Новини
2017-11-02 09:38:08
Дослідно-експериментальна діяльність як ключ до якісної фахової підготовки кадрів у ПТНЗ

      Сучасний освітній процес просто неможливо уявити без експериментальних досліджень та подальшого впровадження їх у щоденну освітню практику. Саме цьому сприяє дослідно-експериментальна діяльність у ПТНЗ. Вона спрямована на створення умов для ефективної реалізації соціально-педагогічних ініціатив, що забезпечують різнобічний, вільний і творчий розвиток особистості.

Заклади профтехосвіти Хмельниччини велику увагу приділяють дослідно-експериментальній роботі, яка проводиться на різних рівнях – локальному, регіональному, всеукраїнському. Саме дослідно-експериментальній роботі та впровадженню її результатів у процес підготовки кадрів було присвячене чергове засідання науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, яке відбулося 30 жовтня 2017 року.

Директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Л.І. Шевчук, відкриваючи засідання, наголосила на задекларованих новоухваленим Законом України «Про освіту» можливостях, наданих кожному педагогові ПТНЗ для реалізації його фахового, креативного та інтелектуального потенціалу як провідника освітніх прогресивних змін.

На проведенні дослідно-експериментальної діяльності в ПТНЗ області та впровадженні результатів інноваційних наукових досліджень у сфері професійної освіти зосередила увагу координатор і консультант педагогічної спільноти ПТО регіону з питань дослідно-експериментальної роботи, методист лабораторії підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області О.Л. Шамралюк.

На стартових позиціях експериментального дослідження всеукраїнського рівня, присвяченого формуванню кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців у  професійно-технічному навчальному закладі,  зупинилась старший майстер ВПУ №25 м. Хмельницького О.С. Присяжнюк.

Ґрунтовний аналіз проміжних результатів дослідно-експериментальної  роботи регіонального рівня на тему  «Організація професійно-практичної підготовки в умовах виробництва» здійснила методист ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» Л.А. Кедис.

Керівники експериментальних освітніх закладів О.О. Загіка та В.М. Селізар відмітили провідну роль соціального партнерства та прерогативи орієнтації навчально-виробничого процесу на реальний сектор економіки як найважливіші передумови ефективного проведення педагогічних експериментів у ПТНЗ. Позитивними прикладами є співробітництво ВПУ №25 м. Хмельницького з обласним центром зайнятості, у результаті якого учні відвідують майстер-класи, тренінги, де набувають навичок розвитку кар’єри; залучення педагогів ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» до підготовки та перепідготовки робітничих кадрів виробничих підприємств регіону.

Інтеграція запитів і консолідація зусиль науки, освіти та виробництва через впровадження інноваційних розробок у повсякденну практичну діяльність закладів ПТО регіону закладає міцні підвалини для підвищення якості професійної підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів, створює умови для розширення спектра освітніх послуг.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області