Новини
2016-01-22 09:43:52
Розвиток професійної компетентності педагогів став предметом наукового діалогу учасників Всеукраїнської Інтернет-конференції

           Підготовка нового покоління педагогічних працівників системи професійної освіти, які мають не лише високий рівень професійно-педагогічної компетентності, але й ідентифікуються з цінностями й нормами професійної діяльності, зорієнтованими на творчу реалізацію та постійне самовдосконалення, є актуальною проблемою сьогодення.

З метою обговорення та визначення стратегій, тенденцій і успішних практик підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти 20 січня 2016 року Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області було проведено Всеукраїнську Інтернет-конференцію «Методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти».

У конференції взяло участь 88 педагогічних працівників з 10 областей України та міста Києва, з них 40 – з Хмельницької області, 48 – з інших регіонів (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська області).

Учасники конференції представляли 41 заклад та установу освіти  України, з яких:

·                    5 академічних вищих навчальних закладів:

- ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

- Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

- Білоцерківський  інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

- Інститут професійно-технічної освіти НАПН  України;

-  Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН  України;

·                    26 професійно-технічних навчальних закладів;

·                    6 вищих навчальних закладів;

·                    2 науково-методичних центри професійно-технічної освіти;

·                    1 обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

·                    1 загальноосвітня школа.

Із 88 учасників п’ята частина - науковці: 13 кандидатів наук, з них 9 доцентів;  5 докторів наук,  з них 4 професори, 1 старший науковий співробітник. Інші учасники – це різні за посадами педагогічні працівники освітніх закладів (керівники, старші викладачі, методисти, викладачі, майстри виробничого навчання).

Пленарне засідання конференції відбувалося в режимі в он-лайн. 

З вітальним словом до учасників конференції звернулася Шевчук Людмила Іванівна, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент, яка наголосила на актуальності визначеної проблематики Всеукраїнської Інтернет-конференції.

У ході пленарного засідання Романова Ганна Миколаївна, заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, зосередила увагу учасників конференції на технології підготовки педагогічних працівників професійно-технічної освіти до проектного навчання.

Директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук Людмила Іванівна представила учасникам заходу розроблену і запроваджену в області систему неперервного розвитку професійної компетентності закладів професійно-технічної освіти, яка складається із внутрішньоучилищного та регіонального рівнів, самоосвітньої роботи, а також курсового підвищення кваліфікації та ґрунтується на принципах неперервності, освіти впродовж життя, особистісно-діяльнісного підходу, діагностичності, диференціації, індивідуалізації, поєднання індивідуальних інтересів педагогів з програмними цілями навчального закладу, що в цілому дає змогу реалізовувати індивідуальний підхід до кожного педагогічного працівника, групувати педагогів за спільними проблемами та проводити адресну роботу щодо розвитку їх компетентності.

Методологічні підходи до впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів професійної школи розкрила у своїй доповіді Сиско Наталія Миколаївна, завідувач відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, кандидат психологічних наук.

Методист відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Лужняк Людмила Володимирівна зосередила увагу на проблемі організаційно-методологічного супроводу курсового підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання.

Стесенко Олена Василівна, заступник директора з навчально-методичної роботи ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти», презентувала систему роботи навчального закладу щодо організації самоосвіти як основної форми неперервного підвищення кваліфікації педагога. Старший майстер цього ж навчального закладу  Зейналова Таїса Олександрівна зупинилася на особистісно зорієнтованих формах підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ.

Змістовною була доповідь методиста Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області Гришаєвої Олени Вікторівни щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні професійного рівня педагогів ПТНЗ на Дніпропетровщині.

Середенко-Рожко Людмила Олексіївна, методист Криворізького професійного будівельного ліцею, розкрила систему роботи методичної служби закладу щодо розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання шляхом проведення конкурсів фахової майстерності.

Цікавим для учасників конференції був досвід роботи щодо впровадження інноваційних технологій проведення тренінгів у післядипломній освіті педагогічних працівників, який презентувала Кучмик Галина Кирилівна, викладач Колківського вищого професійного училища.

Про роль самоосвіти у розвитку професійної компетентності педагога розповіла Крапивкіна Оксана Миколаївна, викладач математики і фізики Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу.

Ворона Юлія Володимирівна, методист відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області,  представила увазі учасників конференції результати моніторингового дослідження кількісного та якісного складу слухачів курсів підвищення кваліфікації при НМЦ ПТО ПК.

Про розвиток професійної компетентності педагогів шляхом їх залучення до науково-дослідницької та  експериментальної  роботи доповіла Шамралюк Олена Леонідівна, методист відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Сутність і вимоги до професійної компетентності керівника професійного  навчального закладу розкрила у своєму виступі Коломійчук Світлана Борисівна, завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення управлінської діяльності в ПТНЗ Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

Після закінчення пленарного засідання робота секцій продовжилася у форматі стендових доповідей на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» за такими напрямами:

1.    Формування змісту підвищення кваліфікації педагогів системи професійної освіти відповідно до сучасних соціально-економічних вимог.

2.    Інноваційні форми, методи і технології в післядипломній освіті педагогів професійної школи.

3.    Сучасні підходи до підтвердження кваліфікаційного рівня педагогів у системі підвищення кваліфікації.

4.    Методичний супровід організації стажування педагогічних працівників.

5.    Взаємозв’язок курсового підвищення кваліфікації із методичною роботою.

6.    Самоосвіта як умова підвищення професійної компетентності педагогів.

7.    Методологічні підходи до організації і проведення підвищення кваліфікації за дистанційною формою.

8.    Організація моніторингових досліджень в системі підвищення кваліфікації педагогів закладів професійної освіти.

9.    Міжнародний досвід підвищення кваліфікації педагогів системи професійної освіти.

Учасники конференції у представлених статтях провели всебічний аналіз актуальних проблем теорії і практики в системі підвищення кваліфікації педагогів системи професійної освіти, а саме: визначення педагогічних умов для функціонування системи неперервного розвитку професійної компетентності педагога професійної школи; формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти; впровадження інноваційних форм, методів і технологій навчання в післядипломній освіті, застосування дистанційного навчання, інформаційно-комунікаційних технологій; організація і проведення регіональної та внутрішньоучилищної методичної роботи з педагогічними кадрами, їх самоосвітньої діяльності; організація стажування педагогів на базі кращих підприємств з метою опанування новітніх виробничих технологій; використання результатів міжнародного досвіду щодо підвищення кваліфікації педагогів професійної школи тощо.

У цілому до оргкомітету надійшло 82 наукових статті, які будуть опубліковані в збірникові матеріалів конференції та розміщені на веб-порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» http://profosvitakm.at.ua.

Учасники отримають програму та збірник  матеріалів в електронному вигляді на вказані е-mail-адреси.

Матеріали відеотрансляції пленарного засідання Інтернет-конференції також будуть розміщені на веб-порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» http://profosvitakm.at.ua.

Проведення всеукраїнських заходів з ґрунтовним обговоренням проблем розвитку професійно-педагогічної компетентності педагогів професійної школи, з презентацією кращого управлінського, організаційного й методичного досвіду з цього напряму сприятиме налагодженню конструктивного й дієвого співробітництва між освітою, наукою і виробництвом.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області