» у рубриці «On-line-заходи. Управлінська діяльність.» розміщено навчально-методичні  та інформаційно-методичні матеріали, з якими можна ознайомитися, перейшовши за посиланням http://profosvitakm.at.ua/index/upravlinska_dijalnist/0-136.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області