Новини
2017-10-26 16:26:26
Оновлюємо професійну підготовку кваліфікованих робітників сфери громадського харчування

      Сьогодення висуває нові вимоги до оновлення змісту ПТО, запровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій, пошуку нових форм і методів організації навчального  процесу. Це ще раз підтверджує необхідність випереджувальної освіти, орієнтованої на здобуття нових фундаментальних знань, вивчення процесів та новітніх технологій. Існуючі технології підготовки, матеріально-технічна база, кадровий потенціал ПТНЗ не повною мірою задовольняють вимоги роботодавця через відсутність адаптації до вимог конкретного виробництва. Темпи технологічного переоснащення сучасного виробництва такі, що значна  кількість знань втрачає актуальність уже через 3 – 5 років, тому однією з важливих вимог до сучасних робітників є професійна мобільність, тобто здатність швидко оволодівати новинками галузі, спорідненими професіями, розуміти зміни, які відбуваються, своєчасно на них реагувати.

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» може похвалитись реальним впровадженням інновацій у навчальний процес, налагодженням стійких партнерських взаємовідносин із передовими підприємства, що працюють на новітній техніці та з сучасними технологіями і матеріалами.

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 24 жовтня 2017 року на базі Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» відбувся обласний семінар інженерно-педагогічних працівників професій громадського харчування на тему «Впровадження інноваційних виробничих технологій – один із шляхів якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників», метою якого було розкриття форм і методів підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.

Заступник начальника департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації А.М.Харчук та директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Л.І. Шевчук, які були присутні на семінарі, акцентували увагу його учасників на ухваленому Законі України «Про освіту» та на  актуальних питаннях подальшого розвитку системи ПТО регіону,  зокрема  ПТНЗ харчової галузі промисловості.

У засіданні фахової секції взяли участь 49 інженерно-педагогічних працівників з 17 ПТНЗ області, в яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників  професій громадського харчування

Відкрила семінар Г.М. Соленцова, завідувач лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Під час заходу в.о. директора освітнього закладу Є.С. Царьова презентувала роботу ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг» щодо  співпраці з роботодавцями. Заступник директора з навчально-методичної роботи Г.В. Зінчук розкрила форми методичної роботи в  навчальному закладі. Г.І. Хомюк, голова методичної комісії ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг», зосередила увагу на формуванні конкурентоспроможного робітника через підвищення професійної майстерності педагогів у контексті  впровадження  сучасних технологій.

Майстер виробничого  навчання Л.О. Коваленко презентувала приготування  стародавнього хліба «книш» і бездріжджового хліба, випеченого зі спельти.

Досвідом роботи з підготовки переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Кондитер» поділилася майстер виробничого навчання Л.А. Муляр.

Під час семінару педагоги взяли участь у майстер-класі бренд-шефа ресторану «Кондитерська лавка» Дмитра Гриценка, завідувача виробництва  ТОВ «Кондитерський цех» з впровадження інноваційних виробничих технологій громадського харчування Оксани Нікітюк. Були представлені авторські страви: «Качина ніжка сувід» та салат «Олів'є» з використанням технології молекулярної кухні. 

У ході методичного заходу досвідом роботи поділились майстри виробничого навчання та викладачі ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», які під час майстер-класів розкрили секрети: молекулярної кухні (С.О. Горпинич, Г.І. Хомюк), фламбування десертів (О.Д. Петришена), приготування зелених коктейлів та смузі (Г.О. Лисецька, Г.Л. Шачковська, Н.М. Волошина), малайзійської техніки при оздобленні кондитерських виробів (В.П. Фурман, Л.А. Муляр).

Підсумовуючи захід, присутні дійшли висновку, що якісна підготовка  конкурентоспроможного робітника у галузі ресторанного сервісу можлива тільки за умови постійного удосконалення майстрами виробничого навчання свого професійного рівня. Одним із шляхів його зростання є участь та проведення майстер-класів.

По завершенні роботи семінару його учасники оцінили корисність отриманої інформації, продуктивність спілкування, змістовний рівень заходу та висловили слова щирої вдячності адміністрації та педагогічному колективу навчального закладу за високий професіоналізм, чудову організацію та теплий прийом.

При підбитті підсумків секційного засідання були вироблені такі рекомендації:

1. Постійно оновлювати  робочі навчальні програми предметів і вносити в їх зміст вивчення інноваційних виробничих технологій, сучасного устаткування та інструментів, новітніх матеріалів і сировини, передових форм організації праці на виробництві.

2. Адміністрації ПТНЗ вжити заходів щодо оснащення навчальних кабінетів спецдисциплін і кухонь-лабораторій сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійними засобами.

3. Усім  педагогам пройти стажування  на провідних підприємствах з метою вивчення   новітніх виробничих технологій.

4.   Педагогам проводити роботу щодо розробки та удосконалення КМЗ відповідно до вимог ДСПТО.

5. Для покращення забезпечення учнів навчальною та довідковою літературою  активізувати  роботу педагогів щодо створення та видання нової навчально-методичної літератури, в тому числі  літератури нового покоління:  електронних підручників, посібників, електронних навчально-методичних комплексів, педагогічних програмних засобів навчання.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області