Новини
2017-10-09 10:46:08
Підготовка кадрів з професій торгівлі та громадського харчування

     Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 18 вересня 2017 року проведено проблемний семінар у режимі он-лайн для інженерно-педагогічних працівників професій торгівлі та громадського харчування  з теми «Особливості організації професійної підготовки учнів у новому навчальному році з професій  торгівлі та громадського харчування».

     Координатор секції, завлабораторії професійної підготовки підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Г.М. Соленцова  проаналізувала  якість підготовки учнів  у 2016/2017 навчальному році за результатами державної кваліфікаційної атестації з професії «Кухар; кондитер»  та «Кухар; офіціант», результати моніторингу якості підготовки кваліфікованих робітників  з професії «Кухар», підсумки конкурсу фахової майстерності з професії «Кондитер», обласної виставки-конкурсу кращих дипломних і творчих робіт учнів професійно-технічних навчальних закладів, кількісний та якісний склад  членів фахової секції та результативність методичної роботи членів фахової секції щодо впровадження в навчальний процес ІКТ, інноваційних педагогічних і виробничих технологій, підготовки навчально-методичних посібників і підручників.

     Г.М. Соленцова, висвітлила вимоги до викладання предмета «Технології» у ПТНЗ у 2017/2018 н.р. відповідно до листів МОН України  «Щодо дотримання вимог нормативно-правових актів при розробленні робочих навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів» (лист від 30.03.2017 № 3-239») та   НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 05.05.2017  №  01-38/246 .

     За результатами  проведення засідання було прийнято рішення:

- оцінювання знань і вмінь учнів здійснювати відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

- удосконалити підходи до відбору творчих і дипломних робіт для подальшого подання їх на обласну виставку-конкурс;

- активізувати роботу методичних комісій щодо удосконалення комплексного-методичного забезпечення предметів і професій, розробки  навчальних посібників і підручників;

 

- оснастити кабінети сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійними засобами.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області