Новини
2017-11-20 17:13:10
Налагодження соціального партнерства як запорука якісної підготовки кадрів з професій громадського харчування і торгівлі

      Харчова промисловість України — це тисячі великих, середніх і малих підприємств різної форми власності, які виробляють майже 20% від загального обсягу промислової продукції.

В економіці Хмельницької області харчова  промисловість  займає провідне місце, обсяги виробництва продукції якої складають 35,4% загальнообласних масштабів. Харчова промисловість представлена такими галузями виробництва, як: борошномельно-круп’яна, цукрова, хлібопекарська, кондитерська, макаронна, овочеконсервна, м'ясна і молочна, пивоварна, олійно-жирова та інші, в яких зайнято 22,4% загальної кількості працівників промислових підприємств області. Розвиток виробництва підприємств харчування потребує підготовки кваліфікованих робітників даної галузі для регіонального ринку праці. Лише за умови  реальної співпраці з роботодавцями можливе досягнення основної мети з підготовки кваліфікованих робітників – формування особистості, здатної до постійного оновлення професійних знань та умінь, професійної мобільності та швидкої адаптації до вимог ринку праці.

Закон  «Про освіту» наголошує на державно-приватному партнерстві, від якого залежить якість підготовки кваліфікованих робітників цієї галузі.

Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області  спільно з Департаментом освіти і науки  Хмельницької ОДА 17 листопада 2017 року на базі ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» проведено «круглий стіл» за участю роботодавців та соціальних партнерів з теми «Соціальне партнерство як шлях забезпечення якісної підготовки робітників з професій громадського харчування  та торгівлі».  Мета заходу - координація зусиль органів влади, роботодавців, служби зайнятості та керівників ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а. щодо оперативного реагування на зміни кон’юнктури ринку праці та вироблення єдиного стратегічного бачення подальшого розвитку системи підготовки кваліфікованих кадрів для потреб регіону.

У заході взяли участь  директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації С.А. Пенюшкевич, декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, голова постійної комісії  Хмельницької обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму І.П. Ящук, заступник начальника управління-начальник відділу споживчого ринку управління з питань розвитку підприємництва та споживчого ринку Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури О.М. Гарник,  т.в.о. начальника відділу оплати праці та зайнятості населення управління праці та зайнятості населення  Департаменту соціального захисту населення  С.І. Рачок, начальник відділу статистики та прогнозування Хмельницького  обласного центру зайнятості Л.І. Євдокімова, начальник відділу організації професійного навчання Хмельницького  обласного центру зайнятості С.Ф. М’ясникова,  заступник начальника  управління економіки Хмельницької міської ради Н.Є. Сахарова, заступник начальника  управління торгівлі Хмельницької міської ради Н.І. Коваль, заступник начальника  управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Ю.В. Коновалов,  керівники промислових підприємств громадського харчування  та торгівлі, спеціалісти відділу професійної освіти та виховної роботи управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки  Хмельницької ОДА, представники Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, керівники професійно-технічних навчальних закладів, ВНЗ І-ІІ р.а., ЗОШ та МНВК, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників для підприємств громадського харчування  та торгівлі.

Модераторами засідання були заступник директора-начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації А.М. Харчук  та директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Л.І. Шевчук.

Учасниками засідання обговорено   питання:

-      налагодження соціального партнерства між владою, бізнесом та професійно-технічною освітою щодо підготовки кваліфікованих робітників будівельної галузі;

-       запровадження дуальної системи у підготовці кваліфікованих робітників;

-       створення навчально-практичних центрів та навчально-виробничих дільниць на виробництві з метою забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів;

-       оновлення змісту навчання.

Крім того, були розглянуті питання формування регіонального  замовлення на підготовку робітничих кадрів, зайнятості населення у громадському харчуванні і торгівлі, стану забезпечення підготовки кваліфікованих робітників професій громадського харчування і торгівлі в області.

