Новини
2015-03-27 15:36:35
ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

          Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у системі професійно-технічної освіти – важлива і відповідальна справа кожного педагога, який просто зобовязаний прищеплювати своїм вихованцям любов до Батьківщини, рідної мови, повагу до її державних символів, звичаїв, традицій. Тому сьогодні національно-патріотичному вихованню приділяється особлива увага з боку освіти, громадськості, соціальних партнерів. Не залишається осторонь цього процесу і професійно-технічна освіта. Підтвердженням цього є те, що 25 березня 2015 року відбулося чергове засідання науково-методичної ради Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області за участю науковців, роботодавців педагогів-практиків на тему «Аналіз стану роботи педагогічних колективів ПТНЗ області щодо посилення  національно-патріотичного виховання  учнівської молоді».  Це засідання транслювалося також у режимі он-лайн для представників ПТНЗ області. У ньому брали участь директори, заступники директорів з виховної, навчальної роботи, голови методичних комісій, викладачі предмета «Захист Вітчизни» із 23 закладів професійно-технічної освіти Хмельниччини.

Зі вступним словом до учасників зібрання звернулася директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Шевчук Л.І., яка наголосила на актуальності національно-патріотичного виховання особливо у цей нелегкий для нашої держави час. Шевчук О.В., завідувач лабораторії виховної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, проаналізувала стан роботи педагогічних колективів ПТНЗ області щодо посилення національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Логічним продовженням актуальної розмови стала доповідь  Борилюк М.Ф., методиста відділу загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, яка зосередила увагу на організації національно-патріотичного виховання учнів ПТНЗ викладачами історії та української мови.

У ході жвавого обговорення питання порядку денного Варцаба В.І., заступник директора з виховної роботи ВПУ №25 м. Хмельницького, наголосив на тому, що сучасний заклад професійно-технічної освіти має бути соціокультурним осередком громадсько-патріотичного виховання учнів, могутнім фактором формування життєвих орієнтирів і компетентностей особистості, її духовності, моральності, національної гідності та патріотизму. Володимир Іванович поділився досвідом організації патріотичного виховання, основними завданнями якого є: формування в учнів необхідності пізнавати себе як члена сімї, родини, молодіжного об’єднання, виховання любові до рідного дому, вулиці, своєї країни, її природи, до рідного слова та державної мови, побуту, традицій, культурних особливостей як рідного, так й інших етносів українського народу шляхом проведення тематичних виховних годин, годин спілкування, занять у гуртках.

Хованець Н.В., заступник директора з виховної роботи Хмельницького професійного ліцею, акцентувала увагу на краєзнавчо-пошуковій та волонтерській діяльності як необхідній складовій формування патріотизму учнів. Наталія Володимирівна розповіла про діяльність ліцейного гуртка «Юний пошуковець – турист», зокрема про роботу гуртківців над матеріалами про Велику Вітчизняну війну, зустрічі з ветеранами, про те, як вихованці ліцею збирають спогади, відвідують музеї та могили, працюють в архіві. Хованець Н.В. відмітила, що ліцеїсти активно відгукуються на акції «Напиши листа солдату», «Подаруй книгу солдату», «Оберіг для захисника», власноруч виготовляють обереги, сувеніри, листівки воїнам АТО.

Єрмоленко В.І., викладач предмета «Захист Вітчизни» ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», зазначив, що військово-патріотичне виховання повинен здійснювати весь педагогічний колектив навчального закладу. Володимир Іванович підкреслив, що до патріотичного виховання потрібно залучати і батьківський актив. Він також продемонстрував підготовлений у його навчальному закладі фільм із військово-патріотичного виховання.

Сивак Л.І., майстер виробничого навчання ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького», підкреслила, що завдання професійно-технічного навчального закладу – не тільки підготувати освіченого фахівця, професіонала, а й виховати особистість, готову до реалій життя, справжнього патріота своєї держави. Саме над цим має постійно працювати колектив кожного освітнього закладу. Особливий акцент Людмила Іванівна зробила на провідній ролі майстра виробничого навчання, який повинен формувати національно свідому, життєво компетентну, високоінтелектуальну, творчу, духовну, здатну до саморозвитку і самовдосконалення особистість, носія національних цінностей, національних виховних традицій і звичаїв, морально-педагогічного досвіду українського етносу.

