Новини
2017-09-06 16:02:39
Засідання обласної фахової секції заступників директорів з навчально-методичної роботи та методистів ПТНЗ

     Запорукою успішної та ефективної діяльності професійно-технічного навчального закладу є систематична та якісно організована методична робота. У сучасних умовах професійно-технічна освіта  потребує методистів нового типу, які володіють високим рівнем професійної компетентності та здатні об’єктивно вирішувати професійно-педагогічні завдання, критично мислити, творчо працювати, якісно  планувати та організовувати  роботу. Саме ці питання розглядались під час засідання обласної фахової секції заступників директорів з навчально-методичної роботи та методистів ПТНЗ на тему: «Особливості організації методичної роботи ПТНЗ у 2017/2018 навчальному році». Засідання було  проведено  5 вересня  2017 року на базі Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького.

З привітальним  словом до учасників засідання звернулася Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, яка у своєму виступі зосередила увагу  на вимогах до якості підготовки кваліфікованих робітників в системі ПТО, налагодженні конструктивного, взаємовигідного партнерства між навчальними закладами та роботодавцями, запровадженні дуальної форми навчання та стандартів, що ґрунтуються на модульно-компетентнісному підході та інших актуальних питаннях модернізації професійної освіти. 

До конструктивного діалогу долучилася Джус Л.К., заступник директора із навчально-методичної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, яка висвітила особливості організації професійної підготовки робітничих кадрів у новому навчальному році. Про особливості реалізації стандартів з робітничих професій, що ґрунтуються на модульно-компетентнісній основі, розповіла Жухевич С.В., методист лабораторії професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Тимощук Г.В.,  завідувач лабораторії передового педагогічного досвіду  та інформаційно-видавничої діяльності НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, ознайомила з критеріями оцінювання методичної роботи професійно-технічного навчального закладу та презентувала учасникам секційного засідання блог методистів ПТНЗ Хмельниччини.

Досвідом роботи щодо ведення робочої документації методиста професійно-технічного навчального закладу поділилась Андрєєва Л.І., методист Вищого професійного училища  №4 м.Хмельницького, голова обласної фахової секції. Петров О.В., методист лабораторії ППД та ІВД  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, окреслив  критерії оцінювання блогів педагогів професійно-технічної освіти, підбив підсумки участі педагогів в обласному конкурсі «Найкращий блогер - 2017».   Виходячи з тих питань, які розглядалися під час засідання обласної фахової секції заступників директорів з навчально-методичної роботи та методистів, у 2017/2018 навчальному році перед методичною службою ПТНЗ  ставимо такі  завдання:

1.Забезпечення ефективного впровадження державних стандартів нового покоління.

2.Надання допомоги педагогічним працівникам ПТНЗ з впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій.

3.Поглиблення методико-теоретичної підготовки педагогічних працівників.

4.Організація створення та використання якісного комплексного методичного забезпечення предметів та професій для формування учнівських компетентностей.

5.Вдосконалення змісту, форм і методів навчання на основі компетентнісного підходу.

6. Активізація діяльності педагогів щодо організації самоосвіти.

7.Забезпечення зростання рівня професійної та методичної компетентностей педагогів, впровадження досягнень науки і техніки та передового педагогічного досвіду.

8.Забезпечення й стимулювання саморозвитку і самоактивізації  особистості.

9.Підвищення рівня підготовки педагогічних працівників щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному  процесі.

10. Інформатизація навчально-виховного процесу.

11.Активізація роботи педагогічних  колективів над розробкою навчально-методичної літератури, створенням науково-методичного забезпечення предметів та професій, дидактичних засобів навчання.

12.Висвітлення інформації про діяльність методичних служб на офіційних сайтах навчальних закладів та здійснення систематичного  оновлня професійних блогів методистів та сайтів  ПТНЗ.

Вищезазначені завдання обов’язково мають бути заплановані та реалізовані працівниками методичної служби ПТНЗ області у новому навчальному році

Висвітлена інформація під час засідання дозволить методистам  якісно  планувати та організовувати  роботу, сприятиме підвищенню ефективності методичної служби у закладах професійно-технічної освіти Хмельниччини.

Матеріали засідання фахової секції узагальнені, систематизовані та передані у бібліотеку НМЦ ПТО ПК.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області