Новини
2015-03-10 12:04:41
СПІВПРАЦЯ ПТНЗ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ З СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ НАБУВАЄ СИСТЕМНОСТІ

      4 березня 2015 року відбувся круглий стіл з теми «Про співпрацю професійно-технічних навчальних закладів та роботодавців щодо забезпечення регіонального ринку праці кваліфікованими робітниками» за участю представників влади, роботодавців, громадських організацій, а також працівників професійно-технічної освіти Хмельницької області.

У роботі круглого столу взяли участь: заступник голови-керівник апарату Хмельницької обласної державної адміністрації Стебло Л.В., депутати Хмельницької обласної ради, директор Департаменту  освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Фасоля О.І.,заступник директора-начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Харчук А.М., представники  структурних підрозділів обласної державної адміністрації, Федерації профспілок області, обласного центру зайнятості, об’єднання організацій роботодавців Хмельницької області, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Шевчук Л.І., спеціалісти управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки  Хмельницької облдержадміністрації; керівники ПТНЗ області.
Учасниками круглого столу обговорені проблемні питання щодо підготовки кваліфікованих робітників у закладах системи ПТО в умовах сьогодення, прогнозування потреб у кваліфікованих робітничих кадрах з урахуванням регіонального ринку праці, формування об’єктивного державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, участі роботодавців у підготовці кваліфікованих робітників, зокрема, шляхом надання учням ПТНЗ робочих місць та навчально-виробничих дільниць для проходження виробничого навчання, виробничої практики, працевлаштування випускників та  їх закріплення на робочих місцях тощо.
В обговоренні проблемних питань професійно-технічної освіти, пов’язаних з оновленням матеріально-технічної бази ПТНЗ, організацією та проведенням практики учнів, забезпеченням умов для стажування на підприємствах майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки, наданням соціальних гарантій випускникам ПТНЗ при працевлаштуванні тощо.
Учасники круглого столу з метою забезпечення узгодженості ринку освітніх послуг і ринку праці, вироблення дієвого механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади, роботодавців та інших зацікавлених осіб з професійно-технічними навчальними закладами з питань підвищення якості професійної підготовки кадрів та їх відповідності вимогам сучасного ринку праці виробили практичні рекомендації, зокрема:
усім суб’єктам соціального партнерства, яківідповідаютьза підготовку кваліфікованих робітників та реалізують державну політику зайнятості молоді з урахуванням тенденцій економічного розвитку Хмельниччини здійснювати заходи щодо:
-      формування середньострокового прогнозу потреби регіонального ринку праці у робітничих кадрах і планових показників державного замовлення;
-    розробки та запровадження системи обміну інформацією щодо регіонального ринку праці, формування єдиного банку даних потреби у кваліфікованих кадрах;
-  налагодження ділового ефективного партнерства між підприємствами, організаціями, установами та ПТНЗ щодо цільової підготовки робітничих кадрів;
-               оновлення форм співробітництва ПТНЗ, промисловості, бізнесу та профспілок з питань підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для підприємств області;
-               залучення роботодавців до оновлення та поповнення матеріально-технічної бази  ПТНЗ сучасним обладнанням, технікою, устаткуванням;
-   надання робочих місць для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики на сучасному обладнанні;
-            забезпечення участі фахівців підприємств, установ, організацій  у  роботі творчих груп з удосконалення програм навчання, розробки, апробації та впровадженні державних стандартів професійно-технічної освіти;
-              сприяння організації стажування педагогічних працівників на новітній техніці та технологіях, підвищення їх робітничої кваліфікації;
-             створення гнучкої системи планування, прогнозування потреб у кваліфікованих робітничих кадрах для підприємств, установ, організацій області та участі роботодавців у визначенні обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів;
-        налагодження системи роботи ПТНЗ і роботодавців з питань інформування та оновлення законодавчої бази ПТО;
-                впровадження джерел багатоканального фінансування системи ПТО.
Професійно-технічним навчальним закладам:
-       продовжити практику укладання договорів про співпрацю з підприємствами, установами та організаціями; залучати представників роботодавців до удосконалення матеріально-технічної бази, формування змісту освіти, проведення навчальних занять, участі у державній кваліфікаційній атестації, керівництва виробничою практикою;
-       проводити моніторинг працевлаштування випускників, їх закріплення на першому робочому місці та професійного просування;
-       здійснювати вивчення та аналіз оцінки роботодавцями професійного рівня підготовки випускників;
-       забезпечити обов’язкове стажування педагогічних працівників на провідних  підприємствах регіону та України.
Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування:
-  брати участь у державній кваліфікаційній атестації, державній атестації осіб за результатами професійного навчання та підтвердженні професійної кваліфікації за робітничими професіями осіб, що бажають підтвердити результати неформального навчання;
- сприяти навчальним закладам у проведенні моніторингу якості підготовки випускників, які працюють на підприємстві, та надавати навчальному закладу відповідну інформацію і пропозиції щодо підвищення якості підготовки кадрів, удосконалення змісту освіти відповідно до поточних і перспективних потреб виробництва;
-  сприяти забезпеченню молоді першим робочим місцем і  проходженню стажування у вільний від навчання час.

 

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області