Новини
2016-12-29 12:46:21
ВИВЧЕННЮ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПТНЗ – ОСОБЛИВА УВАГА

     Сьогодення неодноразово підтверджує необхідність набуття випускниками ПТНЗ іншомовної компетентності. Це визначено державними стандартами, проектом Міністерства освіти і науки України «Нова школа: простір освітніх можливостей», вимогами роботодавців до фахового рівня кваліфікованого робітника, який повинен працювати з новітнім обладнанням і володіти для цього іноземною мовою. Про особливу увагу держави до цього питання свідчить Указ Президента України №641/2015 «Про оголошення 2016 року роком англійської мови в Україні», над реалізацією якого працювали усі заклади освіти, у тому числі і професійно-технічні. Профтехосвітяни Хмельниччини ґрунтовно підійшли до означеного вище напряму роботи, про що й звітували на черговому засіданні науково-методичної ради Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, що відбулося 27 грудня 2016 року.

Після проведеного  методистом відділу загальноосвітньої підготовки Погребняк Л.С. НМЦ ПТО ПК ґрунтовного аналізу результатів роботи викладачів іноземної мови  ПТНЗ області над реалізацією Указу Президента,  педагоги мали можливість поділитися досвідом роботи. Викладач ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» Дихтяр Н.Д. розкрила можливості використання концепції змішаного навчання іноземних мов у ПТНЗ. Власним досвідом проведення міжрегіональних бінарних он-лайн-уроків іноземної мови поділилася Здрачук А.С., викладач Шепетівського професійного ліцею. Усі результати пошуку інноваційних підходів до викладання іноземної мови профтехосвітян Хмельниччини, спрямовані на реалізацію відповідного президентського Указу, склали основу новоствореного блогу викладачів іноземних мов ПТНЗ.

Крім того, на засіданні науково-методичної ради було заслухано та схвалено звіти ПТНЗ про підсумки констатувальних етапів дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня. З цього питання виступили директор ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» Селізар В.М., методист ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» Квітень В.М.,  заступник директора ДНЗ «Подільський центр ПТО» Чекригіна Г.Б.

До науково-методичного зібрання активно долучилися педагоги усіх закладів ПТО, які переглядали трансляцію засідання в он-лайновому режимі.

За результатами наукової дискусії було прийнято таке рішення:

РІШЕННЯ

науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області 
з питання «
Результати реалізації Указу Президента України №641/2015
«Про оголошення 2016 року роком англійської мови в Україні»

 

 

 

Заслухавши інформацію про реалізацію Указу Президента України щодо проголошення 2016 року Роком англійської мови в ПТНЗ області, науково-методична рада НМЦ ПТО ПК рекомендує:

 

1. Вжити заходів щодо здобуття відповідної освіти викладачами, фах яких не відповідає займаній посаді.

Керівники ПТНЗ                                                                        До 01.09.2017

Викладачі іноземних мов                                

2. Матеріально-технічну базу навчальних кабінетів іноземної мови ПТНЗ області привести у відповідність до вимог до кабінету іноземної мови.

Керівники ПТНЗ                                                                           До 01.09.2017

Викладачі іноземних мов                                

3. Посилити внутрішньоучилищний моніторинг  якості навчання іноземної мови з обов’язковим розглядом результатів моніторингу на засіданнях педагогічної ради.

Керівники ПТНЗ                                                                            Постійно

4. Керівникам ПТНЗ області вивчити можливість  щодо опанування викладачами та майстрами виробничого навчання англійської мови за допомогою програми «Lingva Skills».

Керівники ПТНЗ                                                                              Постійно

5. Посилити співпрацю з лабораторією професійного спрямування іноземних мов при НАПН України, Oxford University Press, Cambridge Education, MM Publications, Macmillan Education, Гете інститутом в Україні та Британською Радою в Україні.

Викладачі іноземних мов                                                          Систематично 

6. Впроваджувати у навчальний процес інноваційні педагогічні технології, сучасні форми і  методи навчання.

Викладачі іноземних мов                                                          Систематично

7. Узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід викладачів іноземних мов ПТНЗ області.

НМЦ ПТО ПК                                                                                     Постійно 

Керівники ПТНЗ

8. Надавати методичну допомогу викладачам закладів ПТО області щодо розробки та впровадження навчально-методичної літератури, електронних посібників і підручників.

НМЦ ПТО ПК                                                                                Постійно

2020-02-20 10:03:31
Вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 30 січня 2020 року відбувся вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О на тему «Формування ключових компетентностей на уроках математики».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області