Новини
2016-03-11 13:05:25
Проблемний семінар для старших майстрів виробничого навчання ПТНЗ Хмельницької області

        Система професійно-технічної освіти сьогодні стоїть перед необхідністю забезпечити високу якість освітніх результатів без особливих фінансових вкладень із боку держави, лише за рахунок пошуку внутрішніх резервів, а це можливо при активному впровадженні сучасних освітніх методів і технологій навчання, форм організації професійно-практичної підготовки, оновлення змісту роботи з педагогічними кадрами.

Проведення виробничого навчання в умовах виробництва безпосередньо на робочому місці є важливим етапом в підготовці кваліфікованих робітників. Тільки при навчанні в умовах виробництва учням надається можливість вивчити техніку і технологію сучасного виробництва, систему організації праці, опанувати методи  роботи кращих працівників виробництва, відчути себе членом трудового колективу.

З розумінням важливості цього питання, відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників  у  Хмельницькій  області  10 березня 2016 року проведено проблемний семінар  для  старших майстрів виробничого навчання з питання «Організація виробничого навчання в умовах діючого виробництва» в режимі он-лайн.  

 Під час проведення семінару  опрацьовані питання:

1. Основні завдання та форми організації  виробничого навчання учнів  в умовах виробництва.

2.    Методика уроку виробничого навчання в умовах виробництва.

3.     Ведення облікової документації майстром виробничого навчання.

4. Роль старшого майстра щодо здійснення контролю за якістю проведення виробничого навчання  в умовах  виробництва.

Досвідом роботи з питань, що розглядались на семінарі, поділились старші майстри  ДНЗ «Хмельницький центр ПТО  торгівлі та харчових технологій» О.І. Гаврілей та  Г.Л. Шачковська.

 На сьогодні актуальними для системи освіти, економіки України та суспільства в цілому є  питання   наближення змісту освіти до вимог ринку праці та запровадження  послідовної та системної роботи з впровадження  принципів дуальної освіти в систему підготовки фахівців. Зважаючи на це,  старшим майстрам запропоновано самостійно опрацювати матеріали конференції «Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти», Дорожньої карти щодо впровадження принципів дуальної освіти в Україні, досвіду Німеччини з використання дуальної системи у закладах професійної освіти та ПТНЗ України, на базі яких проводиться дослідно-експериментальна робота за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання».

За результатами проведення семінару рекомендовано:

1. Вивчити можливість впровадження в навчально-виробничий процес ПТНЗ області досвіду роботи ДНЗ «Хмельницький центр ПТО  торгівлі та харчових технологій» з питань організації виробничого навчання в умовах виробництва.

2. Забезпечувати системну роботу старших майстрів щодо здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм з виробничого навчання та виробничої практики, організацією навчально-виробничого процесу в майстернях та на виробництві, підготовкою майстрів виробничого навчання до уроків виробничого навчання,  станом і якістю ведення журналів обліку виробничого навчання, якістю підготовки кваліфікованих робітників, який передбачає порівняння реального рівня підготовки учнів до вимог, які висуваються роботодавцями.

3. Систематично проводити стажування майстрів виробничого навчання з метою оволодіння ними сучасними виробничими технологіями та технікою.

     Матеріали семінару висвітлені на сайті НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. За підсумками роботи заходу на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» у рубриці «Педагогічна скарбниця. Школа управління» розміщено навчально-методичні  та інформаційно-методичні матеріали, з якими можна ознайомитися, перейшовши за посиланням http://profosvitakm.at.ua/index/shkola_upravlinnja/0-25

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області