Новини
2015-04-01 14:33:35
Всеукраїнський семінар з теми «ІКТ як умова формування інноваційної компетентності»

     Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства – навчити учнів, педагогів і керівників навчальних закладів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Нові завдання інформатизації професійно-технічної освіти відповідно до сучасної освітньої парадигми виникають із впровадженням у професійну освіту сучасних освітніх і виробничих технологій, поглибленням інтеграції і розширенням масштабів впровадження комп’ютерних технологій у ПТНЗ. Використання ІКТ у навчальному процесі створює передумови для кардинального оновлення як змістово-цільових, так і технологічних сторін навчання, що проявляється у суттєвому збагаченні системи дидактичних прийомів, засобів навчання і на цій основі формуванні нетрадиційних педагогічних технологій, заснованих на використанні комп’ютерів.

Інформатизація системи освіти має два напрями – впровадження інформаційних технологій безпосередньо в процес навчання та інформатизація системи управління освітою. Саме ці питання розглядались під час Всеукраїнського семінару, який проведено Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області31 березня 2015 року в режимі он-лайн для методистів навчально(науково)-методичних центрів ПТО та заступників директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ України.
З теоретичними положеннями інформатизації організаційно-управлінської діяльності в ПТНЗ учасників семінару  ознайомила завідувач лабораторії  науково-методичного забезпечення управлінської діяльності  в ПТНЗ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області С.Б. Коломійчук.Особливу увагу у виступі зосереджено на питаннях створення єдиного інформаційного  освітнього простору ПТНЗ, формування інформаційної  компетентності заступника директора з НВР, зокрема у знаннях і вміннях використовувати найефективніші методи пошуку та зберігання інформації, уміння працювати із зовнішнім інформаційним середовищем, уміння оптимально використовувати архіви інформації тощо. Крім того, було презентовано програмні продукти для автоматизації управління навчальним процесом ПТНЗ.
У практичній частині семінару учасники мали  змогу  вивчити досвід роботи Понінківського професійного ліцею з впровадження в навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій, який було висвітленозаступником директора з навчально-виробничої роботи Н.Г. Багінською.  
Педагоги  професійного навчання професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» В.В. Плакса та І.Л. Богуш презентували досвід створення педагогічних програмних засобів навчання та навчальних фільмів як складову підвищення ефективності навчально-виробничого процесу. 
Заступник директора з навчально-виховної роботи О.О. Тютюнник   увагу  учасників зосередив на питаннях використання ІКТ в управлінській діяльності заступника директора ПТНЗ (складання розкладу занять, здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм тощо).
У вебінарі взяли участь 190 педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів України.
Висвітлена на семінарі інформація дозволить  забезпечити методистам і заступникам директорів доступ до якісно нового рівня використання засобів ІКТ в управлінні, а також  буде сприяти  підвищенню ефективності роботи.

2019-04-18 17:19:50
Підведено підсумки обласного конкурсу проектів з предмета «Охорона праці» «Охорона праці на захисті життя»

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 відзначається День охорони праці. Цьогоріч він проходитиме під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці». В рамках заходів щодо відзначення Дня охорони праці, метою привертання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до виробничих небезпек і ризиків на сучасному виробництві, а також до наявних проблем у сфері охорони праці, в сучасних підходах до управління охороною праці, оцінки ризиків, формування превентивної культури охорони праці, свідомої позиції щодо важливості забезпечення здорових і безпечних умов праці в різних сферах суспільного життя, відповідального ставлення учнів до життя та здоров’я, 16 квітня 2019р., відповідно до наказу директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації від 27.02.2019 № 79-од «Про організацію проведення обласного конкурсу проектів з предмета «Охорона праці» «Охорона праці на захисті життя», відбулось підведення підсумків конкурсу.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області