Новини
2018-02-27 10:08:54
ВЗАЄМОДІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

    Одним із пріоритетів, визначених новоухваленим Законом України «Про освіту», є здійснення наукового та методичного забезпечення професійної (професійно-технічної) освіти на засадах соціального партнерства. Саме тому на черговому засіданні Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, яке відбулося 20 лютого 2018 року,  увага науковців була зосереджена на питанні співпраці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області в контексті науково-методичного забезпечення освітнього процесу у закладах професійної освіти. Доповідачами з цього питання були Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту ПТО НАПН України, доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, та Шевчук Людмила Іванівна, директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, канд. пед. наук, доцент.

Результати спільної діяльності установ-партнерів науковій спільноті презентувала Людмила Іванівна Шевчук, яка зосередила увагу на таких основних напрямах партнерства:

- спільна участь у проведенні науково-дослідних робіт, експериментальних досліджень, узагальнення і представлення у наукових виданнях результатів спільної дослідно-експериментальної діяльності;

- підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

- проведення спільних наукових, науково-практичних, науково-методичних, навчальних заходів для педагогів та учнівської молоді;

- робота творчих груп з оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти, розроблення навчальних програм, навчально-методичної літератури;

- спільна видавнича діяльність, обмін власними публікаціями.

Директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області навела переконливі аргументи того, що саме регіональні методичні служби є зв’язною ланкою між науковими інституціями та закладами професійної освіти щодо практичного впровадження досягнень педагогічної науки.

Як зазначила Шевчук Л.І., завдяки налагодженню ефективної взаємодії  Інституту ПТО та НМЦ ПТО ПК у закладах професійної Хмельницької області створено умови для неперервного професійного удосконалення і творчого зростання педагогічного потенціалу, підвищення готовності педагогів до впровадження інноваційного, дидактично і методично обробленого інструментарію, підібраного із урахуванням вимог, умов і складових індивідуальної освітньої траєкторії кожного здобувача професійної (професійно-технічної) освіти, зміцнення іміджевих позицій системи профтехосвіти регіону.

Радкевич В.О. наголосила на важливості взаємозв’язку Інституту ПТО з НМЦ ПТО ПК як установи, яка реалізує державну політику в регіоні  у напрямі впровадження інноваційних результатів наукових досліджень у  педагогічну практику; підготовки педагогічних працівників закладів професійної освіти до інноваційної освітньої діяльності; створення сучасного навчально-методичного забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників. Директор Інституту ПТО окреслила напрями співпраці на перспективу, серед яких: впровадження елементів дуальної форми навчання, професійний розвиток майстрів виробничого навчання, створення електронних освітніх ресурсів та інші.

Під час обговорення виступів Зіньковський Юрій Францевич, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України, підняв актуальні питання функціонування системи професійної (професійно-технічної) освіти України (оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, функціонування різних типів освітніх закладів, формування учнівського контингенту) та ролі регіональної методичної служби у процесі модернізації професійної освіти. Юрій Францевич схвально відгукнувся про системну партнерську взаємодію Інституту ПТО і НМЦ ПТО ПК щодо науково-методичного супроводу освітнього процесу в закладах професійної освіти, відзначив якість підготовки довідки про результати співпраці і вніс пропозицію опублікувати її у засобах масових інформації.

Філіпчук Георгій Георгійович, доктор пед. наук, професор, академік НАПН України, акцентував увагу присутніх на необхідності розвитку у педагогів ціннісного ставлення до праці, громадянської компетентності, професійної культури та відображення цих аспектів у Концепції педагогічної освіти. Георгій Георгійович відзначив продуктивну та цілеспрямовану спільну діяльність установ-партнерів у науковому, методичному та результативному компонентах.

Про важливість партнерської взаємодії наукової установи з регіональною методичною службою, закладами освіти в напрямі впровадження результатів наукових досліджень висловилася також Лук’янова Лариса Борисівна, директор  Інституту  професійної освіти і освіти дорослих НАПН України,  доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

До активного обговорення означених на засіданні пріоритетів співпраці долучилися директори навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти інших областей.

Члени бюро Відділення високо оцінили презентовану систему взаємодії Інституту ПТО НАПН України і НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області,  рекомендували її до впровадження в інших регіонах України та вирішили  оприлюднити узагальнені матеріали щодо спільної діяльності установ-партнерів у засобах масової інформації.

При підбитті підсумків академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Григорівна Ничкало, доктор пед. наук, професор, академік НАПН України, дала схвальну оцінку результатам співпраці установ-партнерів та вкотре наголосила на інноваційності і випереджувальності діяльності НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області в контексті науково-методичного забезпечення ЗПО. На завершення Нелля Григорівна нагородила працівників НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області грамотами НАПН України: Сиско Н. М., завідувача лабораторії підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи; Шамралюк О.Л., методиста лабораторії підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи, та подяками НАПН України: Сидоренко Т.М., завідувача лабораторії загальноосвітньої підготовки, і Лісіцину А.П., методиста лабораторії передового педагогічного досвіду та інформаційно-видавничої діяльності,  -   за активне проведення дослідно-експериментальної роботи, впровадження результатів досліджень у практику та співпрацю з інститутами НАПН України.

 

 

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області