Новини
2015-11-12 09:37:29
ПРОФТЕХОСВІТЯНИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ – АКТИВНІ УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

    Уже стало доброю традицією для профтехосвітян нашої області приймати у себе високоповажних гостей – визнаних в Україні та за її межами видатних науковців, представників Міністерства освіти і науки України, шанованих партнерів у галузі освіти і науки, під егідою яких відбувається циклічна, ось уже Восьма міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи». Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області виступив організатором круглого столу «Інновації в системі професійно-технічної освіти Хмельницької області», що відбувся 10 листопада 2015 року в рамках конференції. Модераторами науково-представницького зібрання були вельмишанований в Україні і світі науковець, палкий апологет професійно-технічної освіти – Ничкало Нелля Григорівна, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України; Коваленко Сергій Петрович, начальник відділу взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом Департаменту професійно-технічної освіти МОН України; Харчук Антоніна Михайлівна, заступник директора-начальник управління професійної освіти і ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації; Шевчук Людмила Іванівна, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, канд. пед. наук, доцент.

    Ничкало Нелля Григорівна, відкриваючи засідання, наголосила на невичерпності інноваційного потенціалу й оптимізму профтехосвітян Хмельниччини, які незважаючи на різноманітні перешкоди, постійно працюють над оновленням змісту освіти, розробляючи навчально-методичні комплекси, авторські методики, посібники, підручники. Науковець розповіла про непростий шлях законотворчості у сфері ПТО, зокрема про розгляд законопроекту «Про професійну освіту» на розширеному засіданні комітету ВРУ. За словами Неллі Григорівни, те, що сьогодні робить наша професійно-технічна освіта, заслуговує високої оцінки.

 

 

 

 

Про особливу увагу держави до таких наукових форумів свідчить участь у засіданні круглого столу начальника відділу взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом Департаменту професійно-технічної освіти МОН України Коваленка Сергія Петровича, який ознайомив учасників зібрання з концептуальними засадами законопроекту «Про професійну освіту», особливу увагу акцентував на його інноваціях, зокрема на законодавчому закріпленні різних типів закладів професійної освіти, розширенні їх автономії, реалізації демократичних принципів управління у сфері ПТО, створенні і функціонуванні ради стейкхолдерів і наглядових рад навчальних закладів, переході до державно-громадського управління та державно-приватного партнерства в освітній сфері, зміні статусу особи, яка здобуває професійну освіту, запровадженні незалежного оцінювання освіти.

 

 

 

 

Крім того, Сергій Петрович підкреслив, що профтехосвітянам потрібно уже готувати пропозиції до підзаконних нормативних актів із питань ПТО.
Не менш важливими були доповіді експертів, зокрема Орлова Валерія Федоровича, провідного наукового співробітника лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктора пед. наук, професора, який наголосив, що професійний успіх фахівця – це рівень його професійного становлення. На великому значенні розроблення адекватних часу наукових підходів до здійснення сертифікації педагогів, яка запроваджується новим законом «Про професійну освіту», зосередила увагу Шевчук Людмила Іванівна, директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, канд. пед. наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

До активного обговорення концептуальних засад нового законодавства у сфері ПТО долучились експерти кругового столу Харчук Антоніна Михайлівна, заступник директора-начальник управління професійної освіти і ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації; Щербак Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, директор Київського професійно-педагогічного коледжу ім. А. Макаренка.

 

 

 

 

На завершення конструктивного наукового обговорення Харчук Антоніна Михайлівна констатувала об’єктивну необхідність у консолідації зусиль профтехосвітян регіону напередодні докорінних законодавчих змін, переведенні профтехосвітньої галузі у принципово нову площину, позбавлену стереотипів минулого.

 

 

 

З ґрунтовними доповідями, дотичними до теми засідання круглого столу, виступили працівники закладів профтехосвіти Хмельниччини, які також взяли участь у пленарних засіданнях конференції, що відбулись 10-11 листопада 2015 року на базі Хмельницького національного університету.
Варто зауважити, що плідній роботі профтехосвітян Хмельниччини у рамках науково-представницького заходу міжнародного рівня передував конструктивний і високопродуктивний діалог із докторами педагогічних наук – Ничкало Неллею Григорівною, академіком-секретарем Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, професором, дійсним членом НАПН України; Щербак Ольгою Іванівною, доцентом, членом-кореспондентом НАПН України, директором Київського професійно-педагогічного коледжу ім. А. Макаренка; Лук’яновою Ларисою Борисівною, професором, директором Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, головою правління громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих» під час їх зустрічі із працівниками НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, що відбулася напередодні конференції, 9 листопада 2015 року.
Участь профтехосвітян Хмельниччини у наукових заходах міжнародного рівня сприятиме зміцненню співробітництва між освітою і наукою у законотворчій діяльності, оновленню змісту підготовки кадрів, обміну педагогічними інноваціями, утвердженню пріоритету професійної освіти і навчання на ринку надавачів освітніх послуг.

 

 

2020-09-17 17:13:52
Спільне засідання фахових секцій керівників ЗП(ПТ)О Хмельниччини

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 17 вересня 2020 року в режимі он-лайн проведено спільне засідання фахових секцій директорів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи, методистів ЗП(ПТ)О з питання «Особливості організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О Хмельницької області у 2020-2021 навчальному році в умовах пандемії». У засіданні взяли участь представники Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області