Новини
2016-05-27 14:36:55
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ – НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПТНЗ

       Сьогодні навчальний процес просто неможливо уявити без упровадження освітніх технологій. Але важливо не просто упроваджувати їх, але й здійснювати постійний моніторинг їх ефективності, вибирати ті форми, методи й прийоми навчання, які забезпечують максимальну результативність.

Для активізація впровадження сучасних освітніх технологій було налагоджено співпрацю з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України. Зокрема, упродовж 2014 – 2015 рр. НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області та ПТНЗ брали участь у реалізації дослідження Інституту ПТО за темою «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті».  У рамках співпраці два методисти НМЦ ПТО ПК пройшли підготовку за тренінг-курсом «Запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій» на базі Інституту ПТО. Цей досвід роботи був поширений через проведення тренінгових занять на курсах підвищення кваліфікації на базі НМЦ ПТО ПК серед методистів ПТНЗ області, які, у свою чергу, активізували діяльність педагогічних колективів у цьому напрямі.

Адже саме методист здійснює систематичну перевірку ефективності впровадження інноваційних технологій, використання методів викладання у закладах професійно-технічної освіти. Тому невипадково це питання стало предметом конструктивного науково-практичного діалогу учасників обласного семінару-практикуму для заступників директорів з науково-методичної роботи та методистів ПТНЗ на тему «Інноваційні технології, методи викладання та навчання у системі професійно-технічної освіти», що відбувся 25 травня 2016 року на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Як зазначила директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Шевчук Л.І., відкриваючи захід, головною умовою забезпечення якості освітнього процесу є професійна компетентність педагога, що відображена у технологіях, методах, прийомах і формах навчання, які він використовує у своїй діяльності. Це й актуалізує особливу увагу до постаті методиста як основного провідника освітніх інновацій у навчальному закладі.


У ході теоретичної частини семінару чітку й ґрунтовну сутнісну характеристику технологій навчання дала  методист відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи Шамралюк О.Л. На різноманітті методів теоретичного й виробничого навчання зосередила увагу присутніх завідувач відділу передового педагогічного досвіду та інформаційно-видавничої діяльності Тимощук Г.В. З можливостями практичного використання Інтернет-сервісів у навчально-виховному процесі учасників семінару ознайомила Лужняк Л.В.


Практичним етапом семінару стала презентація методистами закладів профтехосвіти області інноваційних технологій, методів навчання, які використовуються педагогами у навчально-виховному та навчально-виробничому процесах ПТНЗ. В основному, було презентовано використання технології проектного навчання, особистісно орієнтованого навчання, он-лайн-навчання, квест-технології, інформаційно-комунікаційних, інтерактивних технологій, технології розвитку критичного мислення, групового способу навчання, кейс-технології, технології педагогічного співробітництва тощо.

Доказовою базою застосування інновацій стали продемонстровані на семінарі відеофрагменти навчальних занять, у яких відображено застосування сучасних методів і технологій навчання.

Кращі напрацювання професійно-технічних навчальних закладів, презентовані на семінарі, увійдуть до регіонального звіту з реалізації проекту «Туринський процес – регіональний рівень».

Висвітлений на обласному семінарі-практикумі досвід буде систематизовано та накопичено у банку передового педагогічного досвіду й  узагальнено у наукових статтях, що будуть надруковані у черговому номері науково-методичного вісника НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області «Професійна освіта».

Презентований НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області позитивний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій  у закладах профтехосвіти отримав схвальну оцінку на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України при розгляді результатів виконання науково-дослідної роботи з теми «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті», яке відбулося 26 травня 2016 року.

Таке спільне обговорення й критичний аналіз упровадження освітніх інновацій стане потужним стимулом подальшого зростання фахового рівня педагогів, підсумком якого буде  удосконалення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів у ПТНЗ, підвищення якості підготовки кадрів у системі професійно-технічної освіти, підняття її престижу на ринку освітніх послуг.

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області