До конструктивного діалогу з питань посилення  національно-патріотичного виховання  учнівської молоді активно долучилися постійні члени науково-методичної ради, зокрема приватний підприємець, заслужений наставник молоді України, кавалер двох орденів «Трудової слави» Бацуца В.І.; директор Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, кандидат економічних наук, доцент Трішкіна Н.І.; перший заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Залуський С.Е., які внесли суттєві пропозиції до проекту рішення.

Підтримав ініціативи доповідачів і виступаючих також директор ДНЗ «Вище професійне училище №11 м. Хмельницького» Селізар В.М., який представив фільм «Патріотичне виховання – запорука патріотичної свідомості», підготовлений в очолюваному ним навчальному закладі. Як резюме усього заходу досить промовисто прозвучали слова директора Хмельницького професійного ліцею електроніки Роскваса А.І.: «Людину-патріота може виховати тільки педагог-патріот».

Така увага до національно-патріотичного виховання учнівської молоді закладів професійно-технічної освіти уже дає позитивні результати. Підтвердженням цього є активна участь вихованців ПТНЗ у благодійних, волонтерських акціях, наданні інших видів посильної допомоги воїнам АТО, їхнім родинам та багато іншого.

Заслухавши інформацію про аналіз стану роботи педагогічних колективів ПТНЗ області щодо посилення національно-патріотичного виховання учнівської молоді, науково-методична рада НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області рекомендує:

1.           Посилити контроль за станом патріотичного виховання у ПТНЗ

Керівники ПТНЗ                                                                          Постійно

 

2.           Здійснювати щорічний аналіз організації військово-патріотичного виховання учнівської молоді, стану викладання предмета «Захист Вітчизни», роботи гуртків патріотичного спрямування.

Керівники ПТНЗ                                                                Щорічно

 

3.           Сприяти розробці та впровадженню авторських, експериментальних  програм з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

Лабораторія виховної роботи                                                   Постійно

Керівники ПТНЗ

 4. Для популяризації національно-патріотичного виховання вивчати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід ПТНЗ області.

Лабораторія виховної роботи                                                  Постійно        

Керівники ПТНЗ

 

5.           Реалізовувати патріотичну складову навчання і виховання учнівської молоді через підбір відповідного дидактичного матеріалу при викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін.

Викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін ПТНЗ              Постійно

 

6.     Розвивати патріотичні почуття учнів, їхню національну свідомість шляхом індивідуалізації навчально-виховного процесу.

Заступник директора з виховної роботи,

працівники психологічної служби                                               Постійно

 

7.           Посилити співпрацю з органами військового управління з питань підготовки молоді до збройного захисту держави та організації проведення навчально-польових зборів на базі військових частин.

Керівники ПТНЗ                                                                Систематично

 

8.  Активізувати національно-патріотичне виховання через різні форми позанавчальної роботи.

Педпрацівники ПТНЗ                                                                  Постійно

 

9.           Організувати діяльність учнівських радіостудій та випуск медіапродукції.

Керівники ПТНЗ                                                                Систематично

 

10.      Організувати участь учнів ПТНЗ у  військово-спортивних патріотичних іграх «Захисник України», «Джура».

Керівники ПТНЗ                                                                Щорічно

11.       Вивчити питання про започаткування видання єдиної профтехосвітянської газети.

НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області                                      До 01.09.2015

 

12.       Максимально залучати учнів ПТНЗ до впорядкування могил полеглих воїнів, пропагувати шефство над ветеранами, родинами, які втратили своїх близьких під час бойових дій.

Заступник директора з виховної роботи,

педпрацівники ПТНЗ                                                          Постійно

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області