Новини
2017-10-09 10:43:02
Обговорюємо нові підходи до підготовки кадрів з опоряджувальних професій

    Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 15 вересня 2017 року проведено секційне засідання  у режимі он-лайн для інженерно-педагогічних працівників опоряджувальних професій    з теми «Особливості організації професійної підготовки учнів у новому навчальному році з опоряджувальних професій».

      У ході методичного заходу координатор секції Н.В. Півторацька  проаналізувала  якість підготовки учнів з опоряджувальних професій у 2016/2017 навчальному році за результатами державної кваліфікаційної атестації, моніторингу якості підготовки кваліфікованих робітників опоряджувальних професій, підсумками конкурсу фахової майстерності,   відмітивши навчальні заклади, у яких зафіксовано найвищий та найнижчий рівні якості знань та умінь учнів, місце навчальних закладів у рейтингу.

    Наталя Володимирівна підбила підсумки обласної виставки-конкурсу кращих дипломних і творчих робіт учнів професійно-технічних навчальних закладів, звернула увагу педагогів на якість  поданих на виставку учнівських  робіт і низький рівень участі  навчальних закладів у виставці.

   У ході засідання було обговорено можливості впровадження в навчальний процес ПТНЗ новітніх виробничих технологій та будівельних матеріалів виробничої компанії «Снєжка».

   Методист окреслила учасникам вебінару нові підходи до вивчення предмета «Технології» та проаналізувала  кількісний та якісний склад  членів фахової секції, результативність методичної роботи членів фахової секції щодо впровадження в навчальний процес ІКТ, інноваційних педагогічних і виробничих технологій, підготовку навчально-методичних посібників і підручників.

     За результатами  проведення засідання було прийнято рішення:

- оцінювання знань та вмінь вихованців системи ПТО здійснювати відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

- педагогам ретельніше проводити відбір творчих і дипломних робіт на рівні навчального закладу та подавати роботи, що відповідають умовам конкурсу;

- постійно працювати над удосконаленням комплексного-методичного забезпечення предметів і професій, формувати електронну базу методичних напрацювань;

- впроваджувати у навчальний процес ПТНЗ новітні виробничі технології та будівельні матеріали виробничої компанії «Снєжка»;

- більше уваги педагогам звернути на  розробку  навчальних посібників, підручників  і технічних засобів навчання;

- методичним комісіям спільно з роботодавцями працювати над розробкою робочої навчально-планувальної документації;

 

- оснастити кабінети сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійними засобами.

 

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області