Новини
2018-02-28 16:54:04
ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ У ЗПО ХМЕЛЬНИЧЧИНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

      Система освіти в Україні зараз переживає період активних реформ, починаючи від змін у законодавчій базі та впровадження державних стандартів до оновлення парадигми освіти, спрямованої на навчання упродовж усього життя.

Головною метою реформ в освіті завжди є підвищення її якості. Реалізація цієї мети здійснюється насамперед шляхом оптимізації наукової і практично-орієнтованої складових змісту освіти, використанням сучасних педагогічних та виробничих технологій на основі інтерактивних методів навчання, виховання і розвитку особистості. 

Трансформація змісту освіти не може оминути проблему розробки та створення навчальних програм, підручників і посібників. Важливою є проблема адекватності підручника чи посібника вимогам державних стандартів і суспільства загалом, оскільки створення сучасної навчальної літератури є одним з багатьох чинників, що забезпечують якісну освіту.

Проблема забезпечення навчальних дисциплін професійного циклу підручниками нового покоління є однією з найважливіших – у контексті впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій у навчально-виробничий процес. Ця навчальна література повинна відзначатися не тільки новими принципами структурування і відбору змісту, а й враховувати психологічні особливості сприйняття навчального матеріалу сучасною молоддю. А найголовніше – це якість підручників і посібників. Саме тому 28 лютого 2018 року проведено навчальний семінар для заступників директорів ЗПО з навчально-виробничої, навчальної (або осіб, які виконують відповідні посадові обов’язки) і виховної роботи та старших майстрів у режимі он-лайн на тему «Методика підготовки авторських програм, підручників, навчальних посібників».

Під час семінару методистом лабораторії передового педагогічного досвіду та інформаційно-видавничої діяльності НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області А. П. Лісіциною висвітлено питання:

Ø     об’єктивна необхідність розробки навчально-методичної літератури для закладів системи професійно-технічної освіти;

Ø     види і характеристика навчально-методичних видань. Етапи роботи над навчально-методичною літературою;

Ø     орієнтовна структура видань;

Ø     апробація та експертиза навчально-методичних видань;

Ø     порядок розгляду навчально-методичної літератури науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК.

За підсумками роботи заходу на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» у рубриці «On-line-заходи. Управлінська діяльність.» розміщено навчально-методичні  та інформаційно-методичні матеріали, з якими можна ознайомитися, перейшовши за посиланням http://profosvitakm.at.ua/index/upravlinska_dijalnist/0-136.

2019-06-10 09:59:06
Обговорення особливостей реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

6 червня 2019 року на базі Шепетівського професійного ліцею, проведено проблемний семінар на тему «Реалізація Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття професійної освіти з професій швейного виробництва». У засіданні взяли участь 15 педагогічних працівників із 10 закладів професійної освіти Хмельницької області, де ведеться підготовка кваліфікованих робітників професій швейного виробництва. Координатор секції С.В. Жухевич, методист лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК, у своєму виступі акцентувала увагу на особливостях реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області