Новини
2017-06-07 11:47:18
Використання новітніх виробничих і педагогічних технологій на уроках - запорука якості професійної підготовки робітників

       На сьогодні є актуальною розробка програм професійно-технічної освіти, які спрямовувалися б не тільки на запити ринку праці, а й на потреби розвитку в соціальному, економічному, особистісному та природному аспектах, тобто ці програми повинні орієнтуватися на підготовку професійно мобільного фахівця.

У системі професійно-технічної освіти відбуваються певні реформаційні процеси, які охоплюють оновлення нормативно-правової бази, децентралізацію управління професійно-технічною освітою, розробку професійних та освітніх стандартів нового покоління, заснованих на  компетентнісному підході  (попередні стандарти не задовольняють потреби як роботодавців, так і педагогів та учнів ПТНЗ), запровадження нових професій тощо.

Особливостями підготовки професійно мобільного кваліфікованого робітника є:

- здійснення спільно з роботодавцями постійної  цілеспрямованої профорієнтаційної роботи з абітурієнтами та учнями професійно-технічного навчального закладу;

- оперативна  інформованість  професійно-технічного навчального закладу про потребу у кваліфікованих робітничих кадрах з тієї чи іншої професії;

- можливість залучати до участі в навчально-виробничому та виховному процесі представників  соціальних партнерів, у тому числі й роботодавців;

- своєчасне оновлення  змісту  професійного навчання відповідно до змінених умов виробництва;

- надання можливості учням вивчати нову техніку, нові технології та працювати з сучасними матеріалами у навчальних майстернях училища;

- можливість відпрацювання умінь і навичок з використання програмного забезпечення професійної діяльності: універсальна програма 1С: Бухгалтерія, програмний комплекс «Парус - Готель», «Парус- ресторан», ULTRA, «XPOS», «Акцент», «MEDoc» та інші;

- включення учня у безпосередній виробничий процес на підприємстві під час виробничої практики сприяє більш швидкій адаптації до виробничих умов та виробничого колективу;

- підготовка учнів до конкретних  виробничих умов;

- забезпечення впевненості в отриманні першого робочого місця за професією.

Докорінним чином змінюються  зміст і форми методичної роботи  з викладачами, майстрами виробничого навчання. Зміст методичної роботи орієнтується на тісний зв’язок з роботодавцями (стажування на підприємствах-партнерах, вивчення нових технологій, обладнання, техніки тощо).

Для якісної підготовки кваліфікованих робітників застосовуються  сучасні педагогічні технології: технології розвивального навчання, проектного навчання, кооперативного навчання, тренінгового навчання, коучинг-технологія, технологія ігрового навчання, технологія розвитку критичного мислення, колективної розумової діяльності, проблемного навчання, кейс-технології, мультимедійні технології, технологія мобільного навчання, соціомедійні технології, технологія веб-квестів, тестові технології оцінювання, технологія портфоліо, технологія рейтингового оцінювання.

Тому невипадково впровадження педагогічних і виробничих інновацій стало предметом обговорення учасників проблемного семінару для інженерно-педагогічних працівників професій «Секретар керівника», «Асистент референта», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)», «Діловод», «Адміністратор», «Касир», «Касир банку», «Оператор поштового зв’язку»  на тему «Використання новітніх виробничих та педагогічних технологій на уроках предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання», який відбувся 31 травня 2017 року в режимі on-line.

У семінарі взяли участь педагогічні працівники з  9 ПТНЗ області.

Під час семінару обговорювались питання впровадження сучасних педагогічних і виробничих технологій при підготовці кваліфікованих робітників з економічних професій, поштового зв’язку та діловодства:

· використання технології колективної розумової діяльності, технологій імітаційно-ігрового навчання, кейс-технологій при підготовці кваліфікованих робітників з  економічних професій та діловодства;

· використання тренінгових технологій навчання, проектних технологій при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Адміністратор»;

·  створення педагогічних програмних засобів для дистанційного навчання учнів за професією «Оператор поштового зв’язку».

 Досвідом роботи з зазначених питань поділились:

О.В. Цюпак, майстер виробничого навчання, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки,  Коржан Т.В., майстер виробничого навчання  ВПУ №25 м. Хмельницького;

       А.М. Фурман, Л. М. Блідна, Т.А. Конопельнюк, викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки ВПУ №36 с.Балин;  А.Р. Снігурська, майстер виробничого навчання ВПУ №36 с.Балин;

Кондратюк В.Г., викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Хмельницького професійного ліцею електроніки.

За підсумками роботи заходу  на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» у рубриці «Он-лайн-заходи. Професійна підготовка» розміщено навчально-методичні та інформаційно-методичні матеріали, з якими можна ознайомитися, перейшовши за посиланням 

http://profosvitakm.at.ua/index/profpidgotovka/0-113.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області