Новини
2017-11-02 09:54:02
Круглий стіл «Соціальне партнерство як шлях забезпечення якісної підготовки робітників будівельної галузі»

     В економіці країни будівельна галузь займає третє місце після промисловості і сільського господарства, а її діяльність спрямована на оновлення наявних і створення нових основних виробничих фондів. Рівень розвитку будівельного комплексу впливає на формування пропорцій і темпів розвитку інших галузей економіки, розміщення продуктивних сил, розвиток окремих регіонів. Будівельний комплекс створює нові робочі місця, використовує продукцію багатьох галузей економіки.

Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області спільно з Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА 31 жовтня 2017 року проведено засідання «круглого столу» за участю роботодавців та соціальних партнерів з теми «Соціальне партнерство як шлях забезпечення якісної підготовки робітників будівельної галузі».

Мета заходу - координація зусиль органів влади, роботодавців, служби зайнятості та керівників ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а. щодо оперативного реагування на зміни кон’юнктури ринку праці та вироблення єдиного стратегічного бачення подальшого розвитку системи підготовки кваліфікованих кадрів для потреб регіону.

 

 

У заході взяли участь перший заступник голови Хмельницької обласної ради Н.В. Андрійчук, заступник директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації – начальник управління з питань розвитку підприємництва та споживчого ринку А.В. Грабовський, спеціаліст управління праці та зайнятості населення Департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОДА О.П. Даниленко, головний спеціаліст відділу розвитку будівництва та будівельної діяльності управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької ОДА В.О. Трач, заступник директора обласного центру зайнятості С.Е. Залуський, керівники промислових підприємств будівельної галузі, спеціалісти відділу професійної освіти та виховної роботи управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА, представники Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, керівники професійно-технічних навчальних закладів та ВНЗ І-ІІ р.а., що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників для будівельної галузі.

Модераторами засідання були заступник директора-начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації А.М. Харчук та директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Л.І.Шевчук.

Учасниками засідання обговорено питання:

- налагодження соціального партнерства між владою, бізнесом та професійно-технічною освітою щодо підготовки кваліфікованих робітників будівельної галузі;

- запровадження дуальної системи у підготовці кваліфікованих робітників;

- створення навчально-практичних центрів та навчально-виробничих дільниць на виробництві з метою забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів;

- оновлення змісту навчання.

Присутні переглянули відеофрагмент виступу Міністра освіти і науки України  Лілії Гриневич на Міжнародному економічному форумі у Львові (26 жовтня 2017 року), присвяченому професійно-технічній освіті, та з’ясували, що українське законодавство вже містить стимули для роботодавців, аби вони брали участь у підготовці учнів професійних закладів – витрати на ці цілі можна відносити на валові видатки. Крім того, були розглянуті  питання  формування регіонального  замовлення на підготовку робітничих кадрів, зайнятості населення у будівельній галузі, стану забезпечення підготовки кваліфікованих робітників будівельних професій  в області, впровадження елементів дуальної форми навчання при підготовці кваліфікованих робітників.

На основі розгляду питання «Соціальне партнерство як шлях забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників будівельної галузі» рекомендовано:

- з метою продовження конструктивного діалогу між владою, бізнесом та освітою та вирішення питань із забезпечення виробництва професійно мобільними кваліфікованими робітничими кадрами створити ініціативну групу за участю керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівників промислових підприємств будівельної галузі, асоціації будівельників Хмельницької області, спеціалістів відділу професійної освіти та виховної роботи управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА, представників НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, керівників професійно-технічних навчальних закладів, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників для будівельної галузі;

- запровадити в закладах ПТО маркетингові дослідження регіонального ринку праці;

- розширити перелік професій будівельної галузі, з яких здійснюється підготовка учнів у закладах ПТО, відповідно до потреб регіонального ринку праці;

- налагодити ефективне соціальне партнерство з питань оновлення змісту професійної освіти, зміцнення навчально-матеріальної бази, використання новітніх виробничих технологій, опрацювання та впровадження елементів дуальної системи, компетентнісного підходу й ефективних форм навчання молоді та дорослого населення;

- при підборі майстрів виробничого навчання посилити вимоги стосовно їх робітничої кваліфікації;

- систематично підвищувати рівень професійно-педагогічної компетентності педагогів відповідно до інноваційних педагогічних і виробничих технологій шляхом проходження КПК та стажування на базах навчально-практичних центрів ПТНЗ України;

- вжити заходів щодо оснащення кабінетів і майстерень сучасною комп’ютерною технікою та інформаційно-комунікаційними і мультимедійними засобами навчання;

- систематично проводити моніторинг якості підготовки учнів ПТНЗ області з будівельних професій;

- покращити методичну роботу в закладах ПТО щодо створення та оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок;

- заохочувати педагогів до розробки навчально-методичної літератури, підручникотворення;

- посилити профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді та дорослого населення з метою набуття ними будівельних кваліфікацій.

     Проведене засідання «круглого столу» ще раз засвідчило, що тільки в тісному контакті з роботодавцями ПТНЗ зможуть готувати фахівців високого рівня для потреб сучасного регіонального ринку праці. Найближчим часом відбудеться засідання ініціативної групи, а представник групи від роботодавців увійде до складу оновленої регіональної ради з питань професійної освіти при Хмельницькій обласній державній адміністрації.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області