Новини
2015-06-02 15:29:31
ОНОВЛЮЄМО ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ПРОФЕСІЙ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

   Сучасний ринок праці вимагає максимальної готовності випускників професійно-технічних навчальних закладів до повноцінної професійної діяльності на конкретному виробництві.

   Головним завданням професійно-технічних навчальних закладів у вирішенні цієї проблеми є розробка нових підходів до підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, що забезпечують випускникам професійно-технічних навчальних закладів формування високої професійної мобільності, конкурентоспроможності, самоактуалізації й самореалізації на ринку праці.

   Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 28 травня 2015 року на базі Грицівського вищого професійного училища №38 відбувся проблемний семінар для інженерно-педагогічних працівників професій громадського харчування на тему ""Оновлення змісту професійної освіти при підготовці кваліфікованих робітників професій громадського харчування".

  У засіданні фахової секції взяли участь 38 інженерно-педагогічних працівників із 19 ПТНЗ області, у яких здійснюється підготовка з цих професій.

   Головним завданням семінару було розкриття напрямів підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників із професій громадського харчування.

  На засідання секції виносилися актуальні питання щодо організації навчально-виробничої роботи, обговорювалися шляхи і методи підвищення якості підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників, активного використання інноваційних форм і методів роботи, застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

   У роботі семінару взяла участь директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Л.І.Шевчук, яка привітала присутніх і наголосила на важливості якісної підготовки кваліфікованих робітників.

  Про досягнення педагогічного колективу Грицівського вищого професійного училища №38, перспективи розвитку і проблеми сьогодення розповів учасникам семінару директор навчального закладу Д.Д. Ганаба.

  Сучасною потребою та невід’ємною складовою державної політики у галузі освіти є створення відповідних умов для здійснення наскрізної професійної освіти, яка забезпечуватиме поєднання фахової підготовки особистості з ґрунтовною основою загальноосвітніх знань і сприятиме забезпеченню безперервності навчання протягом усього життя людини.

   З доповіддю на тему "Наступність у професійній підготовці фахівців" виступила методист навчального закладу Л.І. Мацюк.

   Також у ході роботи семінару були розглянуті питання щодо форм і методів організації навчально-виробничого процесу з використанням ІКТ і впливу рівня інформаційної культури педагогічного працівника на якість підготовки сучасних кваліфікованих робітників.

   Нові інформаційні технології перетворюють навчання у цікавий, захоплюючий процес, сприяють розвитку дослідницьких навичок учнів. Технологія проведення уроків із використанням сучасних технічних засобів і нових інформаційних технологій тренує й активізує пам'ять учня, концентрує його увагу на конкретному матеріалі, дає змогу по-іншому оцінити нову інформацію. Комп’ютер на уроці значно розширює можливості подання навчальної інформації; використання кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати різні ситуації та середовища, що значно підвищує ефективність навчання та посилює мотивацію учнів до навчання.

   Використання комп’ютерних технологій дає змогу зробити урок по-справжньому продуктивним, процес навчання цікавим, здійснює диференційований підхід до навчання та можливість об’єктивно та своєчасно проводити контроль і підбиття підсумків.

   Про досягнення педагогічного колективу щодо модернізації навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при підготовці кваліфікованих робітниківрозповіла учасникам семінару заступник директора з навчально-виробничої роботи В.О.Швед. Вона ознайомила учасників семінару з матеріально-технічною базою навчального закладу для підготовки кваліфікованих робітників із професії "Кухар; пекар". Особливий інтерес в учасників семінару викликало оснащення кухні-лабораторії найсучаснішим обладнанням і технікою.

   Під час роботи секційного засідання викладач Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" Г.І.Хомюк поділилась досвідом своєї роботи з використання "кейс-методу" при підготовці кваліфікованих робітників з професій "Офіціант" і "Бармен".

 

 

   Майстер виробничого навчання Кам’янець-Подільського професійного художнього ліцею Г.М. Нефедова виступила з повідомленням на тему "Робота з карамеллю" і розповіла також про проходження стажування на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму.

   На практичному етапі засідання його учасники відвідали майстер-клас з приготування пирога закусочного (викладач Л.В.Сенько) і мали можливість побувати на уроці виробничого навчання на тему "Приготування бутербродів" і ознайомитись з досвідом роботи майстра виробничого навчання В.П. Дубини. Майстер виробничого навчання продемонструвала практичне застосування ІКТ під час уроку виробничого навчання, який був проведений на високому організаційному та методичному рівнях.

   Під час проведення засідання присутні дійшли одностайного висновку, що процес ефективної діяльності педагогічного працівника, створення умов для підвищення його фахового та загальнокультурного рівнів, збагачення системи педагогічної діяльності нестандартними підходами неможливий без мережевої взаємодії педагогічних працівників, які працюють над підвищенням якості підготовки кваліфікованих робітників у навчальних закладах регіону.

  Підсумовуючи захід, присутні висловили свої думки, що для якісної підготовки конкурентоспроможного робітника для галузі ресторанного сервісувикладачам і майстрам виробничого навчання необхідно постійно працювати над своїм професійним рівнем.

  По завершенні роботи учасники методичного заходу оцінили корисність отриманої інформації, продуктивність спілкування, високий змістовний рівень семінару та висловили слова щирої вдячності адміністрації та педагогічному колективу навчального закладу за високий професіоналізм, чудову організацію та теплий прийом.

    За результатами роботи засідання було прийнято рішення:

 

 

1. Впроваджувати в навчально-виробничий процес ПТНЗ області досвід роботи майстрів виробничого навчання та викладачів Грицівського вищого професійного училища з використання в навчально-виробничому процесі активних методів навчання у поєднанні з ІКТ для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників із професій громадського харчування.

2. Активізувати роботу методичних комісій ПТНЗ області зі створення й оновлення комплексно-методичного забезпечення професій громадського харчування відповідно до вимог ДСПТО.

2020-01-27 10:21:53
Сучасні методи профорієнтації у роботі психологічної служби ЗП(ПТ)О

Питанню впровадження сучасних методів профорієнтаційної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний семінар працівників психологічних служб, який відбувся 23 січня 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області