Новини
2017-03-15 11:36:55
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

     Загальноосвітня підготовка стає невід'ємним складником професійної підготовки, адже вона забезпечує можливість кваліфікованим робітникам підвищувати свій професійний рівень, оволодівати новими професіями, бути конкурентоспроможними на ринку праці. Загальноосвітні знання та вміння стають невід'ємним елементом професійної мобільності фахівця. У межах ПТО загальноосвітня підготовка – частина загальнонаукової підготовки, яка створює базу для здобуття принципово нових знань, опанування сучасних технологій виробництва тощо. У зв'язку з цим спостерігається така закономірність: чим складнішою стає професійна діяльність, тим важливіші у системі професійної підготовки загальноосвітні знання, уміння, навички. Це й зумовлює необхідність забезпечення якості загальноосвітньої підготовки у системі професійної освіти. Саме такою стала тема чергового засідання науково-методичної ради Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, що відбулося 7 березня 2017 року.

 

 


       До конструктивного діалогу учасників зібрання запросила голова науково-методичної ради, директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Шевчук Л.І.
      Завідувач лабораторії загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Сидоренко Т.М. розповіла систему роботи обласної методичної служби із забезпечення якості надання загальноосвітніх знань і умінь у системі професійної освіти. Власним досвідом роботи з питання порядку денного засідання поділилася Ніжнік Н.О., директор ДПТНЗ "Славутський професійний ліцей", яка зосередила увагу на забезпеченні внутрішньої ефективності загальноосвітньої підготовки учнів ПТНЗ. Заступник директора з навчально-методичної роботи ВПУ №4 м. Хмельницького   Кенц П.І. зупинився на організації внутрішньоучилищного контролю за якістю загальноосвітньої підготовки у ПТНЗ.Власну систему роботи з екологічного навчання й виховання учнівської молоді презентували заступник директора з навчальної роботи Прісняк П.В. і керівник Центру екологічної освіти, викладач ДНЗ "Подільський центр ПТО" Жмурко О.Г.
      У рамках дискусійного обговорення питання забезпечення якості загальноосвітніх знань у системі професійної освіти заступник директора з навчально-виховної роботи Гурецька В.Б. та викладач Хмельницького професійного ліцею електроніки Гуцалюк Д.В. запропонували методику створення сучасного дидактичного забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки через використання освітніх веб-ресурсів.

 

 

 


      Ґрунтовний аналіз й спільне обговорення проблеми забезпечення якості загальноосвітньої підготовки у закладах професійної школи за участю усіх зацікавлених сторін створить передумови для подальшого зростання якості надання загальноосвітніх послуг професійно-технічними закладами регіону.
       За наслідками обговорення було ухвалено рішення науково-методичної ради:
1. Науково-методичному центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області:

1.1. Систематично проводити моніторинг якості підготовки учнів ПТНЗ області з метою встановлення відповідності рівня навчальних досягнень учнів державним вимогам.

Систематично

1.2. Продовжувати роботу щодо навчання педагогічних працівників інноваційним педагогічним та інформаційним технологіям з метою підвищення кваліфікації та поглиблення їх професійної компетентності.

Постійно

1.3. Координувати роботу щодо створення професійно спрямованих методичних та дидактичних матеріалів, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів тощо.

Постійно

1.4. Проводити обласні олімпіади, заходи змагальницького характеру із загальноосвітніх дисциплін серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з метою підвищення якості навчання.

Систематично

1.5. Посилити співпрацю з освітніми установами та організаціями щодо запровадження інноваційних технологій навчання, удосконалення навчально-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої підготовки, підвищення професійної компетентності педагогів ПТНЗ.

Постійно

1.6. Здійснювати методичний супровід організації роботи з обдарованою молоддю: готувати учнів професійно-технічних навчальних закладів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, вступу у ВНЗ за профілем робітничої кваліфікації та отримання професійно-педагогічної освіти у ВНЗ І-ІV рівня акредитації.

Постійно

1.7. Узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід викладачів загальноосвітньої підготовки ПТНЗ області.

Постійно

1.8. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед викладачів ПТНЗ з питань змісту тестових завдань ЗНО з базових дисциплін, використання навчальних посібників і тренувальних вправ.

Систематично

2. Керівникам та викладачам загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів області:

2.1. Вжити заходів щодо створення належних умов для забезпечення якості загальноосвітньої підготовки.

Постійно

2.2. Посилити внутрішньоучилищний моніторинг якості навчання загальноосвітньої підготовки з обов’язковим розглядом результатів моніторингу на засіданнях педагогічної ради.

Систематично

2.3. Посилити контроль за дотриманням викладачами Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Постійно

2.4. Вжити заходів щодо оснащення кабінетів сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійними засобами навчання.

Постійно

2.5. Посилити індивідуальну роботу з учнями, спрямувати діяльність викладачів загальноосвітніх дисциплін на запровадження особистісно орієнтованого, диференційованого, індивідуалізованого навчання, запровадження корекційно-розвивальних методик роботи з учнями з низькою успішністю.

Систематично

2.6. Посилити роботу щодо підготовки учнів до ЗНО, впроваджувати тестові технології у навчально-виховний процес.

Систематично

2.7. Вжити дієвих заходів щодо комплексно-методичного забезпечення загальноосвітніх дисциплін та зміцнення навчально-матеріальної бази предметних кабінетів.

Постійно

2.8. Впроваджувати у навчальний процес інноваційні педагогічні технології, сучасні форми і методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології.

Постійно

2.9. Забезпечувати систематичне оновлення професійних блогів і сайтів педагогів.

Постійно

2020-09-17 17:13:52
Спільне засідання фахових секцій керівників ЗП(ПТ)О Хмельниччини

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 17 вересня 2020 року в режимі он-лайн проведено спільне засідання фахових секцій директорів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи, методистів ЗП(ПТ)О з питання «Особливості організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О Хмельницької області у 2020-2021 навчальному році в умовах пандемії». У засіданні взяли участь представники Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області