Новини
2015-02-12 09:01:32
Навчальний семінар для старших майстрів виробничого навчання ПТНЗ Хмельницької області

         Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 10 лютого 2015 року відбувся навчальний семінар для старших майстрів виробничого навчання з теми «Дидактичні та методичні аспекти уроку виробничого навчання».

    З вступним словом до учасників семінару звернулась заступник  директора Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області Л.К.Джус, яка, зокрема, зазначила, що важливою ланкою професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника є організація та проведення ефективного уроку виробничого навчання, що включає раціональне поєднання методів і прийомів навчання, які спрямовані не тільки на формування системи професійних знань, умінь і навичок учнів, але і на розвиток практичного та системного мислення, здібностей до самостійної творчої діяльності.

Методист відділу підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області  О.В.Тертична  розповіла старшим майстрам про дидактичні вимоги до уроку виробничого навчання та його структури, вимоги до змісту структурних елементів уроку виробничого навчання.
З переліком навчально-плануючої документації майстра виробничого навчання та вимогами до ведення журналу виробничого навчання присутніх ознайомила завідувач відділу професійної підготовки НМЦ ПТО ПК  у Хмельницькій області Г.М.Соленцова. Крім того, вона звернула увагу на умови  проведення конкурсу кращих творчих робіт учнів випускних курсів ПТНЗ області, метою  якого є виявлення творчих здібностей учнів, залучення їх до творчої праці, виявлення кращого досвіду науково-практичної й експериментальної діяльності учнівської молоді та підтримки обдарованої молоді в системі професійно-технічної освіти.
Завідувач лабораторії  науково-методичного забезпечення  управлінської діяльності в ПТНЗ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області С.Б.Коломійчук визначила основні завдання, що стоять перед старшими майстрами у підвищенні ефективності уроку виробничого навчання. Особливу увагу зосередила на питаннях контролю за підготовкою майстрів виробничого навчання до занять, оснащення навчальних майстерень, полігонів і лабораторій обладнанням, устаткуванням, матеріалами, інструментами, пристроями і технологічною документацією, оцінювання організації та методики проведення уроку з урахуванням оцінки якості знань, умінь і навичок, набутих учнями на уроці.
Учасники семінару відзначили, що якісна підготовка конкурентоспроможних фахівців вимагає творчого підходу педагогічних працівників ПТНЗ до вибору форм і методів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, передового виробничого і педагогічного досвіду, розширення участі роботодавців-замовників кадрів в організації виробничого навчання учнів, оцінюванні рівня їх професійної компетентності. Старші майстри дали високу оцінку змісту та практичній значущості опрацьованих під час семінару питань, отримали відповіді на свої запитання, взяли до уваги всі рекомендації та поради.

2020-09-24 16:42:26
Особливості організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О

Виховна робота є однією з важливих ланок освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. А тому не можна окремо виділити навчання, а окремо - виховання. Обидва ці процеси поєднуються і доповнюють один одного. Виховна робота вимагає творчості викладач, терпіння, великого життєвого досвіду і мудрості, безмежної любові і поваги до учнів.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області