Новини
2015-03-03 14:27:12
ЗАЛУЧАЄМО ПТНЗ І АТЕСТАЦІЙНОГО РІВНЯ ДО КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ

        26 лютого 2015 року на базі НМЦ ПТО ПК відбувся навчальний семінар з теми «Розробка навчально-плануючої документації та її реалізація під час проведення навчальних занять», метою якого було ознайомлення та опрацювання порядку подання, розробки та погодження комплектів навчально-плануючої документації. У роботі семінару взяли участь керівники та особи, відповідальні за організацію професійно-технічногого навчання із 25-ти ПТНЗ І атестаційного рівня – МНВК, приватних підприємств, установ та організацій, загальноосвітніх шкіл, які здійснюють освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти в Хмельницькій області, у загальній кількості 32 особи.

Зі  вступним словом до учасників семінару звернулася О.Л. Шамралюк, заступник з навчально-методичної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, яка наголосила на важливості ведення і правильності розробки, своєчасного затвердження навчально-плануючої документації.
Методист відділу професійної підготовки Жухевич С.В. проаналізувала стан зібраних комплектів НПД, наголосила на недоліках, які мали місце у робочих планах, такі як: неправильне розміщення печаток і підписів на робочих планах, освітньо-кваліфікаційних характеристиках, програмах предметів та пояснювальних записках. Також методист акцентувала увагу на необхідності об’єднання зусиль педагогів і обласної методичної служби у підготовці НПД.
О.М.Чуйкова, методист відділу професійної підготовки, довела до відома учасників семінару розроблений НМЦ ПТО ПК новий порядок роботи з НПД, що надасть змогу налагодити своєчасну й ефективну роботу з  раціонального планування навчального процесу. Логічним продовженням  стала демонстрація завідувачем відділу професійної підготовки Г.М. Соленцовою зразків правильного оформлення документації, що дасть можливість уникнути помилок при розробці комплекту НПД.
Важливою умовою надання якісних освітніх послуг є педагогічні кадри, тому одним із питань семінару було визначення основних вимог до формування єдиної бази педагогічних кадрів. Про започаткування ведення нової бази з навчально-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, учасників семінару ознайомила методист О.М. Чуйкова, звернувши увагу присутніх на можливі помилки при внесенні даних та надавши необхідні зразки.
Для забезпечення якісної підготовки кваліфікованого робітника поряд зі своєчасністю та якістю розробки навчально-програмної документації, яка є основою у визначенні змісту освіти, важлива роль відводиться навчальному процесу, основною формою організації якого є урок. З основними вимогами до уроку виробничого навчання як процесу набуття майбутніми кваліфікованими робітниками умінь і навичок учасників семінару ознайомила методист відділу ПК і ДЕР Тертична О.В.
Керівники міжшкільних комбінатів обговорили освітні зміни, що їх останнім часом впроваджує Міністерство освіти і науки України. Директор Шепетівського МНВК А.В. Чернушич, яка була на  засіданні комітету Координаційної ради МНВК України, що відбулося 13 лютого 2015 р., наголосила, що головним питанням було обговорення запропонованих МОН України ініціатив щодо переведення МНВК на фінансування за рахунок субвенцій. У такій ситуації комбінатам потрібно зайняти активну і конструктивну позицію задля збереження такого типу навчального закладу.
По закінченню навчального семінару присутнім було запропоновано добірку нормативно-правових документів та практичних матеріалів, які НМЦ ПТО ПК рекомендує використовувати при організації роботи щодо розробки навчально-плануючої документації у закладах І атестаційного рівня.

2020-01-27 10:21:53
Сучасні методи профорієнтації у роботі психологічної служби ЗП(ПТ)О

Питанню впровадження сучасних методів профорієнтаційної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний семінар працівників психологічних служб, який відбувся 23 січня 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області