Новини
2015-09-01 10:28:33
ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ ФАХОВОЇ СЕКЦІЇ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИСТІВ ПТНЗ

     Запорукою успішної та ефективної діяльності професійно-технічного навчального закладу є систематична та якісно організована методична робота. У сучасних умовах професійно-технічна освіта  потребує методистів нового типу, які володіють високим рівнем професійної компетентності та здатні об’єктивно вирішувати професійно-педагогічні завдання, критично мислити, творчо працювати, якісно  планувати та організовувати  роботу. Саме ці питання розглядались під час засідання обласної фахової секції заступників директорів з навчально-методичної роботи та методистів ПТНЗ на тему «Шляхи та методи підвищення ефективності методичної роботи професійно-технічного навчального закладу». Засідання було  проведено  відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 27 серпня  2015 року.

Тимощук Г.В.,  завідувач відділу передового педагогічного досвіду  та інформаційно-видавничої діяльності НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, висвітлила питання щодо планування методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах та зосередила  увагу  на вимоги до звітності з методичної роботи у навчальному закладі. Варто пам’ятати, що планування методичної роботи – це система заходів, що забезпечує її безперервність, впорядкованість, визначеність, відповідність  потребам навчально-виховного процесу та особистим запитам педагогічних працівників.

           З привітальним  словом до учасників засідання звернулася Шамралюк О.Л., яка наголосила на актуальності та ефективності організації дослідно-експериментальної роботи у професійно-технічних навчальних закладах. Із новим порядком подання навчально-методичних матеріалів на розгляд науково-методичної ради  НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області ознайомила Лісіцина А.П., методист відділу передового педагогічного досвіду  та інформаційно-видавничої діяльності НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

До конструктивного діалогу долучилася Джус Л.К., заступник директора із навчально-методичної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, яка висвітила питання щодо особливостей організації професійної підготовки робітничих кадрів у новому навчальному році.

Виходячи з тих питань, які розглядалися під час засідання обласної фахової секції заступників директорів з навчально-методичної роботи та методистів, перед методичною службою ПТНЗ  ставляться такі завдання у 2015/2016  навчальному році:

1.Забезпечення ефективного впровадження державних стандартів нового покоління.

2. Надання допомоги педагогічним працівникам ПТНЗ з впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій.

3. Поглиблення методико-теоретичної підготовки педагогічних працівників.

4. Організація створення та використання якісного комплексного методичного забезпечення предметів та професій для формування учнівських компетентностей.

5. Вдосконалення змісту, форм і методів навчання на основі компетентнісного піходу.

6.  Активізація діяльності педагогів щодо організації самоосвіти.

7. Забезпечення зростання рівня професійної та методичної компетентності педагогів, впровадження досягнень науки і техніки та передового педагогічного досвіду.

8. Організація дослідно-експериментальної роботи у професійно-технічних навчальних закладах.

9. Інформатизація навчально-виховного процесу.

10. Забезпечення й стимулювання саморозвитку і самоактивізації  особистості.

11. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Вищезазначені завдання обов’язково мають бути заплановані та реалізовані працівниками методичної служби ПТНЗ області у новому навчальному році.

Висвітлена інформація під час засідання дозволить методистам  якісно  планувати та організовувати  роботу, сприятиме підвищенню ефективності методичної служби у закладах професійно-технічної освіти Хмельниччини.

Матеріали засідання фахової секції узагальнені, систематизовані та передані в бібліотеку НМЦ ПТО ПК. 

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області