Новини
2016-12-01 12:02:25
НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ – ПІДГОТОВКА КАДРІВ З ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ

       Численні дослідження ринку праці засвідчують потребу у робітниках опоряджувальних професій, які уже упродовж тривалого часу не втрачають актуальності. Тому питання стану підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ  області з опоряджувальних професій стало предметом особливої уваги на черговому засіданні науково-методичної ради Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, яке відбулося 29 листопада 2016 року.

На конструктивне обговорення питань порядку денного учасників науково-представницького зібрання налаштувала голова науково-методичної ради, директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук Л.І.

Досвідом роботи з підготовки кваліфікованих робітників поділилися представники двох потужних навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка кадрів з опоряджувальних професій, - Вищого професійного училища №4 м.Хмельницького (Кенц П.І., Кот Т.І., Жуковська О.М) та ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти» (Тітенок А.В.). Найбільш значимим був презентований педагогами досвід впровадження сучасних педагогічних і виробничих технологій у процес підготовки робітників опоряджувальних професій, налагодження партнерських взаємин із роботодавцями-замовниками кадрів.

До конструктивного діалогу активно долучились постійні члени науково-методичної ради. Зокрема, Харчук А.М., заступник директора - начальник управління  професійної освіти та ресурсного забезпечення  Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, яка наголосила на необхідності визначення багатопрофільними ПТНЗ основного напряму підготовки фахівців, підвищення якості підготовки кадрів і оновлення матеріально-технічного забезпечення, на важливості якісного кадрового забезпечення для підготовки кваліфікованих робітників, розповіла про тенденції ринку праці (найбільш затребувані та надлишкові професії і спеціальності).

Продовженням обговорення порушених на засіданні науково-методичної ради проблем став виступ Залуського С.Е., першого заступника директора Хмельницького обласного центру зайнятості, який розповів про соціологічний проект з вивчення ринку праці шляхом опитування роботодавців, закликав ПТНЗ відстоювати активні позиції на ринку освітніх послуг, запросив керівництво закладів ПТО до співпраці шляхом участі у відборі освітніх установ для організації професійного навчання безробітних.

 За результатами засідання науково-методичної ради сформовано відповідне рішення, що доведене до відома керівництва ПТНЗ області для подальшого урахування у роботі.

Рішення

науково-методичної ради з питання

 «Стан підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ  області

з опоряджувальних професій»

 Заслухавши інформацію про стан підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ області з опоряджувальних професій, науково-методична рада НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області рекомендує:

1.  Запровадити в закладах ПТО маркетингові дослідження регіонального ринку праці.

Керівники ПТНЗ                                                                     Постійно

2. Розширити перелік опоряджувальних професій, з яких здійснюється підготовка учнів у закладах ПТО, відповідно до потреб регіонального ринку праці.

Керівники ПТНЗ                                                                    Постійно

3. Налагодити ефективне соціальне партнерство з питань оновлення змісту професійної освіти, зміцнення навчально-матеріальної бази, використання  новітніх виробничих технологій, опрацювання та впровадження дуальної системи, компетентнісного підходу й ефективних форм навчання молоді та дорослого населення.

Керівники ПТНЗ                                                                   Постійно

4. Рекомендувати вивчити досвід ПТНЗ України щодо організації госпрозрахункової діяльності учнівських бригад з опоряджувальних професій та запровадити їх у діяльність навчальних закладів.

Керівники ПТНЗ                                                      1 півріччя 2017 року

5. Вжити заходів щодо створення в ПТНЗ навчально-практичних центрів з опанування сучасних виробничих технологій  і матеріалів у будівництві. 

Керівники ПТНЗ                                                        Упродовж 2017 року

6. При підборі майстрів виробничого навчання посилити вимоги стосовно їх робітничої кваліфікації.

Керівники ПТНЗ                                                                   Постійно

7. Систематично підвищувати рівень професійно-педагогічної компетентності педагогів відповідно до інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

Керівники ПТНЗ 

Методисти ПТНЗ                                                              Систематично

8. Вжити заходів щодо оснащення кабінетів і майстерень сучасною комп’ютерною технікою та інформаційно-комунікаційними і мультимедійними засобами навчання.

Керівники ПТНЗ                                                                 Систематично

9. Систематично проводити моніторинг якості підготовки учнів ПТНЗ області з опоряджувальних професій.

Працівники НМЦ ПТО ПК

Керівники ПТНЗ 

Педагогічні працівники ПТНЗ                                              Систематично

10. Покращити методичну роботу в закладах ПТО щодо створення та оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

Керівники ПТНЗ 

Педагогічні працівники ПТНЗ                                                Постійно

11. Заохочувати педагогів до розробки навчально-методичної літератури, підручникотворення.

Керівники ПТНЗ                                                                      Постійно

12. Посилити профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді та дорослого населення з метою набуття ними будівельних кваліфікацій.

Керівники ПТНЗ 

        Педагогічні працівники ПТНЗ                                                  Постійно

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області