Новини
2015-11-30 12:08:27
СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ - ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

             Проблема співпраці з роботодавцями завжди була актуальною, а на сучасному етапі зростання виробництва вона вимагає удосконалення форм, методів і змісту, нових рішень, ідей та виваженого підходу до пошуку нових шляхів у системі професійно-технічної освіти, тому що ефективність виробництва залежить не тільки від інвестицій, але і від рівня кваліфікації фахівців.

25 листопада 2015 року на базі відділення промисловості та інформаційно-комунікаційних технологій ДНЗ «Подільський центр ПТО» в рамках обласного секційного засідання проведено проблемний семінар для інженерно-педагогічних працівників швейного виробництва з питання «Співпраця з роботодавцями - запорука якісної підготовки кваліфікованих робітників». У ньому взяли участь 18 педагогів із десяти ПТНЗ області, де здійснюється підготовка кваліфікованих робітників швейного виробництва. Захід відкрила координатор секції, методист відділу професійної підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області С.В. Жухевич.З системою роботи навчального закладу з організації професійної підготовки кваліфікованих робітників для швейного виробництва ознайомив А.В. Тітенок, заступник директора з НВЧ ДНЗ «Подільський центр ПТО». Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників. Досвід роботи методичної комісії викладачів та майстрів в/н швейних професій презентувала Г.Б. Чекригіна, заступник директора з науково-методичної роботи ДНЗ «Подільський центр ПТО».


Щоб задовольнити потреби ринку праці у кваліфікованих робітниках сфери побутового обслуговування населення, дирекція ДНЗ «Подільський центр ПТО» практикує зустрічі з роботодавцями - круглі столи з визначеної проблеми, обмін досвідом, спільні наради з участю зацікавлених партнерів (державної служби зайнятості). Усі ці заходи, як правило, знаходять своє відображення в засобах масової інформації, що сприяє створенню позитивного іміджу такої затребуваної галузі як сфера послуг, дають змогу оволодіти достовірною інформацією про рівень підготовки випускника закладу і визначити перспективні вимоги до нього, розкрити актуальні виробничі проблеми і знайти спільні шляхи їх розв’язання.


Перед учасниками семінару виступила М.М. Ткач, начальник відділу кадрів Кам’янець-Подільського колективного швейного підприємства, голова ДКА, яка презентувала своє підприємство і запропонувала шляхи розвитку взаємовідносин між роботодавцем та професійно-технічним навчальним закладом у сучасних ринкових умовах. На необхідності організації навчання безробітних з професії швейного виробництва наголосила Н.В. Семенюк, начальник відділу активної підтримки безробітних МЦЗ.

Велику зацікавленість учасників семінару викликали доповіді Т.І. Харусь, викладача Вищого художнього професійного училища № 19 смт Грицева, та Т.М. Кравченко, голова методичної комісії викладачів і  майстрів в/н швейного виробництва ДНЗ «Подільський центр ПТО» на тему  «Формування знань, умінь і навичок на уроках спецдисциплін у контексті впровадження державного стандарту, що ґрунтується на компетенціях».

Досвідом співпраці з роботодавцем поділилась Г.М. Стрателюк,  викладач Вищого професійного училища №36 с.Балина, наголосивши, що основою соціального партнерства у навчальному закладі є принцип співробітництва між роботодавцями і педагогічними працівниками закладу, який реалізується у формах укладання договорів на підготовку кваліфікованих робітників, проходження виробничого навчання і практики в умовах реального виробництва та працевлаштування, підвищення кваліфікації й стажування майстрів виробничого навчання.Учасники семінару мали змогу відвідати два відкритих уроки виробничого навчання з професії «Кравець; закрійник» - «Обробка кишень на пілочках жакету» майстра виробничого навчання  Н.В. Маліновської і «Обробка рельєфів і кишень у рельєфах жакета» майстра виробничого навчання О.С. Сиротюк, майстер-клас «Оздоблення виробів вишивкою бісером» майстра виробничого навчання П.В. Яржемської (професія «Вишивальник; швачка»).

Наприкінці заходу учасники обласної фахової секції проаналізували відкриті заходи, надали практичні поради з організації відкритих уроків, майстер-класів, обмінялися досвідом співпраці професійно-технічних навчальних закладів і роботодавців у вигляді міні-доповідей.

При підбитті підсумків секційного засідання було рекомендовано:

- спільно втілювати в життя різноманітні проекти, які б піднімали престиж професій;

-  впроваджувати в професійне навчання учнів інноваційні технології, передовий педагогічний і виробничий досвід, які б сприяли швидкій адаптації випускників;

з метою об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін забезпечувати дієву роботу на базі навчального закладу фахової ради  галузевого спрямування;

- систематично проводити стажування майстрів виробничого навчання з метою оволодіння ними сучасними виробничими технологіями та технікою;

- впроваджувати в навчально-виробничий процес ПТНЗ області досвід роботи майстрів виробничого навчання та викладачів ДНЗ «Подільський центр ПТО» щодо використання в навчально-виробничому процесі новітніх  педагогічних та виробничих технологій.

- активізувати роботу методичних комісій ПТНЗ області щодо створення та оновлення комплексно-методичного забезпечення професій швейного виробництва відповідно до вимог ДСПТО.

-  усі результати співпраці закладу з роботодавцями всебічно висвітлювати в засобах масової інформації, телерадіоефірі (особливо інформувати мешканців регіону про проведення спільних фестивалів професій, ярмарків, майстер-класів, практичних семінарів, виставок творчих робіт тощо).

НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області дякує учасникам семінару за плідну роботу, а також педагогічному колективу, учням та адміністрації ДНЗ «Подільський центр ПТО» за можливість проведення такого заходу і допомогу в його організації.

Матеріали семінару висвітлені на сайті НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області. За підсумками роботи заходу на інформаційному порталі «Профтехосвіта Хмельниччини» у рубриці «Педагогічна скарбниця. Школа управління» розміщено навчально-методичні  та інформаційно-методичні матеріали, з якими можна ознайомитися, перейшовши за посиланням http://profosvitakm.at.ua/index/shkola_upravlinnja/0-138. Окрім того, матеріали семінару узагальнені і систематизовані та передані в бібліотеку НМЦ ПТО ПК.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області