Учасники засідання «круглого столу» наголосили на важливості якісної професійної підготовки робітничих кадрів, впровадження державно-приватного партнерства; формування нової стратегії розвитку професійно-технічної освіти регіону, визначення та наукового обґрунтування напрямів її реалізації; запровадження сучасних технологій підготовки висококваліфікованих робітників (елементів дуальної форми навчання, модульно-компетентнісної технології, дистанційного та проектного навчання тощо), осучаснення навчально-матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів.

На основі розгляду питання «Соціальне партнерство як шлях забезпечення якісної підготовки робітників з професій громадського харчування  та торгівлі»  рекомендовано:

-    забезпечити імплементацію Закону України «Про освіту» у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;

-      взяти активну участь  у підготовці проекту Закону України «Про професійну освіту»;

-  сприяти функціонуванню при обласній державній адміністрації Регіональної ради з питань професійної (професійно-технічної) освіти (Рад стейкхолдерів професійної освіти) – координаційного органу з питань визначення та впровадження державної і регіональної політики у сфері професійної освіти;

-  розвивати державно-приватне  та бізнес-партнерство у регіоні для налагодження дієвого соціального діалогу в сфері професійної (професійно-технічної) освіти;

-  забезпечувати маркетингові дослідження регіонального ринку праці з метою визначення перспективних кваліфікацій  у сфері торгівлі  і громадського харчування та проведення прогностичних заходів щодо розвитку навчальних  закладів з урахуванням запитів ринку праці;

-     вжити заходи для забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників на основі державних стандартів та оновлення змісту з урахуванням новітніх виробничих і педагогічних технологій;

-      налагодити ефективне соціальне партнерство з питань оновлення змісту професійної освіти, зміцнення навчально-матеріальної бази, використання  новітніх виробничих технологій, впровадження елементів дуальної системи, компетентнісного підходу й ефективних форм навчання молоді та дорослого населення;

-     вжити заходів щодо оснащення кабінетів і майстерень сучасною комп’ютерною технікою та інформаційно-комунікаційними і мультимедійними засобами навчання;

-    покращити методичну роботу в закладах ПТО щодо створення та оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок;

-       заохочувати педагогів до розробки навчально-методичної літератури, підручникотворення;

-   продовжити практику проведення заходів  (конференцій, круглих столів, робочих нарад, консультацій), спрямованих на покращення  розвитку соціального партнерства, консолідацію зусиль  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних  закладів, роботодавців, громадських об’єднань з метою забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами;

-   активізувати взаємодію з роботодавцями з питань оновлення переліку професій торгівлі та громадського харчування та змісту професійної освіти відповідно до державних стандартів професійної (професійно-технічної освіти) та потреб регіонального ринку праці, створення навчально-виробничих дільниць на виробництві;

-    забезпечити умови для стажування педагогічних працівників закладів професійної освіти на базі інноваційних виробництв регіону – навчально-виробничих дільницях на підприємствах;

-    створювати необхідні матеріально-технічні, організаційні, психолого-педагогічні, дидактичні умови для впровадження відкритого та дистанційного професійного навчання;

-  сприяти неперервному розвитку професійної компетентності  керівників і педагогічних працівників закладів професійної освіти;

-     запроваджувати в навчально-виробничий процес інноваційні педагогічні технології (проектні, модульні), поєднуючи їх  з елементами дуальної форми навчання;

-     підвищувати готовність педагогів до дистанційного професійного навчання, використання ІКТ;

-  узагальнювати й поширювати педагогічний і виробничий досвід щодо впровадження інноваційних педагогічних та виробничих прогресивних технологій в практику роботи закладів професійної освіти;

-  організовувати профорієнтаційні заходи (ярмарки професій, марафони робітничих професій, презентації професій, турніри знавців професій, виступи агітбригад, волонтерських загонів, семінари, професіографічні екскурсії на підприємствах, організаціях та установах) з метою підвищення престижності робітничих професій торгівлі та громадського харчування та соціального статусу робітника у суспільстві;

-    продовжити роботу з виявлення, навчання та виховання  обдарованої учнівської молоді закладів професійної освіти, сприяти їхній участі в обласних, всеукраїнських наукових і творчих конкурсах.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області